Det å erstatte kjøtt, egg og meieriprodukter kan gi bedre helse,

Sammenheng mellom vegetarkost og bedre helse kan jo være tilfeldig?

Man lurer ofte på om sammenheng mellom vegetarkost og bedre helse kan jo være tilfeldig. De som spiser (mye) kjøtt og kjøttprodukter er ofte mindre fysisk aktive og spiser mindre grønnsaker enn vegetarianere og de som spiser lite kjøtt. De er også oftere røykere og har et høyere alkoholforbruk. Kan ikke dette være utslagsgivende når man ser at vegetarianere har lavere risiko for livsstilssykdommer? Det å erstatte kjøtt, egg og meieriprodukter kan gi bedre helse, viser oppsummert forskning.

Svar: I dag er det vanlig å korrigere, justere for og ta i betraktning de andre livsstilsfaktorene som røykning, lavt inntak av grønnsaker, fysisk aktivitet o.l. Å justere, eller korrigere, for røyking og andre såkalte forvirrende (forstyrrende, konfunderende) faktorer som kan føre til samme sykdom, er i dag en vanlig praksis i epidemiologisk forskning. Det er dessuten flere ulike studier der resultatene peker i samme retning – et mer plantebasert kosthold, inkludert vegetarisk og vegansk kosthold, er helsefremmende.

Bred faglig enighet om at kjøttforbruket i Vesten bør reduseres

I 2021 er det mange fagpanel som oppfordrer til å spise mer plantebasert og mindre kjøtt og meieriprodukter – sjekk kildene her. Kun 20 % nordmenn spiser nok plantekost. Mange offentlige instanser har føringer for grønnere kosthold inkludert kjøttkutt. Dette gjør de neppe på bakgrunn av uvitenhet.

Helsegevinstene ved å følge kostrådet om mindre kjøtt og mer plantekost er enorme

Mange instanser vil øke fisk og plantekost, og redusere kjøtt

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser fremmer grønnere innkjøp