Er norsk kjøtt bærekraftig

Er norsk kjøtt bærekraftig og klimavennlig? Hva med drøvtyggere?

Er norsk kjøtt bærekraftig og klimavennlig? Norske drøvtyggere - kuer (dog langt fra alle) og sauer beiter (ikke bare i utmark) om sommeren, men hva spiser de om vinteren? Fra oktober til mai, altså mesteparten av året, står de inne…