Innspillsmøtet handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Vil fremme sine produkter gjennom helsemyndighetenes handlingsplan

Folkehelsemeldingen 2019 er lansert, og forholder seg blant annet til det som står i Handlingsplan for bedre kosthold 2017 - 2021. Da regjeringen i 2016 utarbeidet handlingsplanen, var det flere aktører som kom med sine innspill. Kjøtt-, egg- og meieribransjen har…

Innspill til Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021, Helsedirektoratet

Innspillmøte, Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021. På bildet (fra høyre til venstre): avdelingsdirektør Henriette Øien og seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen, Avdeling forebygging i helsetjenesten, og Mona Bjelland (siden august 2016 - ansatt i meieriindustriens pr-organ melk.no), prosjektleder, Helse-…