Innspill til Handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021, Helsedirektoratet

Innspillmøte, Handlingsplan for bedre kosthold 2017–2021. På bildet (fra høyre til venstre): avdelingsdirektør Henriette Øien og seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet, Folkehelsedivisjonen, Avdeling forebygging i helsetjenesten, og Mona Bjelland (siden august 2016 - ansatt i meieriindustriens pr-organ melk.no), prosjektleder, Helse-…