melk ikke bra nok

Forskning fra Harvard 2020: ikke grunnlag for 3 meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for brystkreft, mulig pga. hormoner i ku-melken

Forskningsoppsummering fra Harvard, gjennomgang av 121 nye studier, finner ikke grunnlag for å anbefale inntak av tre eller flere meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for bl.a brystkreft