melk ikke bra nok

Forskning fra Harvard 2020: ikke grunnlag for 3 meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for brystkreft, mulig pga. hormoner i ku-melken

Forskningsoppsummering fra Harvard, gjennomgang av 121 nye studier, finner ikke grunnlag for å anbefale inntak av tre eller flere meieriprodukter daglig. Meieri kan øke risiko for bl.a brystkreft

Harvard: Tre porsjoner melkeprodukter om dagen er for mye

Norsk meieriindustri har i regi av Melk.no, eller Oplysningskontoret for meieriprodukter, hatt en kampanje "3 om dagen", der meieriindustrien anbefaler tre porsjoner meieriprodukter per dag, blant annet for å sikre tilstrekkelig inntak av kalsium. Harvard University har et annet standpunkt: Tre…