Studier-et mer plantebasert kosthold-forebygge livsstilssykdommer

Metodologi i rapporter bestilt av norsk kjøttbransje

Metodologi er viktig når man oppsummerer forskning. Norsk kjøttbransje ved Matprat bestilte rapporter som ga oppsiktsvekkende resultater. Det er bred faglig enighet om at rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt (av både hvitt og rødt) i vestlige kosthold, inkludert norsk kosthold,…