Studier-et mer plantebasert kosthold-forebygge livsstilssykdommer

Rapporter om kjøtt og helse bestilt av norsk kjøttbransje – Matprat

Det er per i dag bred faglig enighet om at inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt (av både hvitt og rødt kjøtt) i vestlige kosthold, inkludert norsk kosthold, er helseskadelig høyt og bør begrenses, samt at et mer plantebasert…