Våre matvaner, kjøttspising, zoonoser og pandemier

Zoonoser, pandemier og antibiotikaresistens og våre matvaner

Hvordan kan vi bidra til å forebygge pandemier, zoonoser og antibiotikaresistens? For fire år siden ble et brev undertegnet av over 200 forskere sendt til Verdens helseorganisasjon. Brevet hadde en klar advarsel: Industrielt husdyrhold utgjør en økende fare for global helse og smitte mellom mennesker og dyr. Flere eksperter peker på at menneskers store appetitt på kjøtt kan gi grobunn for nye pandemier.

Hva er en pandemi?

Ordet pandemi kommer fra det greske ordet pandemos som betyr hele folket. Betegnelsen pandemi brukes hovedsakelig om en ny infeksjonssykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler. Koronautbruddet ble betegnet som en pandemi av Verdens helseorganisasjon den 11. mars 2020. Andre kjente eksempler på pandemier er Spanskesyken (1918-1920) og Svineinfluensapandemien i 2009.

Kilde: Store norske leksikon

Våre matvaner og dagens kjøttforbruk kan føre til nye pandemier, mener forskere

Noen av de farligste sykdommene som kan ramme oss mennesker er de som kan hoppe fra dyr til mennesker – såkalte zoonoser på fint. Zoonoser er sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til mennesker ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann, eller via vektorer som blant annet levende insekter og skogflått, – dette forklarer Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Antakelig har de fleste smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig kommet fra dyr. Noen smittestoff har så forandret seg og tilpasset seg et liv i mennesket og begynt å smitte mellom mennesker. Det betyr at nye sykdommer kan oppstå hos mennesker ved smitte fra dyr, – skriver Folkehelseinstituttet videre.

Korona – en zoonose

Det finnes nok av skrekkeksempler på hvor galt det kan gå. Koronaviruset som nå herjer løs på verdens befolkning er en slik zoonose som skal ha utgått fra flaggermus, og via pangoliner eller andre dyr har infisert ett eller flere mennesker på et såkalt «wet-marked» i Kina.

Men zoonoseproblemet kan ikke reduseres kun til flaggermus, eksotiske dyr og snuskete bakgater i Kina. Selv om covid-19 viruset som sprer seg nå kommer fra ville dyr stuet sammen og solgt på urene kjøttmarkeder, er det godt kjent at også tamme husdyr som kyllinger og griser,  kan fungere som smittemedium for virus og bakterier.  

Jo flere husdyr som presses sammen i store fabrikkgårder,  jo større er smittefaren, og forskere forventer at mange av de smittsomme sykdommene som vil ramme mennesker framover er zoonoser hvor industrielt husdyrhold spiller en vesentlig rolle i spredning. Les også: Kjøttproduksjon/husdyrhold skaper vilkår for at nye pandemier og corona-mutasjoner oppstår, og et mer plantebasert kosthold er løsningen

Epidemier som skyldes smitte fra husdyr er ikke noe nytt , men spredningshastigheten er ny. Bare siden 1980 ser vi en tredobling av antall epidemier. Et fryktet scenario er utvikling av såkalte «superbugs», antibiotikaresistente bakterier som sprer seg blant dyr stuet sammen i store industilandbruk, samt fremvekst av ulike virusvarianter.

Hva er en zoonose?

Zoonose er en betegnelse for sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til mennesker ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann, eller via levende insekter og skogflått, ifølge Folkehelseinstituttet.

Når en infeksjonssykdom smitter fra et dyr til et menneske kalles det en zoonose. Det kan dreie seg om virus, som den nye korona-zoonosen eksempler på, eller om bakterier, orm, sopp eller andre parasitter. Smitte kan overføres direkte fra dyret, via mygg og andre insekter eller gjennom mat og drikkevann.  Man regner med at de fleste smittsomme sykdommer hos menneskene har opprinnelig kommet fra dyr, og nye sykdommer kan oppstå på denne måten. Eksempler på sykdommer man antar startet slik er meslinger, kopper, influensa, difteri, HIV, forkjølelse og tuberkulose.

Kilde: Folkehelseinstituttet og Norsk helseinformatikk

Den globale husdyrproduksjonen kan føre til ukontrollerbare sykdommer, bl.a. zoonoser

En rekke forskere har pekt på sammenhengen mellom en stadig mer intensiv kjøttproduksjon og økningen i smittsomme sykdommer overført fra husdyr, såkalte zoonoser.

Svenske Bjørn Olsen er en av disse. Han er infeksjonsoverlege og professor ved Akademiska sjukhuset i Uppsala.  I et intervju med svenske aftonbladet 20 mars, trekker han fram spanskesyken, kikhosta och svineinfluensa som eksempler på noen av de zoonosene som hittil har rammet oss hardt.  Olsen har i mange år varslet om at den globale dyreindustrien, der milliarder av dyr avles fram og lever tett sammen,  kan medføre oppblomstring av gamle og nye zoonoser og smittsomme sykdommer, samt pandemier, vi ikke har kontroll på.

– Vi har forutsett at noe slikt skulle skje og advart mot dette, men det har vært lite interesse, uttalte professoren i en podkast etter at koronapandemien var et faktum.

Kjøttforbruk bidrar til pandemi-risikoen

Olsen mener vårt store forbruk av kjøtt kan være en viktig faktor for spredning av pandemier. 

– Vi mennesker har blitt for mange og tar for stor plass, vi utnytter dyr og natur. Da får vi ikke bare kjøtt og melk,  men også merkelige virus. Dette burde få mer oppmerksomhet, sier han til Anlib.se

Les også: Alvorlig forløp korona-infeksjon og kosthold

75 % av farlige infeksjoner er zoonoser, skriver en stor analyse publisert i  Environmental and Resource Economists

I en stor analyse publisert august 2020 i tidsskriftet Environmental and Resource Economists https://link.springer.com/article/10.1007/s10640-020-00484-3  (Espinosa, R., Tago, D. & Treich, N. Infectious Diseases and Meat Production. Environ Resource Econ (2020)) kan vi lese følgende:

«Traditional food systems such as bushmeat and backyard farming increase the risks of disease transmission from wild animals, while intensive farming amplifies the impact of the disease due to the high density, genetic proximity, increased immunodeficiency, and live transport of farmed animals.»

«About 75% of emerging infectious diseases are zoonotic; that is, they are transmissible diseases between humans and animals. Zoonoses cause approximately one billion cases of illness in people and millions of deaths every year (Karesh et al. 2012). Many of these diseases have emerged only recently, such as the avian influenza H1N1, severe acute respiratory syndrome (SARS), West Nile virus, Nipah virus, and bovine spongiform encephalopathy (BSE). Additionally, endemic zoonotic diseases such as rabies and brucellosis continue unabated in many countries. The recent synthesis of the literature by Rohr et al. (2019) finds that, “since 1940, agricultural drivers were associated with > 25% of all—and > 50% of zoonotic—infectious diseases that emerged in humans, proportions that will likely increase as agriculture expands and intensifies”.

«While traditional animal food sources such as bushmeat and backyard farming increase the risks of disease spillover from wild animals, intensive animal farming creates conditions for the emergence and amplification of epidemics because of the physical and genetic proximity of the billions of animals, often in frail health, that are raised indoors every year (Coker et al. 2011).»

Husdyrhold som inkubator for antibiotikaresistens

«Industrial animal farming is also an incubator for antimicrobial resistance, given that most antibiotics used worldwide are for farmed animals (O’Neill 2015), often for prophylactic use.» – gjelder spesielt kalkun i Norge, som får antibiotikumet Monensin i forebyggingsøyemed.
«The social costs induced by animal infectious diseases can be significant, as the COVID-19 pandemic shows. They include both direct human and animal health costs, but also the indirect economic costs of business activity reduction and the associated environmental impacts during and after an epidemic event, as well as the cost of preventive measures, such as farm and wild animal culling.»

Interestingly, the recent United Nations report entitled Preventing the Next Pandemic identifies increasing demand for animal protein as a key driver of pandemics; however, it does not include the strategies to curb this demand among the proposed policy recommendations (UNEP 2020). Meat production increases because there is a demand for it. In 50 years, between 1960 and 2010, the global stocks of chickens and pigs increased by factors of 5 and 2.5, respectively (Gilbert et al. 2015).»

«Since not one single pandemic in human history can be traced back to plants (Schuck Paim and Alonso 2020), substituting animal-based food with plant-based food should largely reduce overall zoonotic risks. In other words, a shift to more sustainable plant-based proteins should offer resilience where various forms of animal protein production have failed. This advantage should then be added to the long list of benefits of reducing meat consumption, including the decrease in greenhouse gases emissions, air pollution, land use, water use, water pollution, and likely the incidence of major noncommunicable diseases in developed countries (i.e., cancers, diabetes, cardiovascular diseases) (Godfray et al. 2018; Poore and Nemecek 2018; Tschofen et al. 2019; Willett et al. 2019).»

Forebygging av zoonoser – en rapport fra FNs miljøprogram fra 2020

I en rapport fra FNs miljøprogram fra 2020, Preventing the next pandemic – Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission, slås det nok engang fast at det økende kravet om å kunne legge stadig mer animalsk protein på tallerken, er en nøkkeldriver for pandemier lenke :

«The report, Preventing the Next Pandemic: Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission, is a joint effort by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the International Livestock Research Institute (ILRI).

It identifies seven trends driving the increasing emergence of zoonotic diseases, including increased demand for animal protein; a rise in intense and unsustainable farming; the increased use and exploitation of wildlife; and the climate crisis.»

Zoonoser handler ikke om dyremarkeder i Kina – men moderne menneskers levesett

Kineserne bør stenge de åpne smittefarlige dyremarkedene. Men dette løser ikke problemet alene. I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) rammes en milliard mennesker årlig av sykdommer overført fra dyr. WHO skriver: «It is estimated that, globally, about one billion cases of illness and millions of death occur every year from zoonoses. Some 60% of emerging infectious diseases that are reported globally are zoonoses. Over 30 new human pathogens have been detected in the last three decades, 75% of which have originated in animals [1]. «

Og dessverre ser vi bare toppen av zoonosefjellet foreløpig. Aysha Akhtar, lege og spesialist i folkehelse ved USAs mat- og legemiddelkontroll (FDA) skriver i en artikkel i Huffpost at økningen i smittsomme sykdommer skyldes økt befolkningsvekst, økt bevegelse mellom kontinenter, klimaforandringer, avskoging og tap av naturlige habitat,  og ikke minst den økende globale handelen med ville dyr og industriell produksjon av dyr for mat.

Pandemier, uansett hvor de oppstår, handler altså om menneskers levesett – trengselen, den industrielle produksjonen av mat fra dyr og vår måte å ta oss til rette både lokalt og globalt. Akhtar uttrykker,  som infeksjonsoverlege Olsen,  bekymring for dagens intensive husdyrproduksjon og dens rolle i den økende forekomsten av nye smittsomme epidemier. Hun er også en av de som har skrevet under i bekymringsbrevet til WHO. Foruten å direkte bidra til dannelse av nye virus fordi leveforholdene til dyrene skaper grobunn for smitte, bidrar dyreavl også indirekte til avskogning og fortrengning av ville dyr som forsterker problemet ytterligere, påpeker hun i avisartikkelen.

WHO og FAO har advart lenge

Verdens helseorganisasjon og FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO), har lenge advart om at dagens industrielle husdyrhold øker risikoen for zoonoser og spredning av bakterielle sykdommer:

«Zoonotic diseases are a group of infectious diseases naturally transmitted between animals and humans. The greatest risk for zoonotic disease transmission occurs at the human-animal interface through direct or indirect human exposure to animals, their products (e.g. meat, milk, eggs..) and/or their environments.»

Antibiotikaresistens: Norske husdyr er friskere – enn så lenge

At et virus fra et kjøttmarked på andre siden av kloden så til de grader kan påvirke oss her i Norge, viser tydelig hvilken verden vi nå lever i. Mye takket være begrenset import av levende dyr og kjøtt har Norge vært mindre berørt av smittestoffer i sine husdyrpopulasjoner, sammenlignet med de fleste andre land – enn så lenge. Men vi skal ikke lenger enn til Danmark hvor den antibiotikaresistente MRSA-bakterien ble funnet i 48 % dansk svinekjøtt i følge en undersøkelse av Fødevaretilsynet i 2017.

Norske Mattilsynet advarer (vår utheving):

«Antibiotikaresistens er et økende problem over hele verden, også i Norge. Forebygging i helsevesen, miljøsektoren og hos produsenter av dyrefôr – i tillegg til restriktiv bruk av antibiotika i husdyrproduksjonen – har ført til at bakterier med resistens foreløpig er et begrenset problem både hos mennesker og dyr i Norge.

De siste årene er det likevel registrert en uheldig utvikling av bakterier med antibiotikaresistens hos dyr som skal bli til mat.»

Matportalen skriver:

«Ved hjelp av nye og mer følsomme metoder har Veterinærinstituttet påvist høy forekomst av antibiotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt. Undersøkelsene viste at omtrent halvparten av kalkunfiletene inneholdt såkalte kinolonresistente E. coli-bakterier.»

Slik er det i norske fjøs – hundre – tusener dyr er stuet sammen

I norsk landbruk er flere hundre (grisehold) – til flere tusen (kyllinger) dyr stuet sammen i et stort hall/fjøs. Dermed er vilkårene spesielt gode for vekst og spredning av bakterier, virus og andre mikroorganismer. Husdyrene er utsatt for stress og såkalte produksjonssykdommer, noe som fører til dårligere immunforsvar. Se Forskriften om hold av kylling her og kritikken med flere kilder her, og om svineproduksjon her.

Akkurat som alle levende vesener, utvikler norske husdyr med jevne mellomrom infeksjoner, og antibiotika er nødvendig. Det bredspektrede antibiotikumet Narasin var kun for noen år siden avviklet av norsk kyllingindustri, etter press fra VG og forbrukere. Antibiotikumet Monensin brukes dog fortsatt i norsk kalkunindustri. Der man bruker antibiotika er det alltid risiko for utvikling av antibiotikaresistente bakterier. Utbrudd av de multiresistente MRSA-bakteriene er også påvist i Norge mange ganger – les mer her

ESBL, en annen type resistente bakterier, er påvist i norsk kylling, i over 32% av prøvene. For et par år siden måtte norsk kyllingbransje fase ut antibiotikumet Narasin.

Om utfasing av det bredtspektrede antibiotikumet Narasin – gunstig mot antibiotikaresistens

NORSØK/Mattilsynet skriver følgende om utfasing av Narasin:

«Mattilsynet skrev om narasin i 2014 at det var et godkjent fôrtilsetningsstoff som er klassifisert i tilsetningsgruppen koksidiostatika, og som er brukt i fôr til slaktekylling for å motvirke koksidier, en
type encellede parasitter som kan gi alvorlig tarmsykdom hos kylling (Mattilsynet 2014). De mente på dette tidspunktet at det å bruke dette som forebyggende tiltak for å kontrollere koksidiose i
moderne slaktekyllingproduksjon var nødvendig både av dyrehelse- og dyrevelferdsmessige årsaker.

Etter at en rapport om antibiotikaresistens viste at 32% av alle norske kyllingfileter inneholdt den antibiotikaresistente ESBL i 2012 oppstod det stor bekymring blant forbrukerne (Larsen-Vonstett
2014). Bruken av narasin i fôr til slaktekylling fikk stor oppmerksomhet i media og salget av kyllingkjøtt stupte (Ellingsen 2014).

Flere mente at narasin var nødvendig og at en utfasing av narasin kunne føre til mer sykdom og bruk av antibiotika (Bergland et al. 2015a). Andre mente at det er måten man driver kyllingproduksjonen
på som gjør dem disponert for sykdom (Sæther et al. 2014), og at hvis narasin er nødvendig i kyllingproduksjon må produksjonsmåten endres (Bergland et al. 2015a). Den norske fjørfeindustrien
lanserte i februar 2015 et prosjekt med mål om å fase ut narasin fra fôret til slaktekylling (NORM 2017). Målet ble nådd i juni 2016.»

Monensin er et bredspektret antibiotikum som fortsatt brukes i norsk kalkunindustri.

WHOs rapport om antibiotikaresistens utpeker husdyrindustrien som ett av problemområdene

(Kap.5, side 99):

«Tackling antimicrobial resistance in the food and livestock sector. jeroen dewulf, susanna sternberg-lewerin, michael ryan
Introduction
As the world population continues to grow, the demand for livestock and livestock products also rises, resulting in further increases in large-scale intensive livestock production to meet this increased demand.
Accompanying this intensification in many countries is a rise in the use of antibiotics in the production system. This is particularly the case for emerging economies, particularly large animal-producing countries.
For most Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) countries, however, the use of antimicrobials in livestock production is falling, as the traditional livestock production systems evolve and alternative approaches to disease management are adopted.

The growing resistance of microbes to the commonly used antimicrobials is a serious concern for human and animal health and, thus, for policy-makers in many countries. Moreover, it also raises important questions in relation to food safety, food security, trade and market access for livestock and livestock products. Globally, antibiotics are widely used in livestock production for a range of purposes, with the bulk used in the high-density intensive livestock production systems. The global antimicrobial use (AMU) in livestock can be divided into therapeutic, metaphylactic, prophylactic, and growth promotion. Antibiotic use is strictly under veterinary prescription in most OECD countries, but in many parts of the world veterinary drugs are available over the counter in pharmaceutical stores.»

Overgang til plantebasert kosthold vil redusere bruk av husdyr og følgelig behov og bruken av antibiotika. Plantebasert kosthold er dermed det beste kostholdet med tanke på forebygging av antibiotikaresistens. Siden matvarer i økende grad selges på et internasjonalt marked, og mennesker forflytter seg hele tiden vil zoonoser kunne påvirke oss. Industrialiseringen, og mengde husdyr har ført til at matproduksjonen er mer sårbar enn noen gang.

Hva er et «Wet – marked»?

Fattige bønder kan tjene til livets opphold ved å selge ville dyr som står svært tettpakket,  gjerne i bur – og gjerne i dagevis. Ofte selges også andre husdyr,  som fisk, ender, kyllinger og griser på slike marked. Dyrene holdes i live og slaktes på stedet for ferskhetens skyld.  Det er dermed et sted hvor virus eller bakterier kan starte sin reise mellom forskjellige dyrearter, inklusiv mennesker, som sannsyligvis var det som skjedde med covid-19 viruset.

Kilde: Medicinenet.com

Kilder om zoonoser og pandemier

Flere relevante kilder:

Kilder om antibiotikaresisten

  • North, J. (2020). Challenges to Tackling Antimicrobial Resistance: Economic and Policy Responses (European Observatory on Health Systems and Policies) (M. Anderson, M. Cecchini, & E. Mossialos, Eds.). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108864121

«Globally, antibiotics are widely used in livestock production for a range of purposes, with the bulk used in the high-density intensive livestock production systems. The global antimicrobial use (AMU) in livestock can be divided into therapeutic, metaphylactic, prophylactic, and growth promotion.»

«Veterinarians, physicians, economists, sociologists, and eco-health counterparts must jointly define the risk factors and drivers of today’s threats of animal origin.

«This is echoed in the One Health approach and the UN Sustainable Development Goals, and FAO has integrated fully this goal into its vision for development as expressed in FAO’s new Strategic Objectives: i) eliminating hunger; ii) improving the sustainability of agriculture, forestry and fisheries; iii) reducing rural poverty; iv) enabling inclusive and efficient agricultural and food systems; and v) increasing livelihood resilience to disasters.»

«The dynamics of food and agriculture are described as the main drivers of disease emergence, spread and persistence in both extensive and intensive livestock systems and in food supply chains. Most of the new diseases that have emerged in humans over recent decades are of animal origin and are related to the human quest for more animal-source food. The emergence of human immunodeficiency virus 1 (HIV-1), bovine spongiform encephalopathy, severe acute respiratory syndrome (SARS) and novel influenza viruses can all be traced back to the consumption of animal-source food, involving both wild meat and livestock products.»

Flere kilder om antibiotikaresistens