Plantekost

Verdens ledende kreftforskere om mat og kreft

Forskning viser at frukt og grønnsaker inneholder mange ulike stoffer som kan beskytte mot enkelte typer kreft. Plantekost er også så godt som fri for de kreftfremkallende stoffene som finnes i mat fra dyreriket. Inntak av rødt og bearbeidet kjøtt er på den andre siden, en veldokumentert risikofaktor for utvikling av ulike kreftvarianter.

Et plantebasert kosthold innebærer dermed at man får dobbel gevinst fordi man spiser mindre av matvarer som øker kreftrisikoen, og mer av de som reduserer den.

Et helvegetarisk (vegansk) kosthold har i studier vist statistisk signifikant beskyttelse mot kreftforekomst generelt (34), samt mot de kvinnespesikke kreftformene (54). Vegetariske kostmønstre virker også å være assosiert med redusert risiko for kreft i mage-tarmsystemet (55). Les også: Kostholdstyper og kreftrisiko

Verdens største kreftforskningsorganisasjon om vegansk kosthold og kreft

Hva sier verdens største kreftforskningsorganisasjon WCRF om vegansk kosthold og kreftforebygging? Hel plantekost beskytter gjennom sunne råvarer, forebygging av overvekt og fedme og fravær av kreftfremkallende/rødt og bearbeidet kjøtt:

«However, there are many characteristics of a healthy vegan diet that align with our Cancer Prevention Recommendations – such as eating lots of wholegrains, pulses, fruit and vegetables, and avoiding red and processed meat.1

This is not only because plant-based foods contain fibre, which protects against bowel cancer, but including more plant-based food in the diet can also help people to maintain a healthy weight – and being overweight or obese increases the risk of 12 types of cancer.2

We also know that eating red and processed meat increases the risk of bowel cancer.»

For å redusere risikoen for kreft, bør vi spise mer mat fra planteriket og mindre kjøtt.

9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen kreftforskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er kreftforebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kosthold i forbindelse med redusert risiko for kreft, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen for kreftforebygging:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:◦Red and processed meats;◦Sugar‐sweetened beverages; or◦Highly processed foods and refined grain products.»

Oppfordrer til kjøttkutt for kreftforebygging

Det er en konsekvent sammenheng mellom spisemønstre som følger disse retningslinjene og redusert risiko for kreft, dødelighet og kronisk sykdom. Slike spisemønstre er dessuten bedre for miljøet. 

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.
Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling. It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Samfunnsinitiativer og politikken for å gjøre det lettere for å spise sunt

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat:

«Public, private, and community organizations should work collaboratively at national, state, and local levels to develop, advocate for, and implement policy and environmental changes that increase access to affordable, nutritious foods; provide safe, enjoyable, and accessible opportunities for physical activity; and limit alcohol for all individuals.»

Kilde: 

Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

WHO, 2015: Kjøttprodukter er kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er sikkert kreftfremkallende, og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende (10):

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»
«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»
«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»
«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»
«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%»

Advarer mot kjøttprodukter grunnet kreftrisikoen

Flere anerkjente fagpaneler fraråder å spise ferdigprodukter av kjøtt, selv i små mengder, på grunn av økt kreftrisiko (se kildene om hvorfor spise mindre kjøtt her):

Worlds Cancer Research Fund, WCRF:

«Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»

International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft):

«Avoid processed meat; limit red meat…»

American Institute for Cancer Research:

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate:

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

les også: