mettet fett ikke sunt

Livsstilsmedisin – behandling gjennom kostholds- og andre livsstilsendringer

Livsstilsmedisin er nå blitt en egen videreutdanning for leger, og Norge har fått sin første lege som er videreutdannet i livsstilsmedisin. Livsstilssykdommer tar mange liv for tidlig, ødelegger livskvalitet og koster samfunnet milliarder. Det blir stadig vanligere både i Norge og i resten av verden å fokusere på sunn livsstil og sunt kosthold som en viktig del i både forebygging og behandling av sykdom.

Hva er livsstilsmedisin?

Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer. Livsstilsmedisin er definert som terapeutisk bruk av evidensbaserte livsstilsintervensjoner for å behandle og forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å utruste pasienten med kunnskap og livsferdigheter slik at personen blir i stand til å gjøre effektive livsstilsendringer som adresserer de underliggende årsakene til sykdommen.

Livsstilsmedisin har effekt på mange sykdommer, først og fremst hjerte- og karsykdommer og diabetes type to. Livsstilsmedisin er en kunnskapsbasert behandlingsform som fokuserer på å behandle og i en del tilfeller reversere livsstilsrelaterte sykdommer gjennom effektive livsstilsendringer. Les mer om livsstilsmedisin og effekt på sykdomsbehandling her

Plantebasert kosthold – en del av livsstilsmedisin

Livsstilsmedisin fokuserer altså på blant annet et sunt kosthold. Et kosthold som er plantebasert, altså med en del lavere inntak av matvarer fra dyreriket og en del høyere inntak av matvarer fra planteriket, sammenlignet med et vanlig vestlig/norsk kosthold, er mye sunnere enn det kostholdet som er vanlig i Norge i dag. Et plantebasert kosthold er dermed en del av livsstilsmedisin, på lik linje med regelmessig fysisk aktivitet.

Plantebasert kosthold kan gi flere helsefordeler, og kan løse vår tids viktigste utfordringer – både innen folkehelse og på andre områder. Usunt kosthold, blant annet med dagens mengder kjøtt og fete meieriprodukter tar, etter tobakkrøyk, flest liv for tidlig i Norge (ifølge blant annet Folkehelseinstituttets rapport Dødelighet og dødsårsaker i Norge gjennom 60 år 1951-2010, side 14). Et sunnere, mer plantebasert kosthold kan spare samfunnet for mange milliarder kroner per år (ifølge Helsedirektoratets rapport  Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd, 2016, tabell 3.1 side 27. (Flere kilder samlet her Derfor krever vi at staten trekker seg ut av kjøttreklame)

Tilbud i Norge – legehjelp til sunnere livsstil og kosthold

Fra og med 2017 har leger mulighet til å videreutdanne seg i livsstilsmedisin gjennom International Board of Lifestyle Medicine. Fra og med 8. mai 2018, startet Allan Fjelmberg, lege ved Skogli helse- og rehabiliteringssenter og første norske lege sertifisert i livsstilsmedisin, opp med et nytt tilbud; konsultasjoner innen livsstilsmedisin. Nå har Norge fått sitt første tilbud fra leger innen livsstilsmedisin!  Mer informasjon og timebestilling finnes på egen hjemmeside Livsstilspraksis

Om Allan Fjelmberg – norsk lege med mastergrad i folkehelse og livsstilsmedisin

Allan Fjelmberg ble ferdigutdannet lege i 2007. Han har bakgrunn som allmennlege og har siden 2012 arbeidet ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer. I tillegg har han i perioder fungert som tilsynslege ved Fredheim Livsstilssenter. ​Han har samtidig videreutdannet seg innenfor livsstilsmedisin og fullførte i 2016 en mastergrad i folkehelse med fokus på livsstilsmedisin via Loma Linda universitetet i California.

Gjennom konsultasjoner, foredrag, artikler og andre folkehelserelaterte aktiviteter motiverer han mennesker til å utnytte potensialet som en sunn livsstil har både i forebygging, behandling og i en del tilfeller reversering av kroniske sykdommer. Les mer om Allan Fjelmberg her

Les også: Anbefalt nordisk kosthold og risikomarkører for hjerte- og karsykdom