bøker eple pc kunnskap

Ressurser 2023

Artikler, podkast, PAN Academy, kurs, retningslinjer, metaanalyser, brosjyrer, vestlige kostholdsråd – alt leger bør vite om ernæring, kosthold, sunt kosthold, helse og forebygging av sykdom

Kosthold har et stort potensial i primær og sekundær forebygging av de såkalte NCD, eller non-communicable diseases: hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft, samt forebygging av for tidlig død.

Kostholds-anbefalinger fra myndigheter og fagpanel i vestlige land

Hva sier fagpanel og helsemyndigheter i vestlige land – WHO, WCRF, Harvard, Ernæringsrådet

Databaser og faktaark om vitaminer, mineraler og mikroelementer

Ønsker du å ha et utfyllende oppslagsverk om kosthold og helse? Sjekk kunnskapsgrunnlaget (forarbeid) til nasjonale kostholdsråd – nordiske, norske, USAs o.s.

Norges, 2011: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Rapport. Nasjonalt råd for ernæring, på bestilling fra Helsedirektoratet lenke https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag/

Sveriges helsemyndigheter – alle nærignsstoffer lenke

Nordiske – nye kommer i 2023, sjekk flere kunnskapsgrunnlag her

Fra Harvard Universitet:
Fra USAs helsemyndigheter, oppdatert info om næringsstoffer og kosttilskudd:

The Office of Dietary Supplements (ODS) fact sheets give a current overview of individual vitamins, minerals, and other dietary supplement ingredients. ODS has fact sheets in two versions—Health Professional and Consumer. Both versions provide the same types of information but vary in the level of detail. 

Matvaretabeller og databaser – innhold av alle næringsstoffer

Fra PAN International – elæring

Physicians Association for Nutrition – PAN International  tilbyr PAN Academy – evidensbasert undervisningsmateriell om kosthold og ernæring i forebygging og behandling av ulike sykdommer.

Kostholdets potensial – 7 artikler (pdf) og en video – på engelsk

Video The Power of Nutrition: How Food Determines Our Health

Artikler om kostholdets rolle for helsen og forebygging av sykdom, PAN International

Plantebasert: kosthold, næringssroffer, pasient-motivasjon

Ønsker du å fordype deg i plantebasert ernæring? Vi har oversatt en større artikkel skrevet av en klinisk ernærignsfysiolog, Plantebasert ernæring for leger, noe du kan lese her. Du kan lese denne på engelsk, i original, samt en annen artikkel av samme forfatter her:

Våre egne artikler om ernæring er samlet her

Brosjyrer om hvordan spise sunt og plantebasert – PAN International

Last ned brosjyre, på engelsk: PREVENTING AND TREATING ILLNESS WITH OPTIMAL NUTRITION (DOWNLOAD)

An unhealthy diet is the main cause of death in the industrialized world, as it can lead to chronic diseases. These illnesses are to a large extent avoidable, treatable and often curable through proper nutrition. How exactly, we show in our evidence-based PAN brochure “Preventing and treating illness with optimal nutrition” which you can download for free here: Download PDF here

Last ned brosjyre med praktiske tips til hvordan spise grønnere: HEALTH TASTES GREAT! (DOWNLOAD)

Whether your physician has recommended you transition to a plant-based diet for your health, or you are just motivated to improve your health with more nutritious food habits, this practical guide to plant-based eating will provide you with all the tools, knowledge and delicious recipes to set you up for success on your journey toward a diet that is healthy for you, your family and the planet. Download it for free here: Download PDF here

Brosjyre på tysk: HOSPITAL NUTRITION (DOWNLOAD)

A guide for plant-based nutrition for hospitals and other health institutions, published by German statutory health insurance BKK ProVita-Die Kasse fürs Leben, in cooperation with the German Hospital Institute (DKI). PAN’s Medical Director Niklas Oppenrieder was part of the expert forum in the preparation of the brochure. (German only) Download PDF here

Helsedirektoratets skriv/nettsider for publikum om plantebasert og vegetarisk kosthold på helsenorge.no

Kosthold og bærekraft

Harvard Universitet

The Nutrition Source. Sustainability, Plate and the Planet – Harvard Universitet

EAT-Lancet-rapporten Lenke EAT

Helsedirektoratets, regjeringens og Folkehelseinstituttets skriv

Helsedirektoratet om plantebasert, vegansk og vegetarisk kosthold for publikum

Nasjonale faglige retningslinjer

https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=retningslinje

Kosthold og folkehelse i Norge

Det er store samfunns- og folkehelsegevinster ved omlegging til et sunnere kosthold

Folkehelse globalt

Norske kostholdsundersøkelser

Politiske føringer, planer, dokumenter, strategier o.l. er samlet her

Bærekraftig kosthold i norske forhold – norske og nordiske rapporter

Det er bred enighet om at et kosthold som er mer plantebasert er ikke bare sunnere men også mer miljøvennlig og bærekraftig, altså mer arealeffektiv, og gir lavere utslipp av klimagasser per produsert gram protein og mer kalorier og protein per brukt areal jord.

Pasientinformasjon og informasjon for publikum

Andre kilder for publikum

Fra andre lands offentlige kostholdsråd o.l.

Belgias kostråd fra 2018, som blant annet anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold, samt å spise så lite bearbeidet kjøtt (altså ferdigprodukter av kjøtt) som mulig.

EAT-Lancet-rapporten, 2019, vår tids største kunnskapsoppsummering om kosthold, helse og bærekraft publisert i The lancet, har uttalt følgende:

“Unhealthy diets pose a greater risk to morbidity and mortality than does unsafe sex, and alcohol, drug, and tobacco use combined. Because much of the world’s population is inadequately nourished and many environmental systems and processes are pushed beyond safe boundaries by food production, a global transformation of the food system is urgently needed.”

Helsedirektoratet: Plantebasert kosthold er sunt og næringsrikt

Næringsrikt plantebasert kosthold. Helsedirektoratet/helsenorge.no https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold :

“Det er store helsegevinster ved å spise mye grønnsaker, frukt, bønner, linser, fullkornsprodukter og annen mat fra planteriket. Et plantebasert kosthold er forbundet med lavere risiko for blant annet høyt blodtrykk, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Et godt sammensatt plantebasert kosthold gir mye fiber, vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Både vegetarkost og vegankost kan settes sammen slik at behovet for energi og næringsstoffer dekkes, men det krever noen basiskunnskaper om hvor de ulike næringsstoffene finnes og hvilke det er nødvendig å ta tilskudd av.  

Med god kunnskap og planlegging kan både vegetarkost og vegankost egne seg for folk i alle livsfaser, inkludert under svangerskap og ved ammingfor spedbarn, for barn og unge og for idrettsutøvere.”

Dette er i tråd med bred faglig grunnlag, forskning og i likhet med internasjonale fagpanel.

Nordisk ministerråd, 2014 (Nordiske ernæringsanbefalinger, NNR-2012 )

«Dietary patterns rich in vegetables, including dark green leaves, fresh peas and beans, cabbage, onion, root vegetables, fruiting vegetables (e.g., tomatoes, peppers, avocados, and olives), pulses, fruits and berries, nuts and seeds, whole grains, fish and seafood, vegetable oils and vegetable oil-based fat spreads (derived from, for example, rapeseed, flaxseed, or olives), and low-fat dairy products are, compared to Western-type dietary patterns (see below), associated with lower risk of most chronic diseases.»

Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating nutrition and physical activity. Nordiska ministerrådet, Nordisk Ministerråds sekretariat, 2014. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2 http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:704251/FULLTEXT01.pdf

Andre nyttige kilder

80 % nordmenn spiser for mye mettet fett

Rødt kjøtt er, etter meieriprodukter, den største kilden til mettet fett i norsk kosthold, i henhold til Helsedirektoratets rapport Utviklingen i norsk kosthold 2017 som skriver følgende på side 21:

«Melk og meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i norsk kosthold.»

Side 12 og 13 I Handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021:

«45 prosent av menn og 67 prosent av kvinner spiser i samsvar med rådet om mengde rødt kjøtt. 25 prosent av menn spiser dobbelt så mye rødt kjøtt som anbefalt» «85 prosent av 9- og 13-åringer har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt – Nærmere 80 prosent av voksne har et høyere inntak av mettet fett enn anbefalt»

Fettrapporten, Helsedirektoratet, 2017

Fettrapporten 2017 fra Helsedirektoratet anbefaler at inntaket av mettet fett i norsk kosthold reduseres med en fjerdedel i forhold til dagens nivå:

«Nyere kunnskapsoppsummeringer viser også at utskifting av mettet fett med flerumettet fett reduserer risiko for hjerte- og karsykdom.
For å oppnå dette må forbruket av mettet fett i befolkningen reduseres med om lag 1/4 fra dagens forbruk. Dette innebærer en utfordring for matprodusenter, leverandører og myndigheter, men også store muligheter for sykdomsbesparelse og derved reduserte kostnader både menneskelig og økonomisk. Siden det gjelder den sykdomsgruppen som tar flest liv, anbefales en sterk prioritering av dette arbeidet.»