leger og medisinstudenter - ernæring og kosthold

Leger og medisinstudenter

Er du medisinstudent eller lege, og vil lære mer om ernæring? Her finner du lenker til databaser, basal ernæring, oppsummeringer, artikler, bøker med mer. Kosthold har stor betydning for forebygging og som del i behandling av mange sykdommer.

Rapporten Klima og bærekraft i helseutdanningene utført ved Senter for bærekraft i helseutdanningene, ledet av Ritika Sharma, omtalt i Dagens Medisin, viser at medisinstudentene vil lære mer om kosthold. Her står det blant annet at

“En styrking av folkehelsearbeidet vil kunne ha stor betydning for klima fordi det er stort samsvar mellom klimavennlig og helsevennlig samfunnsutvikling(8), for eksempel gjennom å sikre grøntområder, legge til rette for aktiv transport og et sunt og klimavennlig kosthold(8-10) .”

og

“Et mindretall har mottatt undervisning om miljø- og helsemessige fordeler med et plantebasert kosthold, konsekvensene klimaendringer og naturødeleggelse har på mental helse og avfallsmengden produsert av helsevesenet selv.”

Les også: Klimaforpliktelser for norsk helsevesenet

Anbefalt daglig inntak av vitaminer, mineraler og sporstoffer, iht Nordiske ernæringsanbefalinger NNR 2012 – se tabell her