grønn mat og politikk

Innspill

Vi vil endre dagens politikk når det gjelder mat, landbruk og folkehelse. Vi mener at staten og alle samfunnssektorer bør jobbe for bedre folkehelse. Et usunt kosthold tar mange liv for tidlig, påfører lidelse, uføretrygd og store budsjettutgifter. Et sunt kosthold kan gi store samfunnsgevinster. Kosthold er dermed viktig for folkehelsen. Her finner du våre innspill til myndighetene, nye retningslinjer, utdanningsdirektoratet osv.

Dagens politikk ødelegger for folkehelsen, og vi jobber derfor for å endre dette. 80 % – 50 % av nordmenn spiser i dag helseskadelig mye dyrefett og rødt kjøtt. Samtidig spiser kun 20 % av nordmenn nok grønnsaker. Denne matkulturen skapes med statens bidrag, fordi 80 % av dagens landbrukssubsidier, noe som utgjør mange milliarder skattekroner årlig, går til å støtte kjøtt- og meieriproduksjon, og kun noen få prosent – til dyrkning av sunn plantekost. Staten administrerer også generisk kjøttreklame (ca. 75 millioner kroner årlig) via matprat.no, med hjemmel i omsetningsloven. I praksis innebærer dette at kjøttforbruk bør reduseres og forbruk av plantekost – økes.

Sitert Helsedirektoratets innspill til klimakur2030

«Målrettet, kvalitetssikret og kompetent mat- og ernæringsarbeid i både forebygging, habilitering, behandling og rehabilitering, vil kunne gi gevinster, både for den enkeltes helse og livskvalitet og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.»

Våre innspill – til høringer, handlingsplan, retningslinjer og politiske partiprogrammer

Politikk og våre politiske standpunkt

Innspill til politikk partiprogrammer 2021

God helse handler ikke bare om god tilgang på helsehjelp, pleie, sykehjem og uføretrygd, men først og fremst om forebygging. Forebygging og bedre helse gir lengre liv og bedre livskvalitet for nordmenn, og milliardinnsparinger for samfunnet. Omtrent 45% for tidlige dødsfall kan forebygges. Kosthold spiller en ledende rolle her og er viktigere enn mange vet.