Egg kan øke risiko for hjerte- og karsykdom

Hvorfor spise mindre egg

Dagens høye inntak av egg gir økt risiko for diabetes, kolesterol og kreft. Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og kan øke risiko for diabetes type to og tykktarmskreft

Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten. Kolesterol er skadelig for mennesker som er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdom. De nyeste kostrådene fraråder å spise mer enn to egg per uke – les mer her Hvor mange egg per uke er trygt å spise? En stor kunnskapsoppsummering fra 2015 viser at egg øker risiko for kreft i tykktarm.

En stor studieoppsummering om egg og økt risiko for kreft i tykktarm

En metaanalyse fra 2014, med 37 case-control og 7 kohortstudier, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalenl, viser at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29% risikoøkning, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Nasjonalt råd for ernæring om egg og kolesterol

“Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.”

Kilde: Nasjonalt råd for ernæring, Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 2011. Kap. 10.

Kunnskapsoppsummering om egg og diabetes type 2

“However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.”

Kilde: Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.

Flere kilder om egg og helse finner du her