Martine Setsaas intern i HePla

Martine Setsaas – intern i PAN Norge og miljøstudent ved NMBU

Martine Setsaas er intern i PAN Norge og miljøstudent ved NMBU i 2020. Martine er 23 år og studerer internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved NMBU, Noragric fakultet, på tredje året.

September 2020 begynte Martine som intern i PAN Norge (tidligere HePla), noe som betyr at Martine lærer hvordan ideelle organisasjoner fungerer, bidrar med arbeid og setter seg inn i faglige aspekter ved plantebasert kosthold ut fra helseperspektivet. Her får Martine veiledning /supervisjon fra lege og en master i samfunnsernæring, og er med på ukentlige digitale møter i sosialmediegruppe ved en internasjonal legeorganisasjon som jobber med opplæring av leger og medisinstudenter innen kosthold og ernæring. Etter tre måneder med internship vil Martine fortsette i PAN Norge som frivillig.

I tillegg har Martine fordypet seg i hvordan overgang til et mer plantebasert kosthold i Norge vil påvirke matproduksjon i Norge, og lager en rapport om bærekraftig matproduksjon i norske forhold. Rapporten vil leveres til lærere der Martine studerer og vi ønsker å publisere rapporten på PAN Norge sine nettsider. PAN Norge har samlet en god del fagrapporter fra NIBIO, regjeringen og andre seriøse etater, og kan komme i kontakt med kontaktpersonene til PAN Norge innen agronomi og bærekraft.

Martine har selv spist plantebasert i tre år, og interessen kom på grunn av helseproblemer. Dette var en lærerik helsereise med mye fokus på tarmhelse. Martine opplevde forbedring av helseplagene etter to måneder på et sunt vegansk kosthold og føler seg veldig frisk nå.

Martine kommer fra Otta og har to søsken. Hennes far driver Brekkeseter fjell hotell og hytter, og Martine jobbet ofte som kokk der om sommeren. Martine interesserer seg i yoga, fjell, natur, og har nært forhold til god mat.  Martines søster, Sigrid ble daglig leder på Brekkeseter fra sommeren 2020. Drømmen er å ta over hotellet og drive sammen med søsteren. Tanken er å skape det til et livskraftssenter, med yogaretreets, personlig utviklings workshops, natur og sunn mat. Martine drømmer om å ta fagbrev som plantebasert kokk og ta yoga lærer utdanning.

I PAN Norge jobber Martine blant annet med sosiale medier, spesielt vår Instagram-konto.Dette inkluderer popularisering av ganske avanserte vitenskapelige tekster om helse og plantebasert kosthold, design og budskapsformidling gjennom bilder med tekst. Hovedbudskapet er at vi lever i en tid hvor sykdommer er utbredt, og at dette kan løses med mat. Dette formidles gjennom daglig instagram-oppdateringer/poster, med bilder og video, med råd fra eksperter, fakta om sykdom og kosthold og lignende.

Martine er i den forbindelse med på ukentlige digitale møter i en sosialmediegruppe ved en internasjonal legeorganisasjon som jobber med opplæring av leger og medisinstudenter innen ernæring og helsefremmende kosthold. Martine får veiledning av lege til å lage tekstene.

Planen for studieåret 2020/2021 var egentlig å dra på utveksling til Wganeingen University, i Nederland, men lar seg ikke gjøre på grunn av Covid-19. Universitet er prestisjetungt og rangert som beste i Nederland, og helt i toppen i verden innenfor matvitenskap og landbruk. Martine vil delta på videoforelesninger om ernæring og helse som en del av valgfagene hennes det siste året av bacheloren. Hun har også valgt å studere et emne i folkehelsevitenskap på NMBU, og ti studiepoeng vil hentes inn hos oss, slutten av 2020. Martine har derfor en tverrfaglig bachelor som knytter sammen samfunn, miljø og helse.

Helsedirektoratet: Sunt kosthold er bærekraftig kosthold!

Rapporten ved Nasjonalt råd for ernæring, Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, lansert 28.11.2017, er et stort, grundig og viktig arbeid. Hovedkonklusjonen i rapporten er at sunn mat, med mindre kjøtt og mer erter, bønner, grønnsaker og frukt er bærekraftig mat. Blant annet skriver rapporten følgende:

«Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.«

«Selv om analysen her på ingen måte er fullstendig, virker det rimelig å konkludere med at rådet om å redusere det totale kjøttinntaket (både hvitt og rødt) en god del i forhold til det vi spiser i dag er bærekraftig».