KrF i regjeringen: videreføring av opplegget med generisk kjøttreklame i Norge, ihht omsetningsloven

På en bra dag, da Eat-Lancet-rapporten ble lansert, skuffet regjeringen, etter inkludering av sitt nye medlem KrF, alle som er opptatt av bedre folkehelse, miljø og bærekraftig landbruk!

Intensjonen (nedskrevet i Jeløy plattformen, av Venstre, FrP og Høyre) om å fjerne finansiering av opplysningskontorene, tilsynelatende forsvunnet i Granavoll plattformen – når KrF kom inn i regjeringen.

Les også:

EAT-Lancet-rapporten oppfordret til redusert kjøttforbruk

Redusert kjøttforbruk bør bli et eget politisk mål

Det er synd at regjeringen Venstre-FrP-Høyre ikke fikk effektuert endringen før inkludering av dette papiret inn i regjeringen!
Les hele plattformen her eller på Venstres nettsider http://www.venstre.no

Nå er dette, etter at KrF kom inn i regjeringen, blitt det endret til (side 45 i plattformen):


«Utrede nytteeffekten av opplysningskontorene, og om aktivitet, ressursbruk og organisering er målrettet for å løse dagens opplysningsbehov.»

I løpet av to år skal altså saken altså utredes. HePla vil følge opp denne utredningen!

KrF bidro i 2017 til at regjeringens planer om å avvikle generisk kjøttreklame skulle bli motarbeidet. Dermed motarbeidet KrF, sammen med Ap, SV og SP, til bedre folkehelse, rettferdig matfordeling i verden og bedre klima. Les artikkel i Nationen om dette

Helsedirektoratet: Sunt kosthold er bærekraftig kosthold!

Rapporten ved Nasjonalt råd for ernæring, Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv, lansert 28.11.2017, er et stort, grundig og viktig arbeid. Hovedkonklusjonen i rapporten er at sunn mat, med mindre kjøtt og mer erter, bønner, grønnsaker og frukt er bærekraftig mat. Blant annet skriver rapporten følgende:

«Kort oppsummert er det stort samsvar mellom et kosthold som blir anbefalt for å fremme helse og et kosthold som er mer bærekraftig. Et slikt kosthold kjennetegnes blant annet av et høyt inntak av frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.«

«Selv om analysen her på ingen måte er fullstendig, virker det rimelig å konkludere med at rådet om å redusere det totale kjøttinntaket (både hvitt og rødt) en god del i forhold til det vi spiser i dag er bærekraftig».