Fagmedlemsbrev desember 2017

god jul 2017
God plantebasert jul 2017 til alle våre fagmedlemmer!

Kjære fagmedlem!

Takk for at du er med i Helsepersonell for plantebasert kosthold. Vi blir stadig flere, og det er viktig å vise følgende: Stadig flere fagpersoner mener at norsk kosthold raskt bør bevege seg i en mer plantebasert retning.

Det er publisert mye forskning som viser at det å helt eller delvis erstatte kjøtt og andre matvarer fra dyreriket med plantekost i lite bearbeidet form vil kunne forebygge sykdommer som tar flest liv for tidlig i den vestlige verden og som påfører store utgifter for samfunnet og mye lidelse til individet. Mye av dette kunne vært unngått med et sunnere, mer plantebasert kosthold. Det er derfor vi er her.

Noen av våre mål har vært at myndigheter og pasientforeninger vil anbefale et plantebasert kosthold som det første kostholdsvalget for et sunnere liv. I 2017 har vi blant annet vært i alle sentrale medier, sendt flere innspill til Helsedirektoratet og vært i kontakt med pasientforeninger og politikere. Det har skjedd noen positive endringer.

Staten beveger seg sakte men sikkert i riktig, planetbasert retning

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom som er publisert i august 2017 fremmer et vegetarisk kosthold som gunstig: «Et vegetarbasert kosthold kan være gunstig i forhold til hjerte- og karrisiko.» Og videre: «Også et rent vegetarkosthold synes gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdom (Dinu M m.fl. 2016).» Videre anbefaler retningslinjen for å erstatte mettet fett, som hovedsakelig kommer fra mat fra dyr som kjøtt, smør og ost, med fett fra planteriket, nemlig matvarer som rapsolje, olivenolje og nøtter.

Nasjonalt råd for ernæring fremmer plantebasert nordisk kosthold når den nye retningslinjen for forebygging av hjerte- og karsykdom omtales i Tidsskriftet for Den norske legeforening: «I våre norske retningslinjer er det mer nærliggende å omtale et plantebasert, sunt nordisk kosthold – «plantebasert» bør være nøkkelordet.»

Nasjonal diabetesplan 2017-2021 fra regjeringen, lansert i desember, skriver følgende: «Ved diabetes anbefales hovedsakelig et plantebasert kosthold med grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkornsprodukter og begrenset inntak av mettet fett, sukker, rødt kjøtt og salt.»

Nasjonalt råd for ernæring utførte på bestilling fra Helsedirektoratet en systematisk kunnskapsoppsummering og analyse av siste tiårs forskning om mettet fett. Rapporten Kostråd om fett – en oppdatering og vurdering av kunnskapsgrunnlaget konkluderer med at utskifting av mettet fett med flerumettet fett reduserer risiko for hjerte- og karsykdom. For å oppnå dette må forbruket av mettet fett i befolkningen reduseres med om lag 1/4 fra dagens forbruk, skriver Helsedirektoratet.

Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017 – 2021 har et eget punkt og det å fremme forbruk av grønnsaker og andre plantebaserte matvarer, og belgvekster og nøtter nevnes spesielt. En ny rapport «Bærekraftig kosthold – vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» konkluderer med at det å spise mindre kjøtt er ikke bare bra for helsen men også for miljøet og bærekraftig landbruk.

Mye jobb gjenstår – mindre kjøtt innebærer interessekonflikter

Allikevel er det mye som står igjen. Det som står i retningslinjer og handlingsplaner må nå helsevesenet, helsepersonell og pasienter, og ikke bare bli lest av politikere og byråkrater. Sykehus og pasientforeninger bør lære hva et plantebasert og vegetarisk kosthold er i praksis. Politikere må ofte minnes på hva de har sagt og lovet. Dette betyr at vi må også i 2018 skrive og sende mange brev og eposter, både til medier, politikere, etater, pasientforeninger o.a.

Mange flere bør få vite at kjøtt i hvert fall delvis kan erstattes med belgvekster. Landbruksmyter om hva norsk dyrket jord kan og ikke kan brukes til står i veien for å produsere mindre kjøtt og mer bønner, fullkorn og grønnsaker i Norge. Regjeringens forslag om å trekke staten ut av kjøttreklame ved å legge ned de såkalte opplysningskontorene er i denne omgangen stemt ned, men kampen fortsetter.

Vi håper at du blir med oss også i 2018, og at du vil bidra til foreningens arbeid ved å spre budskapet om at et plantebasert kosthold bør være det første kostholdsvalget for et sunnere liv.

Vi ønsker deg god jul og godt nytt år! Sjekk gjerne denne oppskriften på sunn plantebasert feststek av grønne erter og sopp, fra Jane H. Johansen som står bak en av Norges største matblogger Veganmisjonen.

Hilsen fra oss i styret, Nina, Mani og Tanja