Våre bidrag til norske medier

Vi har bidratt med en god del mediebidrag, både leserbrev, kronikker og kommentarer, samt tv-intervjuer, nett-intervjuer og avisintervjuer.

Det er stort behov for å opplyse om fordelene ved plantebasert kosthold og motarbeide myter som stadig spres av kjøttbransjen. Et kosthold med større andel plantekost kan beskytte mot hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreftsykdommer, som utgjør vår tids største sykdomsbyrde og tar flest liv for tidlig. Dette er godt dokumentert, og det er stadig større politisk enighet om dette. Likevel kommer kjøttindustrien og dens talsmenn og talskvinner med myter.

Disse fakta, om at redusert kjøttforbruk ville gitt mange samfunnsgevinster inkludert bedre helse, livskvalitet og lengre liv, synes ikke å ha nårr kjøttbransjen.

Mediebidrag til Nationen om proteinmyter spredt av kjøttbransjens AgriAnalyse

For eksempel har de ansatte ved AgriAnalyse spredt denne myten. At nordmenn vil få «redusert tilgang på animalsk protein» på grunn av et mer plantebasert kosthold i Norge i 2020, er totalt uten hold i virkeligheten. Er dette et forsøk på generisk reklame for kjøtt – produktet til dem som eier AgriAnalyse, nemlig Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag?

De fleste nordmenn, inkludert småbarn, spiser langt mer protein enn de behøver. Undersøkelsen Spedkost (FHI) viser at til og med ettåringer spiser så mye protein at de ifølge Nordiske og norske ernæringsanbefalinger kan ha økt risiko for overvekt og fedme senere i livet.

Likeledes viser befolkningsundersøkelsen Norkost 3 at norske menn får i seg minst 50 prosent mer protein enn de behøver. Kroppen klarer bare å nyttiggjøre seg en viss mengde protein, og overflødig protein kan bli omgjort og lagret som fett.

Derfor har vi bidratt med en del informasjon. Et av våre siste mediebidrag er følgende:

Her finner du oversikt over våre mediebidrag – intervjuer og leserbrev av våre medlemmer og vitenskapelige rådgivere.

HePla-Nina-Johansen-NTFE.no

HePla og HePla sine fagmedlemmer og vitenskapelige rådgivere i media – se her

Ofte stilte spørsmål

Les også: