Apell – strukturelle tiltak for forebygging med et sunnere kosthold

Apell Helsepartiets landsmøte 2019

Lege og leder for HePla Helsepersonell for plantebasert kosthold (HePla.no)

Det er godt kjent at livsstilssykdommer, som hjerneslag, andre hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes og kreft, er en av vår tids viktigste utfordringer. Lidelse og mange-milliardutgifter, tar flest liv for tidlig.

Alle er enige om at forebygging er mer effektiv enn behandling og rehabilitering.

Her sitter dere med den største makten. Dere kan iverksette strukturelle tiltak for å gjøre det enkelt å spise sunnere. Det er godt dokumentert at strukturelle tiltak har større effekt enn kampanjer, opplysning, kostråd osv.

Hvorfor kosthold?

Det finnes flere rapporter, både norske, Folkehelseinstituttets, og internasjonale. Rapport fra april 2019 basert på WHOs Global Burden of Desease, heter «Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017», https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)30041-8/fulltext konkluderer med at et dårlig vestlig kosthold er farligere enn tobakk og høyt blodtrykk, Omtrent hvert femte dødsfall kan spores tilbake til dårlig kosthold. Ikke bare død men redusert livskvalitet.

Hva slags kosthold tar flest liv for tidlig?

Flest dødsfall pga kosthold skyldes at befolkningen spiser for lite plantekost og for mye animalske matvarer. https://www.dagbladet.no/mat/ny-storstudie-flere-dor-av-vestlig-kosthold-enn-tobakk/70948588

Helsedirektoratets rapport Samfunnsgevinster viser tydelig omtrent det samme: at store besparinger kan gjøres hvis nordmenn spiser 1) mer plantekost og 2) mindre kjøttprodukter.

Dere, politikere, har stor makt og muligheter her. Strukturelle tiltak er mer effektive enn kostråd, kampanjer, opplysning osv. De såkalte NCD-sykdommene er et så stort problem, at her bør politiker gripe inn.

Hvorfor plantebasert kosthold

Det er mye dokumentasjon på at mer plantebasert kosthold kan bidra til å løse denne utfordringen. Plantebasert betyr med en god del mer grønnsaker, bønner, erter, nøtter, fullkorn og en god del mindre kjøtt og meieriprodukter. Plantebasert er ikke det samme som vegansk kosthold.

Hva slags dokumentasjon?

Det er rapporter fra Nordisk ministerråd, USAs og norsk ernæringfagråd, Helsedirektoratet, Samfunnsgevinster av å følge statens kostråd, EAT-Lancet, GBD-undersøkelser.

Det er også dokumentert at for mange nordmenn spiser for lite plantekost og for mye bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt og mettet fett – der hovedkilden til mettet fett er meieriprodukter.
50 % av kjøttinntaket i Norge kommer nettopp i form av bearbeidet kjøtt.

Så mye dokumentasjon at til og med Folkehelsemeldingen 2019 har på side 121 skrevet, sitert:

«Eit plantebasert kosthald og auka inntak av fisk, men mindre innslag av kjøt, vil bidra til å nå både helsepolitiske og klimapolitiske mål»

En av vår tids største rapporter EAT-Lancet kommisjonen viser at det beste kostholdet både for helsen og miljø/bærekraft er kosthold med en god del mindre mat fra dyr og mer plantekost som grønnsaker, nøtter, bønner, erter, fullkorn, frukt.

Begge deler – mer plantekost og mindre kjøtt

En del av problemet er også at mat fra dyr, som er kaloririk, fortrenger sunn plantekost. Kaloribudsjett – man kan ikke både spise nøtter og ost/smør, ikke bønner og kjøtt.

Konkret forslag – trekk staten ut av kjøttpushing

  1. Kutt ned på kjøttsubsidier – milliarder skattekroner – fører til at kjøtt og meieri blir billigere
  2. Avvikle statspålagt generisk reklame gjennom matprat.no og melk.no, ihht. omsetningsloven. Det samles over 100 mill kroner per år. Dette fører til høyt forbruk

I dag er det slik at det er faktisk staten som gjør bestemmer og forteller oss at vi skal spise nettopp de matvarene som nordmenn allerede spiser for mye av: Fete meieriprodukter og kjøttprodukter.

Det forskes på det allerede

Prosjektet Food pro Future ved Nofima, NIBIO og mange andre store aktører, altså et svært prosjekt, ser allerede på hvordan lage sunne pg attraktive produkter av norske råvarer som havre, poteter, erter, rotgrønnsaker.

Dette vil også gi større matproduksjon

I dag importeres enorme mengder råvarer til Norge som kunne bli spist av mennesker direkte, og to tredjedeler av norske matkornarealer blir sløst bort til husdyrfôr. La oss kutte ut importerte råvarer og norske råvarer som dyrkes på jord der plantekost som mennesker kan spises direkte.