grønn mat og politikk

Standpunkt og innspill til grønnere og sunnere matpolitikk

Vi jobber for redusert kjøttforbruk og økt forbruk av plantekost. Her finner du våre innspill til myndighetene, nye retningslinjer, utdanningsdirektoratet, Stortinget osv.

80 % og 50 % av nordmenn spiser i dag helseskadelig mye hhv. mettet fett og rødt kjøtt. Dette skjer med statens bidrag, fordi 80 % av dagens landbrukssubsidier, noe som utgjør mange milliarder skattekroner årlig, går til å støtte kjøtt- og meieriproduksjon. Staten administrerer også generisk kjøttreklame via matprat.no, med hjemmel i omsetningsloven. Denne politikken ødelegger for folkehelsen, og vi jobber derfor for å endre dette.

Sitert Helsedirektoratets innspill til klimakur2030

«Målrettet, kvalitetssikret og kompetent mat- og ernæringsarbeid i både forebygging, habilitering, behandling og rehabilitering, vil kunne gi gevinster, både for den enkeltes helse og livskvalitet og i et samfunnsøkonomisk perspektiv.»