Slik kan du bidra

Sykdommer som hjerteinfarkt, slag, diabetes, fedme og kreft fører til mye lidelse og tar mange liv for tidlig. Heldigvis kan mange av disse forebygges med et mer plantebasert kosthold. Derfor jobber vi for at flest mulig får vite hvordan sette sammen et kosthold som gir god helse og forebygger sykdom.

Vi opplyser publikum og kontakter medier, politikere, organisasjoner og fagfolk for å oppnå endringer, slik at mest mulig unødvendig sykdom kan forebygges, og mange mennesker blir spart for unødvendig lidelse og tap av leveår. Vi har begrenset med ressurser, derfor er din hjelp av stor verdi.

Et kosthold som er best for helsen er også et kosthold som bidrar til en bedre verden. Dette handler om bærekraftig ressursfordeling, dyrene og klima. Et mer plantebasert kosthold kan være et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Ønsker du å stoppe unødvendige sykdommer, bidra til bedre helse og en bedre verden? Gi et valgfritt beløp! Du kan overføre penger til et kontonummer 12540602539 – Helsepersonell for plantebasert kosthold.

Tusen takk for støtten!

Her kan du lese om hva vi har gjort hittil  og om HePla, samt om en viktig folkehelseundersøkelse: Oxford-forskere om hvilket kosthold er sunnest

Frivillig? Bidra med din tid og kunnskap

Har du kunnskap innen kommunikasjon, grafisk design, media og politisk arbeid, har du noen timer per uke til overs og vil bidra til å gjøre vårt arbeid bedre og mer effektiv, send oss mail til post@hepla.no

Oversette fra engelsk til norsk

Har du lyst til å oversette vitenskapelige artikler fra engelsk til norsk? Kontakt oss på post@hepla.no