Vegansk Julefestival 2016

Aktiviteter – hva HePla har gjort

(bilde: fotograf Christoffer Krook)

Med lite ressurser har vi jobbet hardt og oppnådd en del resultater. Vi bruker null kroner på administrasjon, og alt vi gjør er et resultat av frivillig innsats. Her er en kort oversikt over våre aktiviteter:

 • Vi har gitt flere innspill til Helsedirektoratet og myndighetene
 • Vi har sendt brev til helseforetakene og de største sykehusene med informasjon om kosthold for veganere
 • Vi har kommet med innspill til noen fagorganisasjoner for helsepersonell og pasientforeninger, for eksempel om jodinntak og inntak av bearbeidet kjøtt
 • Vi har holdt foredrag ved bl.a. Radiumhospitalet, Polyteknisk forum, Naturvernforbundet, Spire sitt arrangement og vegetar- og veganfestivaler
 • Vi har bidratt med informasjon slik at andre enn HePla kunne holde foredrag om plantebasert kosthold
 • Vi har hatt flere stand på vegetar- og veganfestivaler
 • Vi har delt ut flere tusen brosjyrer om plantebasert kosthold
 • Vi har holdt egne arrangementer som fagdag
 • Vi har skrevet flere innlegg og hatt flere medieoppslag
 • Vi sender regelmessige nyhetsbrev til flere hundre følgere

Se noen av våre nyhetsbrev her

Noen av våre aktiviteter

Vår og sommer 2018

Høst 2017 og vinter 2017-2018:

 • Levert innspill til Helsedirektoratet ifm. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer, samt Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
 • Har hatt møte og mailkorrespondanse med Helsedirektoratet, og levert innspill til kostråd om vegetarisk og vegansk kosthold
 • Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratet om vegetarisk og vegansk kosthold, og om viktighet av kosttilskudd ved vegansk kosthold spesielt for barn, i medier og sosiale medier, bl.a. på fb-gruppene Veggispreik og Veganpreik som til sammen har over 36K medlemmer
 • Blant annet blir hepla.no linket til fra Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn og fra Helsenorge.no sine sider om amming
 • Jobbet med å lage kurs om plantebasert kosthold og helse ved Folkeuniversitetet
 • Levert flere innspill om vegetarisk og vegansk kosthold, og om jodinntak for gravide til nhi.no, nettsider som blir mye brukt av norske fastleger og annet helsepersonell
 • Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
 • Deltatt på Oslo Vegetarfestival, Gullroten 2017 der vi holdte foredrag
 • Etablert samarbeid og bidrar som eksperter på helse og ernæring i Veganerutfordringen
 • Hadde fagdager for medlemmer og sender ut nyhetsbrev for fagmedlemmer og for publikum som abonnerer på nyhetsbrev på våre nettsider
 • Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a., og har bidratt til både flere oppslag og intervjuer i blant annet sentrale, riksdekende medier, samt noe i fagpressen.
 • Bidrar med aktuelle innlegg på Dagens Medisin, med fokus på helsefordeler ved vegetarisk kosthold, statens kjøttreklame og lavt jodinntak i Norge versus helserisiko ved meieriprodukter, helsefordeler ved plantebasert kosthold ved diabetes
 • Levert informasjon til de fleste norske pasientforeninger om at det er kritikkverdig at staten pålegger norske bønder til å drive generisk reklame via matprat.no, ihht. omsetningsloven
 • Levert informasjon til stortingspolitikere med problematisering av det faktumet at staten er tungt engasjert i generisk kjøttreklame gjennom opplysningskontoret for egg og kjøtt (matprat.no), og med oppfordring om å trekke staten ut av kjøttreklame, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
 • Levert informasjon til politiske partier og noen ideelle organisasjoner om at norsk landbruk kan produsere mye mer plantekost, samt at det er kritikkverdig at norsk matjord brukes til å dyrke husdyrfôr, og hatt fokus på det i våre mediebidrag. Har kommet i kontakt med ledere i prosjektet
 • Vi jobber med etablering av internasjonalt samarbeid
 • Vi oppdaterer vår nettside jevnlig, er aktive på Facebook og kommenterer på nettet.
Vår og sommer 2017:
 • Videreutviklet vår nettside
 • Oppsummert kunnskap om diabetes og plantebasert kosthold
 • Gitt innspill til Helsedirektoratet og NHI.no
 • Deltatt på Vegetarfestivaln, Green Food Festival i Jessheim og Tine SA sin konferanse om bærekraftig mat
 • Hatt to fagmedlemsmøter
 • Bidratt med opplysning om jodsituasjonen i Norge
 • Bidratt med intervjuer, informasjon og leserbrev til medier – se vårt mediebidrag her
 • Skrevet en artikkel om nytt innen plantebasert kosthold i Norsk tidsskrift for ernæring – norsk vitenskapelig fagfellevurdert tilddskrift innen ernæring
 • Deltar i den offentlige debatten om kjøtt og plantebasert kosthold på sosiale medier
 • Les mer hva vi har gjort i 2017 her
Høst 2016
Vår 2016:

Høst-vinter 2015-2016

Sommer 2015

 • Skolering på Styredagen i regi av Frivillighet Norge
 • Meldt HePla inn i Frivillighet Norge
 • Samtale med en politisk rådgiver i Frivillighet Norge
 • Nevnt i Dagsnytt 18 den 17. juni ifm med en artikkel i bl.a. Aftenposten om at Harvard University mener at en til to porsjoner meieriprodukter per dag er nok
 • Stand på Oslo Vegetarfestival pinsehelgen 2015
 • Redaksjonell omtale i Aftenposten
 • Redaksjonell omtale i VG 2/7 og 4/7 (VG pluss)
 • Redaksjonell omtale i Nationen
 • Innlegg på trykk i Vårt Land, om at plantebasert kosthold er en løsning på hvordan brødfø jordklodens befolkning (tema som er mye omtalt i media etter EAT konferansen)
 • Omtale i Nationens Leder

Vinter – vår 2015

Høst 2014

Fra sommer 2014 til nå har vi kontinuerlig gjørt følgende:

 • Driver nettsiden som oppdateres jevnlig med omtaler av nye studier og info om sunne matvarer fra planteriket
 • Driver facebookside, bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig og kommer i kontakt med andre som har interesse i kosthold og helse
 • Svarer på spørsmål fra publikum om vegetarisk kosthold
 • Har jevnlige møter og kommunikasjon internt

Våre vedtekter kan du lese her

Årsmelding 2017 kan du se her