Om PAN Norge

The Physicians Association for Nutrition (PAN) er en internasjonal organisasjon som jobber for å utrydde kostholdsrelaterte dødsfall globalt. Ved å gjøre et sunt kosthold til en sentral del av helsevesenet og ved å engasjere helsepersonell i å fremme sunn og bærekraftig mat, fremmer vi endringer som er nødvendig for å dempe de tre største globale helsekrisene: kronisk sykdom, klimaendringer og pandemirisiko.

Ernæring og individuell helse

Ikke-smittsomme sykdommer er den grunnleggende krisen i moderne helsevesen. Hjertesykdom, fedme, type 2 diabetes og andre kroniske sykdommer er ansvarlige for de fleste for tidlig dødsfall. Globalt sett er en av de viktigste risikofaktorene for utvikling av disse sykdommene, dårlig kosthold.

Ernæring og planetens helse

Effektene av den stigende globale temperaturen utgjør de største truslene mot menneskers helse, inkludert hyppigere naturkatastrofer, mat- og vannmangel, stigende havnivå, sivile konflikter og nye smittsomme sykdommer. Verden må gå over til plantebasert kosthold for å nå klimamål.

Ernæring og risiko for pandemier

Tre fjerdedeler av nye smittsomme sykdommer hos mennesker er forårsaket av zoonotiske mikroorganismer. Endring i arealbruk for husdyrhold/jordbruk er en av de viktigste driverne for fremveksten, og risikoen for akutt zoonotisk pandemi fortsetter å øke. Plantebasert kosthold reduserer denne ødeleggelsen betydelig.

PAN Norge er nasjonal gren

av Physicians Association for Nutrition (PAN) International . Vi gir kvalitetssikret kunnskap til norske helsepersonell, allmennheten og beslutningstakere om betydningen av et sunt plantebasert kosthold for å fremme god helse, forebygge og behandle sykdom. PAN International har utviklet PAN Academy, som er nettbasert læringsplattform innen ernæring og helse, primært for leger og medisinstudenter. Ved å lære mer om kosthold og ernæring, kan leger gi mye bedre hjelp til sine pasienter.

Undervisning i ernæring

Physicians Association for Nutrition – PAN International jobber for bredere undervisning innen ernæring for legestudenter og tilbyr evidensbasert undervisningsmateriell om kostholdets potensial for forebygging og behandling av ulike sykdommer. PAN Internasjonal arrangerer webinarer for legestudenter i hele verden, og har mange universitetsgrupper i Tyskland, Østerrike og Sweitz.

Det er bred faglig enighet om at kosthold basert på sunne, ikke-prosesserte råvarer fra planteriket – frukt, grønnsaker, fullkorn, belgvekster, nøtter og frø – har et stort potensial i å fremme god helse og forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft, som er vår tids største folkehelseutfordringer.