Om oss

Et sunt kosthold er svært viktig for folkehelsen og bærekraftig matproduksjon. Vi mener derfor at både helsepersonell og andre sektorer i samfunnet bør fremme sunn og bærekraftig mat. Vi jobber derfor for å fremme endringer for å bekjempe de tre største globale helsekrisene: kronisk sykdom, klimaendringer, urettferdig fordeling av matressurser og pandemirisiko.

Kosthold, individuell helse og folkehelse

Ikke-smittsomme sykdommer er den største utfordringen for folkehelsen. Hjertesykdom, fedme, type 2 diabetes og andre kroniske sykdommer er ansvarlige for de fleste for tidlig dødsfall. En av de viktigste risikofaktorene for utvikling av disse sykdommene, dårlig kosthold.

Kosthold, bærekraft og klima – planetens helse

Stigende global temperatur er den største trusselen mot menneskers helse. Hyppigere naturkatastrofer, mat- og vannmangel, stigende havnivå, sivile konflikter og nye smittsomme sykdommer. Verden må spise grønnere for å nå klimamål.

Kosthold og risiko for pandemier

Tre fjerdedeler av nye smittsomme sykdommer hos mennesker er forårsaket av zoonotiske mikroorganismer. Endring i arealbruk for husdyrhold/jordbruk er en viktig driver, og risikoen for nye pandemier øker. Plantebasert kosthold reduserer risikoen betydelig

Kvalitetssikret kunnskap – oppsummert vitenskap

Vi gir kvalitetssikret kunnskap til leger og andre helsepersonell, allmennheten og beslutningstakere om betydningen av et sunt plantebasert kosthold for å fremme god helse, forebygge og behandle sykdom. Ved å lære mer om kosthold og ernæring, kan leger gi mye bedre hjelp til sine pasienter.

Vi ønsker bredere undervisning innen ernæring for legestudenter og har derfor samlet solid vitenskapelig litteratur om kostholdets potensial for forebygging og behandling av ulike sykdommer. Det er bred faglig enighet om at kosthold basert på sunne, ikke-prosesserte råvarer fra planteriket – frukt, grønnsaker, fullkorn, belgvekster, nøtter og frø – har et stort potensial i å fremme god helse og forebygge hjerte- og karsykdommer, diabetes type to, overvekt og flere typer kreft, som er vår tids største folkehelseutfordringer.