Hva PAN Norge har gjort i 2021

I 2021 har vi fungert som nasjonal gren av The Physicians Association for Nutrition (PAN) International, som jobber for å utrydde kostholdsrelaterte dødsfall globalt.

Ved å gjøre et sunt kosthold til en sentral del av helsevesenet og ved å engasjere helsepersonell i å fremme sunn og bærekraftig mat, fremmer PAN endringer som er nødvendig for å dempe de tre største globale helsekrisene: kronisk sykdom, klimaendringer og pandemirisiko. I den forbindelse har vi oppdatert våre nettsider, endret vedtekter og logo. Les også: HePla blir PAN Norge – nasjonal gren av Physicians Association for Nutrition – PAN!

Vi har bidratt til å sette utfordringer i dagens kosthold på dagsorden i norske medier og blant politikere. Blant annet har vi samlet materiale og skrevet kronikker om betydningen av dagens industrialiserte husdyrhold i utvikling av pandemier og antibiotikaresistens. Som vanlig, driver vi med kontinuerlig opplysning om plantebasert kosthold, sunt kosthold og vegansk kosthold, ikke minst for nybakte foreldre der hele familien inkludert barn spiser vegansk.

Last opp vår årsberetning her og årsregnskap her

Årsregnskap finner du her

Vi vant pris!

Vi har vunnet Sonja Løchen prisen, utdelt av Dyrevernalliansen.

Vi har gitt to foredrag, til en større organisasjon og til en skole som utdanner innen ernæring.

Medier: Opplysning, kronikker, leserbrev, intervjuer

Om vårt mediebidrag kan du lese her PAN Norge (tidligere Hepla) i medier Vi har gitt innspill til andre samfunnsdebattanter og engasjerte personer som jobber med å spre bevissthet om sammenheng mellom kosthold/helse, som for eksempel i denne artikkelen i VG

Våre nettsider, Facebook og Instagram

Som vanlig, driver vi med kontinuerlig opplysning om plantebasert kosthold, sunt kosthold og vegansk kosthold, ikke minst for nybakte foreldre der hele familien inkludert barn spiser vegansk.

Sunnere kosthold for skolebarn, samt riktig sammensatt vegansk kosthold for barn i alle aldre

Over halvparten av spørsmål vi får fra publikum er fra foreldre som lurer på hvordan gjøre et vegansk eller vegetarisk kosthold for sine barn sunt og næringsrikt. Vi er aktive med å spre informasjon fra Helsedirektoratet, både helsenorge.no og nasjonale faglige retningslinjer, som nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage , og for spedbarnsernæring, samt brosjyren Mat og måltider for spedbarn.

Vi har bidratt til Grønn Framtid sitt arbeid med grønnere mat på kantiner i videregående skoler i Norge. Hvorfor er det viktig med grønnere skolemat? Mer plantebasert kosthold er både ressurseffektivt, miljøvennlig og bærekraftig. Ikke minst er dette viktig fordi hele 80 – 85 % av norske barn og ungdommer spiser helseskadelig mye dyrefett. De to største kildene til mettet fett i norsk kosthold er meieriprodukter og rødt kjøtt. Norske barn og ungdommer spiser også for lite frukt, grønnsaker og fullkorn. Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage fremhever et mer plantebasert matservering.

Politisk arbeid: Grønnere kosthold for bedre folkehelse

2021 er året for stortingsvalg. Vi har sendt våre innspill til samtlige programkomiteer i norske politiske partier, og hatt noen møter og mailkorrespondanse. Vi belyste følgende:

  • viktigheten av forebygging for folkehelsen,
  • viktigheten av et sunt kosthold, med mindre kjøtt og mer plantekost, for forebygging
  • omfattende vitenskapelige dokumentasjon for at dagens forbruk av kjøtt og meieri er helseskadelig høyt, og for lavt inntak av plantekost, er helseskadelig.

Vi har utarbeidet faktaark der vi samlet alle politiske føringer, inkludert norsk regelverk – lover og forskrifter, som sier at det offentlige må ta hensyn til miljøet og helse. Sjekk dette her: For politikere og lobbyister: fakta, kilder, dokumenter og føringer om grønnere mat for helse, klima og bærekraft

Dette resulterte i for eksempel denne setningen i regjeringens plattform:

«Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder.» Regjeringen vil også «Styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen for å legge til rette for et sunnere kosthold.»

Nesten alle partier har anerkjent i sine programmer betydningen av og samfunnets ansvar for forebygging av sykdom

Også samtlige partier, unntatt en, har nå lignende formulering i sine partiprogrammer. Få partier snakker dog direkte om redusert kjøttforbruk eller kutt i subsidier eller generisk kjøttreklame, men dett blir planen for vårt framtidige arbeid.

Innspill til ekspertuttalelsen om vegansk kosthold ved Helsedirektoratet

September 2021 lanserte Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet Vegetar- og vegankost – ekspertuttalelse fra Nasjonalt råd for ernæring,  der de ti mest vanlige spørsmål om vegansk kosthold er besvart. Vi har bidratt med innspill og spørsmål til Ekspertuttalelse om vegetarisk og vegansk kosthold. Leder for arbeidet har vært lege og professor Lars T. Fadnes.

Samarbeid og prosjekter

Grønn skolemat

Samarbeid med organisasjonen Grønn Framtid om prosjektet Grønn skolemat fortsetter. I år har Grønn framtid oppnådd følgende:

Hvorfor er det viktig med grønnere skolemat? Mer plantebasert kosthold er både ressurseffektivt, miljøvennlig og bærekraftig. Ikke minst er dette viktig fordi hele 80 – 85 % av norske barn og ungdommer spiser helseskadelig mye dyrefett. De to største kildene til mettet fett i norsk kosthold er meieriprodukter og rødt kjøtt. Norske barn og ungdommer spiser også for lite frukt, grønnsaker og fullkorn. Grønn Framtid bidrar med å gjøre skoler kjente med Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage 

Grønnere mat i helsevesenet – forberedelsen har startet

I tillegg til aktivitet på sosiale medier, sender vi informasjon, kilder og lignende til flere – organisasjoner, etater, politikere, matindustrien o.l.

Legeorganisasjoner som jobber for klima

Vi har sendt innspill, bidratt med info om kosthold, helse og klima til og/eller kommet i dialog med flere organisasjoner (og med noen sykehus. Det er kjent at det er sunt å spise grønnere enn det nordmenn gjør. Det er også blitt kjent at helsevesenet bidrar med en del klimagassutslipp. Les mer om dette i Tidsskriftet for den norske legeforening. Flere norske organisasjoner jobber for å redusere klimagassutslipp fra helsevesenet, og flere sykehus tar dette på alvor. Vi planlegger derfor å gi flere innspill om viktigheten av kostholdet i framtiden.

Representantforslag fra SV

Sosialistisk venstreparti fremmet derfor et representantforslag der det blant annet nevnes følgende: «Det er en del lavthengende frukt som ikke er høstet, med potensial for å redusere sykehusenes utslipp. Bedre avfallssortering (inkludert avfallet fra operasjonsstuer), mer bærekraftig matservering og reduksjon i reisevirksomhet blant de ansatte er enkle tiltak som kan redusere utslippene.» Les mer her: Grønnere og sunnere mat i helsevesenet

PAN International i Tyskland jobber/samarbeider for grønnere sykehusmat, og vi planlegger å jobbe mer mot sykehus i framtiden.