Nyheter

Nye retningslinjer for skolemåltider

Innspill til nasjonale anbefalinger for mat i barne- og videregående skole

Helsedirektoratet har nå på høring "BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning." og "BRA MAT I VIDEREGAENDE SKOLEVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i videregående skole". Foreningen HePla…