Nyheter

Bladgrønnsaker reduserer risiko for grønt stær (glaukom)

Bladgrønnsaker kan redusere risikoen for grønt stær (glaukom). Nitrogenforbindelser som finnes i grønne grønnsaker kan redusere risikoen for glaukom (grønt stær). Dette ifølge en studie publisert online i JAMA Ophthalmology. Forskere ved Harvard fulgte deltakerne i Nurse’s Study och Health…

Nye retningslinjer for mat i skolen fremhever plantekost

Nye retningslinjer for skolemåltider omtaler plantebasert kosthold, plantemelk og vegetarretter. Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, et dokument som utgis av Helsedirektoratet med skolevesenet som målgruppe, er nå oppdatert. HePla og flere andre sendte våren 2015 inn sine…

Nye retningslinjer for skolemåltider

Innspill til nasjonale anbefalinger for mat i barne- og videregående skole

Helsedirektoratet har nå på høring "BRA MAT I BARNESKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNINGVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning." og "BRA MAT I VIDEREGAENDE SKOLEVeiledning til nasjonale anbefalinger for mat og måltider i videregående skole". Foreningen HePla…