Forskning om vegetarisk kosthold, blodtrykk og kolesterol – bacheloroppgave i ernæring 2017

Vegetariske kosthold blir stadig mer populære, og ikke bare blant folk flest, medier, politikere og næringslivet. Et mer vegetarisk kosthold kan bidra til å løse vår tids viktigste utfordringer – både helse, klima og fordeling av matressurser i verden. Mange mennesker får kreft og (andre) livsstilssykdommer og dør for tidlig. Mye av dette kan forebygges med et sunnere kosthold. Husdyrhold bidrar til utslipp av klimagasser, og det kreves mye større jordbruksareal for å produsere samme mengde animalsk mat, målt i energi/kalorier, enn vegetarisk mat.

Derfor er det stadig flere fagpersoner som er interessert i vegetarisk kosthold. Interessen for plantebaserte kosthold er økende og det er også viktig at kliniske ernæringsfysiologer og andre utdannet innen ernæring skal kunne veilede fremtidige klienter godt på dette området.

Ine Therese Kollshaugen (28) og Guro Bakkehaug Skjærbekk (22), bachelorstudenter i ernæring ved Høyskolen Kristiania har skrevet en bacheloroppgave i ernæring om effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol. Studentene har gått gjennom 95 kilder. De har laget en litteraturstudie av 8 studier (hvorav to er metaanalyser). Kollshaugen skal videre på klinisk ernæring til høsten, på Leeds Beckett University.  Kollshaugen har vært veganer i 3,5 år og Guro er fleksiterianer.

Begge ernæringsstudentene er interessert i plantebasert kosthold og i påvirkningen det har på kropp og helse. I oppgaven sin ønsker de å finne ut om vegetarisk kosthold kan være et godt alternativ for forebygging av høyt blodtrykk og/eller høyt kolesterol, samt i hvilken grad dette kostholdet påvirker kolesterolet og blodtrykket. Høyt blodtrykk er en av ledende årsaker til for tidlig død, mens høyt kolesterol er en viktig faktor i utvikling va hjerte- og karsykdom.

Bacheloroppgave i ernæring, Institutt for helse – Høyskolen Kristiania. Effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol. Hele oppgaven kan lastes ned her

Konklusjon
Verden står ovenfor en overvektsepidemi som har ført til en rekke livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer. Disse sykdommene øker risikoen for hypertensjon og hyperlipidemi. Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er et stort folkehelseproblem, og en ikkemedisinsk
behandling av disse lidelsene kan være hensiktsmessig for individet og samfunnet. Vegetariske kosthold har et høyt inntak av fiber, frukt og grønnsaker og lite salt og mettet fett.
Vår problemstilling var:
”På hvilken måte påvirker forskjellige vegetariske kosthold kolesterol og blodtrykk?” Et vegetarisk kosthold reduserer både blodtrykk og kolesterol. Et vegansk kosthold har den største effekten sammenlignet med omnivorer og andre vegetariske kosthold. De fleste studiene viste at LDL-kolesterol var lavest hos veganere. Sammenlignet med omnivorer hadde vegetarianere lavere TK, TK:HDL-ratio, HDL-kolesterol og non-HDL. Få resultater var signifikante etter justering for KMI, og de med fedme hadde minst effekt av vegetarisk kosthold på TK, LDL-kolesterol og non-HDL.
Det er behov for videre forskning for å finne ut hvilken betydning varighet av kosthold og type diett har. Det bør utredes nye referanseverdier for vegetarianere, og samtidig undersøke om det lave HDL-kolesterolet hos veganere har en betydning på helse.