Nevrologiske sykdommer

Forskning om kosthold og forebygging av nevrologiske sykdommer: Parkinsons og MS

Forskning viser at et sunt kosthold kan forebygge såkalte nevrodegenerative sykdommer og/eller redusere symptomer ved nevrologiske sykdommer som multippel sklerose og Parkinsons sykdom. Kognitiv svikt/demens, blant annet på grunn av Alzheimers sykdom, samt MS og Parkinsons sykdom er de kroniske, vanlige sykdommene i hjernen og andre deler av nervesystemet som ødelegger livskvalitet og kan forkorte livet. Mettet fett, der meieri og rødt kjøtt er hovedkilden til i norsk kosthold, og fettypen som 80 % nordmenn spiser helseskadelig mye av, kan spille en rolle både i utvikling og med tanke på graden av symptomene. Et plantebasert kosthold ser ut til å være gunstig som forebygging.

Forskning om multippel sklerose og kosthold

Multippel sklerose – Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje nevner ikke kosthold. 80 prosent nordmenn spiser helseskadelig mye mettet fett, som hovedsakelig kommer fra meieri og rødt kjøtt. MS-forbundet sier litt om kostholdet her, og fremhever viktigheten av vitamin D og sunt fettinntak:

«Personer med MS bør følge vanlige kostholdsråd. Vitamin D er viktig. Fet fisk, fiskeoljer og tran kan være gunstig. Mat som er sunn for folk flest er også sunn for personer med MS. Det viktigste, også for personer med MS, er å holde seg til et balansert, sunt kosthold der en opprettholder normalvekten og begrenser inntaket av animalsk fett noe.»

Nyere forskning om MS og kosthold

Det er påvist at et sunt og plantebasert kosthold er gunstig ved MS, siden det reduserer noen av de vanligste plagene ved MS. Denne studien fra 2018 har sett på sammenheng mellom kosthold og graden av symptomer (tretthet, depresjon, smerter og kognitiv svekkelse) ved MS:

«Results Of the 7,639 (68%) responders, 6,989 reported physician-diagnosed MS and provided dietary information. Participants with diet quality scores in the highest quintile had lower levels of disability (PDDS; proportional odds ratio [OR] for Q5 vs Q1 0.80; 95% confidence interval [CI] 0.69–0.93) and lower depression scores (proportional OR for Q5 vs Q1 0.82; 95% CI 0.70–0.97).

Individuals reporting a composite healthy lifestyle had lower odds of reporting severe fatigue (0.69; 95% CI 0.59–0.81), depression (0.53; 95% CI 0.43–0.66), pain (0.56; 95% CI 0.48–0.67), or cognitive impairment (0.67; 95% CI 0.55–0.79).
Conclusions Our large cross-sectional survey suggests a healthy diet and a composite healthy lifestyle are associated with lesser disability and symptom burden in MS.»

Kilde: Kathryn C. Fitzgerald, ScD, Tuula Tyry, PhD, Amber Salter, PhD, Stacey S. Cofield, PhD, Gary Cutter, PhD, Robert Fox, MD, and Ruth Ann Marrie, MD, PhD. Diet quality is associated with disability and symptom severity in multiple sclerosis. Neurology® 2018;90:e1-11. doi:10.1212/WNL.0000000000004768

En annen studie om MS og kosthold: Wahls TL, Chenard CA, Snetselaar LG. Review of Two Popular Eating Plans within the Multiple Sclerosis Community: Low Saturated Fat and Modified Paleolithic. Nutrients. 2019 Feb 7;11(2):352. doi: 10.3390/nu11020352. PMID: 30736445; PMCID: PMC6412750. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30736445/

Forskning om Parkinsons sykdom og plantebasert kosthold – 166 studier, 2014

Forskning viser at plantebasert kosthold som middelhavskosthold og vegetariske kostholdsmønstre er gunstig både som forebygging av Parkinson sykdom og for å gjøre forløpet mildere. Plantebasert kosthold er gunstig både som forebygging av Parkinson sykdom og når sykdommen har utviklet seg. Dette viser resultater av en studiegjennomgang publisert i tidsskriftet  Journal of Parkinsonism and Restless Legs Syndrome. Forfatterne har gått gjennom 166 studier og har sett på hvordan ulike matvarer, makronutrienter, mikronutrienter og kostholdsmønstre påvirker risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom samt hvordan kosten påvirker sykdomsforløpet hos dem som er rammet av Parkinsons sykdom.

Forskerne vurderte det slik at ut fra føre-var-prinsippet burde pasienter som lider av Parkinsons sykdom anbefales et variert plantebasert kosthold med tilstrekkelig inntak av vitamin B-12, vitamin D, kalsium og omega-3-fettsyrer. Videre bør man vurdere å anbefale sterk begrensning av animalske produkter, inkludert fisk. Det er kvikksølvet i fisk som er ugunstig mtp. Parkinsons sykdom. Mettet fett fra animalske produkter og hemjern fra kjøtt kan både øke risikoen for å utvikle sykdommen samt forverre sykdomsforløpet (øke symptomene).

Meieriprodukter, spesielt melk, kan øke risiko for å utvikle Parkinsons sykdom.

«Research focusing on single foods or food groups has shown that dairy product consumption, especially milk, can increase PD risk (95–97), and can possibly introduce dopaminergic neurotoxins, such as pesticides and polychlorinated biphenyls (61,98). Meat consumption has also been linked to increased PD risk (85). Meat, particularly red meat, besides the animal fat it contains, is the unique dietary source of heme iron, the bioavailability of which is high and cannot be downregulated.

As previously described, iron can cause CNS damage (84). Fish consumption can contribute to a high level of the body’s mercury burden, thus increasing PD risk (80). Although mercury contamination has usually been associated with saltwater fish, research found that even freshwater fish can contain mercury, due to human activities or to natural causes (99–103).»

Lenke til artikkelen er her (både sammendrag og full tekst).

Kilde:  Luciana Baroni, Cristina Zuliani. Ensuring good nutritional status in patients with Parkinson’s disease: challenges and solutions. Journal of Parkinsonism and Restless Legs Syndrome 2014:4 77–90. http://dx.doi.org/10.2147/JPRLS.S49186

Wahls TL, Chenard CA, Snetselaar LG. Review of Two Popular Eating Plans within the Multiple Sclerosis Community: Low Saturated Fat and Modified Paleolithic. Nutrients. 2019 Feb 7;11(2):352. doi:

Les også: