Forskning (Zhuang 2021) på 521120 deltakere: kolesterolrik mat forkorter livet

I en studie fra 2021 på 521120 deltakere i alderen 50–71 år, publisert i PLoS Med, var inntak av egg og kolesterolrik mat assosiert med høyere risiko for å dø for tidlig. Spesielt av hjerte- og karsykdom og kreft. Den økte dødeligheten forbundet med eggforbruk ble i stor grad påvirket av kolesterolinntaket.

Funnene tyder på at det å spise mindre kolesterolrik mat og erstatte hele egg med eggehviter, eggerstatninger eller andre alternative proteinkilder, var gunstig for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, kreft og for tidlig død. Inntak av hvert ytterligere 300 mg kost-kolesterol per dag var assosiert med henholdsvis 19%, 16% og 24% høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft. Det anslås at kolesterolinntaket bidro til 63,2%, 62,3% og 49,6% høyere dødelighet av henholdsvis alle årsaker, HKS- og kreftdødelighet forbundet med eggforbruk.

De som brukte eggehvite/eggerstatninger hadde lavere dødelighet totalt og dødelighet av hjerneslag, kreft, luftveissykdom og Alzheimers sykdom.

Kilde: Zhuang P, Wu F, Mao L, et al. Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18:e1003508-e1003531. doi: 10.1371/journal.pmed.1003508. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003508

Høyt kolesterol bør (ofte) behandles

Høyt lipoprotein-kolesterol med lav tetthet (altså høy LDL) kan øke risiko for koronar hjertesykdom. Koronar hjertesykdom, eller kransåresykdom eller iskemisk hjertesykdom, er samlebetegnelsen på angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt.  Selv om senkning av LDL-C-konsentrasjoner kan redusere kardiovaskulær morbiditet/sykelighet og dødelighet, er hyperlipidemi (høye verdier i blodet), underdiagnostisert og underbehandlet. Det er beregnet at for USA kan en 10% hyppigere behandling for hyperlipidemi forhindre 8000 dødsfall per år.

Les også: Egg og kolesterol: Hvor mange egg per uke er sunt? og Plantespisere har sjeldnere høyt kolesterol, viser en systematisk oversikt over 49 studier

Det har blitt estimert ytterligere at selv beskjedne trinn, som de som foreslås av National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel (primære forebyggingsretningslinjer), kan hindre ca. 20 000 hjerteinfarkter og 10 000 dødsfall på grunn av hjertesykdom. Samt spare nesten 3 milliarder dollar i hjertesykdomsrelaterte medisinske kostnader per år (tall for USA).

Høyt LDL-kolesterol, det primære lipoproteinet, gir bekymring. Likevel spiller det totale kolesterolet (TC), høyt-tetthet lipoprotein-kolesterol (HDL) og triglyserider også roller i hjertesykdomsrisiko. Der TC, LDL og triglyserider øker risiko, mens HDL-kolesterol muligens spiller en beskyttende rolle.

Les også: Egg, hjerte- og karsykdom og diabetes: hva viser ny forskning

Vegetarisk kosthold er gunstig

Modifiserbare faktorer, inkludert kosthold, vekt og mosjon, kan spille viktige roller i utvikling av hyperlipidemi. Vegetarisk kosthold er definert som kostholdstyper som utelukker kjøtt. Noen vegetariske kosthold inkluderer meieriprodukter og egg. Vegetar legger vanligvis vekt på forbruk av frukt, grønnsaker, bønner og korn. Tidligere vurderinger har antydet at vegetarkostholdet er forbundet med lavere blodverdier av kolesterol.

Selv om en nylig metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier viste at vegetarisk kosthold reduserer plasmalipider, ble langtidseffekter ikke studert. Sammenhengen mellom vegetariske kosthold og langtidseffekter på plasmalipider har så langt ikke blitt undersøkt ved metaanalyse. Derfor ble denne studien utført. Man kan oppnå lavere kolesterol bare 4 uker etter omlegging til plantebasert kost