kolesterol

Kolesterol og kosthold

Høyt kolesterol er en risikofaktor for flere sykdommer, men kan påvirkes av sunt kosthold. Vegetarianere og veganere, altså de som ikke spiser kjøtt og andre matvarer fra dyr, har en del lavere kolesterol enn resten av befolkningen.

For mye kolesterol med kosten kan være helseskadelig. Mange etater oppfordrer, på bakgrunn av flere hundre relevante studier, til å begrense egg og kolesterol-inntak med kosten (kolesterol finnes kun i mat fra dyr, og spesielt mye i egg, smør og ost). EAT-Lancet gir begrensning på 1,5 egg per uke.

  • Danmarks kostråd 2021 sier: “2 æg om ugen er passende i en planterig og varieret kost.
  • USAs kostråd 2020 (side 44) oppfordrer til et så lavt inntak av kolesterol fra kosten som mulig. “The National Academies recommends that trans fat and dietary cholesterol consumption to be as low as possible without compromising the nutritional adequacy of the diet. The USDA Dietary Patterns arelimited in trans fats and low in dietary cholesterol.“)

I hva slags mat finnes kolesterol?

Kolesterol fra mat kan påvirke kolesterolverdier i blodet hos en tredjedel av oss. Økt kolesterol i blodet gir økt risiko for åreforkalkning i både hjerte, hjerne og andre organer, samt øker risiko for noen typer kreft. Hovedkildene til kolesterol i norsk kosthold er egg og fete meieriprodukter. Kolesterol finnes kun i mat fra dyreriket:

  • egg,
  • kjøtt,
  • meieri og
  • fisk.

Det er null kolesterol i mat fra planteriket.

Hva viser forskning

Mat som er bra for kolesterolet er plantekost

Mat som kan senke kolesterol

Forskning viser at et plantebasert kosthold kan redusere høyt kolesterol i blodet. Belgvekster, fullkorn, frukt, grønt, nøtter, kjerner og rapsolje er spesielt gunstige hvis man vil normalisere sine kolesterolverdier.

Plantespisere har lavere kolesterol, viser en systematisk oversikt over 49 studier

De som har et vegetarisk kosthold, har betydelig lavere kolesterolnivå. Dette ifølge en studie publisert i tidskriftet Nutrition Reviews. Forskerne sammenfattet resultater fra 30 observasjonsstudier som vurderte kolesterolverdier hos vegetarianere og ikke-vegetarianere, samt fra 19 kliniske intervensjonsstudier hvor studiedeltakere byttet kosthold til vegetarisk.

Det var en sammenheng mellom vegetarisk kosthold og lavere kolesterolnivå. For totalt kolesterol hadde de som spiste vegetarisk kolesterolverdier på 0,8 mmol / l lavere og i kliniske studier var det 0,3 mmol / l lavere.

Å ha lavere kolesterolverdier reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom. Høyt kolesterol er en viktig risikofaktor for utvilkling av aterosklerose (åreforkalkning) og hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag o.a. Hjerte- og karsykdommer er den ledende årsaken til for tidlig død i den vestlige verden.

«Conclusions: Plant-based diets are associated with decreased total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and high-density lipoprotein cholesterol, but not with decreased triglycerides.»

«The subgroup analysis in the present study showed that a vegan diet had larger effects on plasma lipids than a lacto-ovo vegetarian diet. The observed effects of plant-based diets on plasma lipids are likely to be, in large part, the result of differences in saturated fatty acid intake and, to a lesser extent, cholesterol intake.»

Lenke til studien er tilgjengelig her

Yoko Yokoyama, Susan M. Levin, Neal D. Barnard; Association between plant-based diets and plasma lipids: a systematic review and meta-analysis, Nutrition Reviews, , nux030, 2017

Les også: Vegetarianer og helse: Hva viser forskning?

Forhøyet kolesterol bør behandles

Forhøyede blodkonsentrasjoner av lipoprotein-kolesterol med lav tetthet (LDL-kolesterol) kan øke risiko for koronar hjertesykdom. Koronar hjertesykdom, eller kransåresykdom eller iskemisk hjertesykdom, er samlebetegnelsen på angina pectoris (hjertekrampe) og hjerteinfarkt.  Selv om senkning av LDL-C-konsentrasjoner kan redusere kardiovaskulær morbiditet/sykelighet og dødelighet, er hyperlipidemi (høye verdier av kolesterol i blodet), underdiagnostisert og underbehandlet. Det er beregnet at for USA kan en 10% hyppigere behandling for hyperlipidemi forhindre 8000 dødsfall per år.

Les også: Betaglukan i havre og bygg og Egg og kolesterol: Hvor mange egg per uke er trygt?

Det har blitt estimert ytterligere at selv beskjedne trinn, som de som foreslås av National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel (primære forebyggingsretningslinjer), kan hindre ca. 20 000 hjerteinfarkter og 10 000 dødsfall på grunn av hjertesykdom. Samt spare nesten 3 milliarder dollar i hjertesykdomsrelaterte medisinske kostnader per år (tall for USA).

LDL-kolesterol, det primære lipoproteinet, gir bekymring. Likevel spiller det totale kolesterolet (TC), høyt-tetthet lipoprotein-kolesterol (HDL-kolesterol) og triglyserider også roller i hjertesykdomsrisiko. Der TC, LDL-kolesterol og triglyserider øker risiko, mens HDL-kolesterol muligens spiller en beskyttende rolle.

Vegetarisk kosthold kan redusere kolesterolverdiene

Modifiserbare faktorer, inkludert kosthold, vekt og mosjon, kan spille viktige roller i utvikling av hyperlipidemi. Vegetarisk kosthold er definert som kostholdstyper som utelukker kjøtt. Noen vegetariske kosthold inkluderer meieriprodukter og egg. Vegetar legger vanligvis vekt på forbruk av frukt, grønnsaker, bønner og korn. Tidligere vurderinger har antydet at vegetarkostholdet er forbundet med lavere blodverdier av kolesterol. Selv om en nylig metaanalyse av randomiserte kontrollerte studier viste at vegetarisk kosthold reduserer plasmalipider, ble langtidseffekter ikke studert. Sammenhengen mellom vegetariske kosthold og langtidseffekter på plasmalipider har så langt ikke blitt undersøkt ved metaanalyse. Derfor ble denne studien utført.

Lavere kolesterol bare 4 uker etter omlegging til plantebasert kost

Plantebasert reduserer kolesterol
Omlegging til plantebasert kosthold reduserer kolesterolverdier og kan forebygge hjerte- og karsykdom (bilde: Läkare för Framtiden.)

De som legger om til et helt plantebasert kosthold får betydelig redusert sine kolesterolverdier etter bare fire uker. Det viser en ny studie presentert på American Heart Association sin årlige kongress.

Et helt plantebasert kosthold er et kosthold som baseres på matvarer fra planteriket som grønnsaker, korn, belgvekster, nøtter, frukt og eventuelt sjøplanter, helt uten animalske produkter. Alle næringsstoffer, både makro- og mikronæringsstoffer i plantebasert kosthold kommer med matvarer fra planteriket. Har man et helt plantebasert (vegansk) kosthold over tid, bør man supplere med vitamin B12. Enten i form av vitamintilskudd eller berikede matvarer som soyamelk, havremelk o.l. Les hvordan du setter sammen et plantebasert kosthold her

Forskerne i studien fikk en gruppe 31 overvektige personer med forhøyede blodlipider til å spise et helt plantebasert kosthold i fire uker. De fleste av blodlipidene som er relevante for hjerte- og karsykdom ble kontrollert ved start og etter fire uker. Dette er spesifikk Lp (a), total kolesterol, LDL-C, HDL-C, triglycerider, apolipoprotein B og A-1, LDL-partikler, små tette LDL-C , HDL2-C og apolipoprotein A-1.

Studien finner at alle blodfettypene ble redusert med mellom 15-30%

Dette som tilsvarer en meget stor sjanse for risikoreduksjon både for etablert kardiovaskulær sykdom og aterosklerose

«Conclusions: A defined, plant-based diet has a favorable impact on Lp(a) and other atherogenic lipoproteins and particles. Lp(a) concentration was previously thought to be only minimally altered by interventions. In this protocol however, a defined plant-based diet was shown to have a significant impact on this biomarker. Further investigations are required to elucidate the specific mechanisms that contribute to the reductions in Lp(a) concentrations, which may include alterations in gene expression.»

Et plantebasert kosthold ikke bare forebygger i tidligere studier. Det kan også reversere koronar hjertesykdom. Noe som ikke er vist for andre typer kosthold, medikamentell behandling eller inngrep (se herherher og her).

Link til presentasjonen er her. Rami S Najjar, Frank A Laws, Carolyn E Moore, Baxter D Montgomery, Abstract 15119. Consumption of a Defined Plant Based Diet Reduces Lp(a) and Other Atherogenic Lipoproteins and Particles in Four Weeks. Circulation. 2017;136:A15119

Forskning om vegetarkost, blodtrykk og kolesterol – bacheloroppgave i ernæring 2017

Vegetariske kosthold blir stadig mer populære, og ikke bare blant folk flest, medier, politikere og næringslivet. Et mer vegetarisk kosthold kan bidra til å løse vår tids viktigste utfordringer. Både helse, klima og fordeling av matressurser i verden. Mange mennesker får kreft og (andre) livsstilssykdommer og dør for tidlig. Mye av dette kan forebygges med et sunnere kosthold. Husdyrhold bidrar til utslipp av klimagasser, og det kreves mye større jordbruksareal for å produsere samme mengde animalsk mat, målt i energi/kalorier, enn vegetarisk mat.

Derfor er det stadig flere fagpersoner som er interessert i vegetarisk kosthold

Interessen for plantebaserte kosthold er økende. Og det er også viktig at de som er utdannet innen ernæring skal kunne veilede godt på dette området.

Ine Therese Kollshaugen (28) og Guro Bakkehaug Skjærbekk (22) er bachelorstudenter i ernæring ved Høyskolen Kristiania. De har skrevet en bacheloroppgave i ernæring om effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol. Studentene har gått gjennom 95 kilder. De har laget en litteraturstudie av 8 studier (hvorav to er metaanalyser). Kollshaugen skal videre på klinisk ernæring til høsten, på Leeds Beckett University.  Kollshaugen har vært veganer i 3,5 år og Guro er fleksiterianer.

Begge ernæringsstudentene er interessert i plantebasert kosthold og i påvirkningen det har på kropp og helse. I oppgaven sin ønsker de å finne ut om vegetarisk kosthold kan være et godt alternativ for forebygging av høyt blodtrykk og/eller høyt kolesterol. Samt i hvilken grad dette kostholdet påvirker kolesterolet og blodtrykket. Høyt blodtrykk er en av ledende årsaker til for tidlig død, mens høyt kolesterol er en viktig faktor i utvikling va hjerte- og karsykdom.Les også: Vegetarianer og helse: Hva viser forskning?Helsedirektoratet om vegetarisk og vegansk kosthold

Bacheloroppgave i ernæring, Institutt for helse – Høyskolen Kristiania. Effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol. Hele oppgaven kan lastes ned her

Konklusjon
Verden står ovenfor en overvektsepidemi som har ført til en rekke livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer. Disse sykdommene øker risikoen for hypertensjon og hyperlipidemi. Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er et stort folkehelseproblem, og en ikkemedisinsk behandling av disse lidelsene kan være hensiktsmessig for individet og samfunnet. Vegetariske kosthold har et høyt inntak av fiber, frukt og grønnsaker og lite salt og mettet fett.Vår problemstilling var:”På hvilken måte påvirker forskjellige vegetariske kosthold kolesterol og blodtrykk?”

Et vegetarisk kosthold reduserer både blodtrykk og kolesterol. Et vegansk kosthold har den største effekten sammenlignet med omnivorer og andre vegetariske kosthold. De fleste studiene viste at LDL-kolesterol var lavest hos veganere. Sammenlignet med omnivorer hadde vegetarianere lavere TK, TK:HDL-ratio, HDL-kolesterol og non-HDL. Få resultater var signifikante etter justering for KMI, og de med fedme hadde minst effekt av vegetarisk kosthold på TK, LDL-kolesterol og non-HDL.

Det er behov for videre forskning for å finne ut hvilken betydning varighet av kosthold og type diett har. Det bør utredes nye referanseverdier for vegetarianere, og samtidig undersøke om det lave HDL-kolesterolet hos veganere har en betydning på helse.