Forskning om kjøtt og helse/ sykdom

Dagens kjøttforbruk i Norge og Vesten ellers er helseskadelig høyt. Omfattende oppsummert/systematisert forskning viser at dette øker risiko for sykdommer som skaper stor sykdomsbyrde. Her finner du kvalitetssikret informasjon om kjøtt og helse

Plantekost bør være førstevalget både som forebygging, primær og sekundær, og som en del i behandling av hjerte- og karsykdom. Vi i PAN Norge har blant annet foreslått endringer til kapittel «Kartlegging av levevaner og råd om livsstilstiltak som forebygging av hjerte- og karsykdom»Les også: Innspill til Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helserisiko ved å spise kjøtt, evidens per 2016 (A. Wolk): hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes og kreft

En studie til konkluderte at både ubehandlet rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for blant annet hjertesykdom og kreft.
En studiegjennomgang til konkluderte at både ubehandlet rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for blant annet hjertesykdom og kreft.

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt øker risikoen for hjertesykdom, andre kroniske sykdommer og kreft. Dette ifølge en svensk litteratur gjennomgang publisert i Journal of Internal Medicine. Forskerne har sett på sammenhengen mellom sykdomsrisiko og inntak av kjøtt i seks kohortstudier.

Rødt kjøtt er kjøtt fra sau, ku, svin, rein og andre firbente dyr. Bearbeidet kjøtt er i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt som er fremstilt med tanke på å forlenge holdbarhet. I Norge kommer halvparten av kjøttinntaket i form av bearbeidet kjøtt. Verdens ledende kreftforskere, blant annet kreftpanel ved Verdens helseorganisasjon fraråder å spise ferdigprodukter av kjøtt, også i små mengder, på regelmessig grunnlag. Norske kreftforeningen sier i sine kostråd for kreftforebygging: «Begrens mengden rødt kjøtt og unngå så langt det er mulig bearbeidede kjøttprodukter, som for eksempel bacon, kjøttdeig og pølser.» Les mer om bearbeidet kjøtt her

Hvert 100 gram kjøtt per dag gir følgende helserisiko

Det ble funnet at inntaket av 100 gram kjøtt per dag økte risiko for hjerneslag, brystkreft, død fra hjertesykdom, tykktarmskreft og prostatakreft på henholdsvis 11, 15, 17 og 19%.

Inntak av 50 gram bearbeidet kjøtt øker risikoen for tykktarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, død av hjertesykdom og diabetes med 18, 19, 24 og 32%.

Mulige mekanismer for disse assosiasjonene er høye nivåer av hem-jern, kolesterol, mettet fett, nitrat, nitritt og natrium som finnes i rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt. Artikkelen konkluderer med at inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med kronisk sykdom og for tidlig død.

Kjøtt er skadelig for både helse og miljø, mens kosthold uten matvarer fra dyreriket kom best ut i denne analysen.  Lavere kjøttforbruk og forbruk av matvarer fra dyreriket er noe våre helsemyndigheter bør oppfordre sterkere til.

«The evidence-based integrated message is that it is plausible to conclude that high consumption of red meat, and especially processed meat, is associated with an increased risk of several major chronic diseases and preterm mortality. Production of red meat involves an environmental burden. Therefore, some European countries have already integrated these two issues, human health and the ‘health of the planet’, into new dietary guidelines and recommended limiting consumption of red meat.»

Lenke til publikasjonen er tilgjengelig her.

Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. J Intern Med. DOI: 10.1111/joim.12543 Published online September 6, 2016.

Les også:

Kjøtt og hjerte- og karsykdom

Mindre kjøtt – lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt

mindre animalsk mat reduserer-dø-hjertinfakt.
Å spise mer frukt og grønnsaker og mindre animalsk mat reduserer risikoen for å dø av hjertinfakt. Bønner, linser og erter er en god kilde til både jern, protein og mange andre nærignsstoffer.

Å spise mer frukt og grønnsaker og mindre animalsk mat reduserer risikoen for å dø av hjerteinfarkt. Dette meldes i en oppsummering presentert på American Heart Association sitt årsmøte denne måneden (mars 2015). Forskerne vurderte kostholdet til 450.000 voksne europeere som en del av EPIC-studien (European Prospective Investigation til Cancer and Nutrition). Deltakernes helsetilstand ble fulgt i 12 år.

Les også:

De som hadde kosthold med mest mat fra planteriket hadde 20 prosent lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt enn personer som hadde et animalskbasert kosthold (hovedsakelig basert på kjøtt, fisk, meieriprodukter og egg).

Forskerne hevder at dette viser at omlegging til plantebasert kosthold kan forlenge livet og forbedre helsen generelt.

Kilde: Lassale C, Beulens J, Van Y, et al. A pro-vegetarian food pattern and cardiovascular mortality in the Epic study. Report presented at: The Epidemiology and Prevention and Lifestyle and Cardiometabolic Health 2015; March 4, 2015: Baltimore, MD

Flere tidligere underøkelser viser også at plantebaserte kostholdsmønstre har flere helsefordeler. Det er tidligere konkludert med evidence grad 1 (overbevisende årsakssammenheng, overbevisende dokumentasjon) for at vegetarisk kosthold reduserer risikoen for å dø av hjerteinfarkt.

Les også:

Kjøtt og kreft

Kjøtt og overvekt, fedme og diabetes

Kjøtt og for tidlig død

Kjøtt og leddgikt

Lavkarbokosthold med mye kjøtt og hesle

Kjøtt øker risiko for flere sykdommer: – dette er godt dokumentert. Les her hva forskning sier om kjøtt og sykdom

Kjøtt og diabetes type to

Kjøtt og diabetes

Forskning viser at både rødt kjøtt – fra svin, storfe og sau, øker risiko for diabetes type to – les mer her

Kjøtt og hjerte- og karsykdom

For høyt inntak av kjøtt øker risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og Alzheimer

Kjøtt øker risiko for overvekt, fedme og metabolsk syndrom

This is a feature block that you can use to highlight features.

Kjøtt øker risiko for flere typer kreft

Både WHO, WCRF og kreftforeninger i flere land er enige_ Bearbeidet kjøtt, altså alle ferdigprodukter av kjøtt, er kreftfremkallende