Studier-et mer plantebasert kosthold-forebygge livsstilssykdommer

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er helseskadelig – men norsk politikk fremmer økt kjøttforbruk

Store fagpanel er klare: Dagens kjøttinntak er helseskadelig høyt og bør reduseres. Dette er bredt anerkjent av blant annet Harvard Universitet, Verdens helseorganisasjon, verdens ledende kreftforskere og nordisk ministerråd at ferdigprodukter av kjøtt, såkalt bearbeidet kjøtt, både hvitt og rødt, er overbevisende kreftfremkallende for mennesker. Rødt kjøtt, som svin, storfe og sau, er sannsynlig kreftfremkallende for mennesker. I tillegg øker kjøtt risiko for åreforkalkning, hjerneslag, hjerteinfarkt, fedme og diabetes type to.

Er rødt kjøtt sunt eller helsefarlig?

Rødt kjøtt, som er ubehandlet og i små mengder, e ikke helsefarlig. Det inneholder næringsstoffer, men kan ikke betegnes som sunt eller hrlsefremmende. Problemet er at dagens kjøttforbruk i norsk/vestlig kosthold er helseskadelig høyt. I tillegg kan ferdigprodukter av kjøtt, både av rødt kjøtt – som svin, sau og storfe, og hvitt kjøtt – kylling og kalkun, øke risiko for de såkalte ikke-smittsomme sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, åreforkalkning, diabetes type to og flere typer kreft. Noe svakere sammenheng er dokumentert for ubehandlet rødt kjøtt og livsstilssykdommer. Nordmenn spiser betydelig mer protein enn det som er behovet, og 27 % av proteininntaket kommer fra kjøtt. Kjøttinntaket kan derfor trygt reduseres uten noen risiko for proteinunderskudd.

Hvor mye rødt kjøtt i uka er trygt å spise?

Danmarks nye kostholdsråd, fra februar 2021, oppfordrer til å kutte ned på inntaket av kjøtt til mindre enn 350 gram per uke, av både hvitt kjøtt (kylling og kalkun) og rødt kjøtt (svin, storfe og sau/lam).

Hva er rødt kjøtt?

Dette er enkelt. Rødt kjøtt er muskelkjøtt til alle pattedyr:

«Red meat refers to unprocessed mammalian muscle meat—for example, beef, veal, pork, lamb, mutton, horse, or goat meat—including minced or frozen meat; it is usually consumed cooked. Processed meat refers to meat that has been transformed through salting, curing, fermentation, smoking, or other processes to enhance fl avour or improve preservation. Most processed meats contain pork or beef, but might also contain other red meats, poultry, off al (eg, liver), or meat byproducts such as blood.»

Er svin rødt kjøtt?

Ja, svin er klassifisert som rødt kjøtt, selv om svinekjøtt gir en del mindre jern enn rødt kjøtt (det er like mye jern i 100 gram svin som det er i 100 gram potet). Til tross for kjøttindustrien omtaler svinekjøtt som lyst kjøtt, er svin fortsatt rødt kjøtt.

Nordisk ministerråd: bearbeidet og rødt kjøtt er helseskadelig – gir diabetes, fedme, åreforkalkning og kreft

Nordisk forskningsoppsummering oppfordrer til å spise mindre kjøtt og mer plantekost. En stor kunnskapsoppsummering fra 2013,  NNR-2012 – Nordiske ernæringsanbefalinger, utført i regi av Nordisk ministerråd, har konkludert med følgende når det gjelder bearbeidet kjøtt (1):

“There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. Similar, but weaker, associations have been observed for red meat.»

I Norge kommer hele halvparten av kjøttinntaket i form av bearbeidet kjøtt, ifølge kunnskapsgrunnlaget til norske offentlige kostråd fra 2011 (2). En oppsummeringsartikkel ved svensk forsker A. Wolk har oppsummert og systematisert eksisterende per 2016 evidens (vitenskapelige bevis) for konsekvensene av dagens høye kjøttforbruk:

«The evidence-based integrated message is that it is plausible to conclude that high consumption of red meat, and especially processed meat, is associated with an increased risk of several major chronic diseases and preterm mortality. Production of red meat involves an environmental burden. Therefore, some European countries have already integrated these two issues, human health and the ‘health of the planet’, into new dietary guidelines and recommended limiting consumption of red meat.»

Lenke til publikasjonen er tilgjengelig her. Wolk A. Potential health hazards of eating red meat. J Intern Med. DOI: 10.1111/joim.12543 Published online September 6, 2016.

Kjøtt er skadelig for både helse og miljø, mens kosthold uten matvarer fra dyreriket kom best ut i denne analysen.  Lavere kjøttforbruk og forbruk av matvarer fra dyreriket er noe våre helsemyndigheter bør oppfordre sterkere til. Isteden fremmer norsk politikk (landbrukssubsidier og omsetningsloven som pålegger bønder til å drive generisk kjøttreklame via Matprat) enda høyere, og dermed enda mer helseskadelig, kjøttforbruk.

Les også:

Helsedirektoratet: 33 % norske kvinner og 55 % norske menn spiser helseskadelig mye rødt kjøtt

Danmarks kostråd 2021 fraråder å spise mer enn 350 gram kjøtt, både hvitt og rødt til sammen, per uke

Bearbeidet kjøtt gir kreft, og USAs kreftforening fraråder bearbeidet kjøtt

Kreftrisikoen øker med 23 % med hver porsjon av bearbeidet kjøtt. Det beste for helsen er å unngå ferdigprodukter av kjøtt fullstendig til daglig. Den amerikanske kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) er publisert i 2020. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter blant annet innen kreftforskning, offentlig politikk og helseforebygging og hvor målet er kreftforebygging.

Veiledningen anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen.  I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

Sitert fra retningslinjen til USAs kreftforening:

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention. (…) It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat. Kilde: Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

WCRF: begrense rødt kjøtt og unngå bearbeidet kjøtt

Verdens ledende og verdens største organisasjon innen kreftforskning, WCRF, skriver følgende om forskning på kjøtt og helse på sine nettsider:

«One of our Cancer Prevention Recommendations is to eat no more than moderate amounts of red meat, such as beef, pork and lamb, and eat little, if any, processed meat.

There is strong evidence that consumption of either red or processed meat are both causes of colorectal cancer

«Dietary goal  If you eat red meat, limit consumption to no more than about three portions per week. Three portions is equivalent to about 350–500g (about 12–18oz) cooked weight. Consume very little, if any, processed meat.»

«The evidence on processed meat and cancer is clear-cut. The data show that no level of intake can confidently be associated with a lack of risk. Processed meats are often high in salt, which can also increase the risk of high blood pressure and cardiovascular disease”
– Professor Martin Wiseman, World Cancer Research Fund International’s Medical and Scientific Adviser»

Les mer om forskning om kjøtt og kreft:

Også norske pasientforeninger oppfordrer til å kutte ut ferdigprodukter av kjøtt og spise mindre rødt kjøtt.

Kjøttforbruk er politisk styrt – folkehelsen taper og landbrukspolitikken vinner

Samtidig som forskning om kjøtt og helse viser entydig at nordmenn spiser helseskadelig mye kjøtt, er markedsføring av kjøtt som matvaregruppe, såkalt generisk reklame for kjøtt og kjøttprodukter, av kjøttomsetning lovfestet i Norge. Omsetningsloven fra 1936 har formål å fremme omsetning av kjøtt, ved at produsentene innbetaler en såkalt omsetningsavgift når de leverer kjøtt og andre produkter (3,4,5):

«Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.»
«Omsetningsavgift er ei avgift som blir lagt på produsentane sin produksjon for sal for å finansiere tiltak for å fremja omsetninga. Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene ved levering av produkta. Avgiftene går inn i eit fond og blir brukt til finansiering av avsetningstiltak, til faglege tiltak og til opplysningsarbeid.»

Generisk kjøttreklame via matprat.no og matopedia.no virker

Dag Henning Reksnes, tidligere direktør Matprat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt, har uttalt i Nationen
1. Generisk markedsføring virker, og at en kroner investert gir mellom 2,5 og 10 ganger tilbake innsatsen. (Kilde: The National Economic Contribution of Agricultural Advertising And Promotion, Report to CRMC Group, LLC (FABA), April 2017).
2. At det er bøndene som styrkes gjennom generisk markedsføring, og ikke dagligvarekjedene. (kilde: SNF- prosjekt nr.: 0153/0154 i 2015).

Slik forvirrer norsk kjøttbransje, via Matprat, Animalia og AgriANalyse, forbrukerne

Verdens ledende kreftforskere på kjøtt og helse advarer mot ferdigprodukter av kjøtt

Flere anerkjente fagpaneler som har gått gjennom forskning på kjøtt og helse, fraråder å spise bearbeidet kjøtt, eller ferdigprodukter av kjøtt, selv i små mengder (9,10,11,12, 13 og 14).

Verdens ledende kreftforskningsorganisasjon, stiftelse Worlds Cancer Research Fund, WCRF:

«Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»

WHO, International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft):

«Avoid processed meat; limit red meat…»

American Institute for Cancer Research:

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate:

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

Cancer Research UK:

«Limit red meat and avoid processed meat
Eat no more than 500g (cooked weight) a week of red meat, such as beef, pork and lamb. Eat little, if any, processed meat, such as ham and bacon.»

Last ned som pdf: Kjøtt-Kreft-Omsetningsloven

Kilder:
 1. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Part 1 Summary, principles and use ISBN 978-92-893-2629-2
 2. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf
 3. Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1936-07-10-6
 4. Omsetningsavgift. Landbruksdirektoratet
 5. Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343
 6. Oppsummering om rødt og bearbeidet kjøtt, WHO-IACR, International Agency for Research on Cancer. Véronique Bouvard, Dana Loomis, Kathryn Z Guyton, Yann Grosse, Fatiha ElGhissassi, Lamia Benbrahim-Tallaa, Ne  ela Guha, Heidi Mattock, Kurt Straif, International Agency for Research on Cancer Monograph Working Group. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. The Lancet Oncology, 2015 doi:10.1016/S1470-2045(15)00444-1. http://files.ctctcdn.com/d5b5b2f1201/018bf0fa-6da5-4c06-973c-69fce7473bd8.pdf
 7. International Agency for Research on Cancer. Volume 114: Consumption of red meat and processed meat. IARC Working Group. Lyon; 6–13 September, 2015. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
 8. Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono114.pdf
 9. Our Cancer Prevention Recommendations – Animal foods. Worlds Cancer Research Fund (WCRF) http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/cancer-prevention-recommendations/animal-foods
 10. European Code Against cancer. International Agency for Research on Cancer, (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft) http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/
 11. American Institute for Cancer Research http://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html og http://www.aicr.org/learn-more-about-cancer/infographics/recommendation-on-red-and-processed-meat.html
 12. Healthy Eating Plate. Harvard School of Public Health, her http://www.health.harvard.edu/healthy-eating-plate)
 13. Cancer Research UK. Red and processed meat and cancer risk. https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/what-can-increase-your-risk-cancer/red-and-processed-meat-and-cancer-risk
 14.  Cancer Research UK. Limit red meat and avoid processed meat. https://www.wcrf-uk.org/uk/preventing-cancer/cancer-prevention-recommendations/limit-red-meat-and-avoid-processed-meat

Grønnere kosthold kan gi flere samfunnsgevinster, sjekk vårt faktaark