Plantebasert kosthold forebygging og ved behandling av diabetes type to,

Diabetes type 2 forebygging, forskning

Vitenskapen viser at et mer plantebasert kosthold er gunstig som forebygging av diabetes type to. Begrensning av animalske produkter og mer av grønnsaker, belgvekster, frukt, fullkorn og nøtter kan både forebygge diabetes 2, risikofaktorene og senfølger.

Disse kostholdsendringene kan forebygge diabetes type to og andre livsstilssykdommer. 

 • Begrensning av animalske produkter
 • Større andel av grønnsaker,
 • belgvekster,
 • frukt og bær,
 • fullkorn 
 • nøtter.

Flere faktorer, stoffer og mekanismer ser ut til å spille en rolle her, noe som både har sammenheng med lavere inntak av matvarer fra dyreriket og høyere inntak av matvarer som bl.a. belgvekster, fullkorn og grønnsaker. 

Diabetes type 2 forebygging er viktig. Diabetes type 2 er en av de mest utbredte sykdommene i den vestlige verden som påfører mye lidelse og tar for mange liv for tidlig. Heldigvis kan diabetes type 2 forebygges. Kosthold og fysisk aktivitet er viktig når det gjelder forebygging og behandling av diabetes type 2. 

En ny litteraturgjennomgang utført av The Canadian Diabetes Association publisert i oktober 2016 i tidsskriftet Canadian Journal of Diabetes, fant at et plantebasert kosthold er forbundet med en lavere forekomst av diabetes type 2 sammenlignet med andre kostholdstyper.

Forskerne konkluderte med at plantebasert kosthold kan være en god støttebehandling ved diabetes type 2, og at behandlere bør opplyse om dette til sine pasienter.

The Academy of Nutrition and Dietetics, som er verdens største organisasjon for fagpersoner innen ernæring, konkluderte nylig med at vegetariske og veganske kostholdsmønstre minsker risiko for utvikling av, altså kan forebygge, diabetes type 2 og er et effektivt virkemiddel som støttebehandling for diabetes type 2.

«Within this review is support from large observational studies, which have shown that PBDs were associated with lower prevalence of type 2 diabetes. As well, intervention studies have shown that PBDs were just as effective, if not more effective, than other diabetes diets in improving body weight, cardiovascular risk factors, insulin sensitivity, glycated hemoglobin levels, oxidative stress markers and renovascular markers.»

«The development of more standardized and user-friendly PBD practice guidelines could overcome the disparity in recommendations and, thereby, increase how frequently practitioners recommend PBDs. Based on current published research, PBDs lend support in the management of type 2 diabetes.»

Hva er diabetes type 2?

DM2 er en kompleks livsstilssykdom som skyldes dels en nedsatt insulinproduksjon og dels at cellene har utviklet resistens mot insulin. Insulinresistens fører til at glukose fra maten ikke slippes inn i cellene og vi får høyt blodsukker. 

Forekomst

Sykdommen har økt kraftig i forekomst de senere år og utgjør et voksende folkehelseproblem. Det er spesielt skremmende at stadig yngre utvikler sykdommen. I følge Diabetesforeningen er det ca 200 000 som lider av DM2 i Norge. Siden sykdomsforløpet ofte
er snikende og uten klare symptomer, frykter man at det reelle tallet kan være dobbelt så høyt. På nettsiden diabetes.no kan du teste din risiko.

Diabetes gir mange komplikasjoner – senfølger, disse kan og bør forebygges

Diabetes gir mange komplikasjoner – senfølger som åreforkalkning med påfølgende hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, nyresvikt, hjerneslag, øyesykdom og kroniske sår

Et for høyt blodsukker er skadelig over tid, og kan føre til en økt risiko for hjerte- karsykdom og andre diabetiske senkomplikasjoner.
En person med DM2 er 2-4 ganger mer utsatt for å få hjerte- og karsykdom. Det er også økt risiko for slag, nyresykdom, endringer i blodårer og nerver som kan medføre blindhet, smerter og nedsatt følelse i huden samt behov for amputasjon. Det er dessuten en økt risiko for å dø for tidlig dersom man har sykdommen (4).

Beregninger viser at sykdommen kan medføre 12- 14 år kortere livslengde (5). DM2 er en kronisk sykdom med alvorlige komplikasjoner og fører derfor til store utfordringer for de rammede, deres familie og samfunnet. 

Livsstil og kosthold som forebygging av diabetes type 2

Målet med behandlingen av dem som har DM2, er å stabilisere blodsukkeret. Dette gjøres ved hjelp av tilpasset kosthold, fysisk aktivitet og medisinsk behandling. En norsk undersøkelse viste at de med kroppmasseindeks (KMI) på rundt 30 kg/m2 har høyere risiko for å utvikle DM2 i løpet av en 11-års periode, sammenlignet med «normalvektige» med KMI på cirka 22 kg/m2 (6). Både nedsatt aktivitet og økt kroppsvekt er viktige risikofaktorer for utvikling av insulinresistens og DM2. Et sunt kosthold kan redusere risikoen for overvekt og
dermed risikoen for DM2.

Kjøttinntak og forebygging av diabetes type 2

Rødt og bearbeidet kjøtt er sterkt assosiert med økt fastende glukose- og insulinkonsentrasjon samt risiko for utvikling av DM2 (7).
Sammenlignet med kjøttspisere, har lakto-ovo-vegetarianere og veganere betydelig lavere risiko for å utvikle DM2. Adventist Health Study 2 viste at DM2 var dobbelt så vanlig hos kjøttspisere sammenlignet med veganere og lakto-ovo-vegetarianere (justert for KMI) (8).  Blant den samme befolkningsgruppen fant man at vegetarianere og veganere hadde henholdsvis 54% og 77% lavere odds for å utvikle DM2, sammenlignet med de som spiser kjøtt (justert for alder) (9).

I Nurses’ Health Study 2 fulgte man 91 246 unge og middelaldrende kvinner i åtte år og fant at inntaket av bearbeidet kjøtt fem eller flere ganger per uke var assosiert med en økt risiko for DM2 (10). Bearbeidet kjøtt er i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt, som kjøttpålegg, kjøttdeig, pølser, kjøttkaker, pateer o.l., både av rødt kjøtt og av kylling og kalkun, som er røkt eller konservert med salt, nitrat eller nitritt. Flere meta-analyser har også vist økt risiko for utvikling av DM2 ved et høyt inntak av kjøtt (11, 12).

I en kombinert analyse av Nurses’ Health Study 1 og 2 og Health Professionals Follow-up Study fant man dessuten at endringer i inntaket av rødt kjøtt var assosiert med risiko for DM2. De deltakerne som økte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen over tid hadde 48 % økt risiko for å utvikle diabetes i den påfølgende perioden, mens de som reduserte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen fra baseline til 4 år etter baseline hadde 14% reduksjon i risikoen for DM2 (13).

Les også: Kjøttkutt beskytter mot diabetes type to og overvekt – CARDIA-studien

Hvorfor har kjøttspisere en høyere risiko for DM2?

Man har fundert på om det er noe i selve kjøttet, eller det faktum at kjøttspisere spiser mindre plantemat, som gir økt forekomst av DM2. Det kan være en kombinasjon av disse to faktorene. Man mistenker at det er egenskaper i selve kjøttet som medfører en økt risiko for DM2. De potensielle skadelige stoffene i kjøtt er foruten mettet fett; advanced glycation end products (AGE), nitrat/nitritt, heme-jern, trimethylamine N-oxide, branched amino acids, og hormonforstyrrende kjemikalier (7).

Kjøttreduksjon gir effekt på forebygging av diabetes

Selv en beskjeden reduksjon av kjøttinntak har vist seg å gi redusert risiko for DM2. Når forskere erstattet 5% av energiinntaket fra animalske proteinkilder med plantebasert protein så man en 23% redusert risiko for DM2. Forfatterne av denne studien (14) konkluderte med at høyere inntak av animalske proteiner korrelerte med en høyere risiko for DM2, mens høyere inntak av vegetariske proteinkilder gav en moderat redusert risiko.

Egg og diabetes type 2

En metaanalyse publisert i American Journal og Clinical Nutrition i 2013, viste at egg kan øke risikoen for utvikling av DM2 i befolkningen generelt, samt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom hos de som allerede lider av DM2 (15).

Melkeprodukter og forebygging av diabetes type 2

En metaanalyse publisert i november 2016 undersøkte hvorvidt inntak av meieriprodukter kan ha en positiv effekt på DM2 og andre kardiovaskulære sykdommer. Man fant en sammenheng mellom inntak av meieriprodukter og en nedsatt risiko eller en nøytral effekt i forhold til utvikling av  DM2. Forfatterne av metaanalysen påpeker at flere studier er ønskelig fordi 18 av 21 av dagens tilgjengelige studier er av lav eller moderat kvalitet i henhold til MOOSE graderingsystem (16).

Last denne oppsummeringen som pdf-fil her (Utarbeidet av Nina Cathrine Johansen, master i samfunnsernæring. Takk til Dagfinn Aune, klinisk ernæringsfysiolog, PhD, og Lars T. Fadnes, lege, PhD,
for gjennomlesning og innspill. Oppdatert April 2017)

Sjekk også: Behanfling av diabetes type to med kosthold, 2020

Kunnskapsgrunnlag for anbefaling av plantebasert kost ved forebygging av diabetes type 2

Primærforebygging av diabetes type 2

Flere studier har vist at vegetarianere og veganere har lavere risiko for å utvikle DM2 (8, 9). En meta-analyse av effekten av høyt inntak av frukt og grønnsaker, spesielt grønne grønnsaker var assosiert med en signifikant reduksjon i risikoen for å utvikle DM2 (17). Et daglig inntak av to porsjoner eller mer med fullkornsprodukter har også vist å ha en gunstig effekt (18).  En rekke studier viser dessuten at kjøtt (7, 10, 12) og andre animalske produkter (15) er knyttet til utvikling av DM2.

Sekundærforebyggende – forebygging av komplikasjoner til diabetes og støttebehandling

En metastudie/sammenfatning av 6 randomiserte kliniske studier viste at vegetarisk kost ga en bedre blodsukkerkontroll  hos pasienter med diagnostisert DM2 (19). The Academy of Nutrition and Dietetics USA har sammenfattet  forskning på vegetariske og veganske kostholdsmønstre, og har konkludert med at næringstett og fiberrik plantekost ikke bare minsker risiko for utvikling av DM2, men er også et effektivt virkemiddel som støttebehandling for de med DM2 (3).

En ny litteraturgjennomgang utført av The Canadian Diabetes Association publisert oktober 2016 i tidsskriftet Canadian Journal of Diabetes (2), fant at plantebasert kosthold er forbundet med en lavere forekomst av DM2 sammenlignet med andre kostholdstyper. Forskerne konkluderte derfor med at plantebasert kosthold kan være en god kostbehandling ved DM2, og at behandlere bør opplyse om dette til sine pasienter. Den amerikanske diabetesforeningen anbefaler også i sin 2017 utgave av Standards of Medical Care in Diabetes at kosthold som er plantebasert kan med fordel inngå som en del av behandlingen ved DM2 (20).

Les også: Plantebasert kosthold gunstig mot diabetes: forbedrer insulin-sensitivitet

Plantebasert kosthold forbedrer livskvaliteten ved diabetes type to

Et plantebasert kosthold forbedrer det psykologiske velvære hos pasienter med type 2 diabetes. Dette konkluderer en studieoppsummering publisert i tidsskriftet British Medical Journal. Forskerne gikk gjennom 11 kontrollerte studier som sammenlignet kostholdsintervensjon (kostholdsomlegging) hos pasienter med type 2 diabetes.

Hvordan sette sammen et sunt plantebasert kosthold? Les her

Les vår oppsummering av anbefalinger om diabetes og kosthold

Plantebaserte kosthold økte trivsel samlet sett sammenlignet med studietiltakere som i stedet mottok kostholdsråd i henhold de ulike diabetesforeningers retningslinjer. Deltakerne rapportert også mindre smerter, og det var forbedring av depresjon, vekt, livskvalitet, kolesterol og nivåer av HbA1c («langtids blodsukker») samt flere helsemålinger.

Etterlevelse av rådene var høyere blant deltakerne i gruppen der man la om til et plantebasert kosthold, sammenlignet med kontrollgrupper.

Forskerne konkluderte med følgende:

«Plant-based diets were associated with significant improvement in emotional well-being, physical well-being, depression, quality of life, general health, HbA1c levels, weight, total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol, compared with several diabetic associations’ official guidelines and other comparator diets. Plant-based diets can significantly improve psychological health, quality of life, HbA1c levels and weight and therefore the management of diabetes.»

Lenke til studien er tilgjengelig her  https://drc.bmj.com/content/6/1/e000534

Hvordan bidra til regulering av blodsukkeret – praktiske råd 

Vektnedgang: Dersom du er overvektig, vil en vektreduksjon være gunstig.

Måltidsmønster: Det viktig for å holde blodsukkeret så stabilt som mulig. Det anbefales å spise moderat mengde med mat hver tredje / fjerde time.

Fysisk aktivitet forbedrer blodsukkerregulering:

Vær så aktiv som mulig. All aktivitet vil påvirke blodsukkeret positivt. Muskler forbruker sukker fra blodet og lagrer karbohydrater i form av glykogen.

Spis så plantebasert som mulig:
 • Rikelig med grønnsaker og belgfrukter (bønner, erter og linser)
 • Daglig inntak av frukt og bær
 • Daglig inntak av fullkornsproduktermed mye fiber, hele korn og kjerner
 • Et regelmessig inntak av nøtter (21)
 • Anbefalte fettyper: enumettet fett og omega-3 fettsyrer. Disse kan hentes fra avokado, planteoljer, nøtter, frø og algeolje
Inntaket av alle typer raffinert sukker/ fruktose:
 • Mengde sukker bør ikke overskride 50-70 gram (tilsvarer 25-35 sukkerbiter).
 • Begrens søte drikker og søtsaker generelt
 • Reduser søte frokostblandinger
 • Begrens søte melkeprodukter som yoghurt
Man bør tilstrebe å erstatte raffinerte karbohydrater med ubearbeidet plantemat:
 • Fullkornsris i stedet for hvit ris
 • Grove kornprodukter i stedet for hvitt brød
 • Grov pasta i stedet for hvit pasta
 • Begrens inntak av salt
Begrens inntak av salt:

Mesteparten av salt kommer med såkalt ferdigmat som kjøttprodukter og brødprodukter.

Retningslinjer fra  norske helsemyndigheter for behandling og forebygging av diabetes – Nasjonal faglig retningslinje

Det å spise regelmessig, i tillegg til å velge matvarer som gir en langsom økning av blodsukkeret er spesielt viktig ved denne lidelsen. Helsedirektoratet anbefaler et rikelig, daglig inntak av fiberrike karbohydrater fra frukt, grønnsaker, belgvekster og fullkornsprodukter. Mens raske karbohydrater som hvit ris, hvit pasta, hvitt brød/ lyse bakevarer og søte drikker bør reduseres.

Personer med DM2 anbefales samme inntak av frukt og grønt som befolkningen for øvrig (minst tre porsjoner grønnsaker og 2 porsjoner med frukt). Helsedirektoratet påpeker at grønnsaker og belgvekster bør ha en sentral rolle i kosten uansett hvilken kostsammensetning man  velger.

Det anbefales å begrense inntak av salt,  mettet fett fra kjøttprodukter, fete meieriprodukter og heller innta umettet fett, spesielt enumettet fett fra oliven, avokado, nøtter, frø og planteoljer. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet langkjedet omega-3 fra fisk.
De med DM2 bør være måteholden med alkohol. 

Vektnedgang på 5-10 % anbefales ved overvekt, gjerne ved hjelp av energiredusert lavfettkost, som sammenfaller med de generelle kostanbefalingene, men med lavere energiinntak. 

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for diabetes https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/levevaner-ved-diabetes-og-behandling-av-overvekt-og-fedme#kosthold-og-kostsammensetning-ved-alle-former-for-diabetes

Anbefalinger fra retningslinjene 2017 publisert i Diabetesjournals.org (American Diabetes Association. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES—2017)

(A, B betyr evidensgrad) Eating patterns and macronutrient distribution

 • «As there is no single ideal dietary distribution of calories among carbohydrates, fats, and proteins for people with diabetes, macronutrient distribution should be individualized while keeping total calorie and metabolic goals in mind. (E)
 • A variety of eating patterns are acceptable for the management of type 2 diabetes and prediabetes including Mediterranean, DASH, and plant-based diets. (B)
 • Carbohydrate intake from whole grains, vegetables, fruits, legumes, and dairy products, with an emphasis on foods higher in fiber and lower in glycemic load, should be advised over other sources, especially those containing sugars. (B)
 • People with diabetes and those at risk should avoid sugar-sweetened beverages in order to control weight and reduce their risk for CVD and fatty liver (B) and should minimize the consumption of foods with added sugar that have the capacity to displace healthier, more nutrient-dense food choices (A)»
Dietary fat
 • «Whereas data on the ideal total dietary fat content for people with diabetes are inconclusive, an eating plan emphasizing elements of a Mediterranean-style diet rich in monounsaturated fats may improve glucose metabolism and lower CVD risk and can be an effective alternative to a diet low in total fat but relatively high in carbohydrates. (B)
 • Eating foods rich in long-chain v-3 fatty acids, such as fatty fish (EPA and DHA) and nuts and seeds (ALA) is recommended to prevent or treat CVD (B); however, evidence does not support a beneficial role for v-3 dietary supplements. (A)
Referanser 

1. Helsedirektoratet. Diabetes type 2https://helsenorge.no/sykdom/hormoner/diabetes/diabetes-trening-og-kosthold#Kosthold-ved-diabetes
2. Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O’Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
3. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.
4. Collaboration TERF. Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. New England Journal of Medicine. 2011;364(9):829-41.
5. Tabish SA. Is Diabetes Becoming the Biggest Epidemic of the Twenty-first Century? International Journal of Health Sciences. 2007;1(2):V-VIII.
6. Midthjell k. Diabetes in adults in Nord-Trøndelag. Epidemiological and public health aspects of diabetes mellitus in a large, non-selected Norwegian population. 2001.
7. Kim Y, Keogh J, Clifton P. A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism – Clinical and Experimental. 2015;64(7):768-79.
8. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009;32(5):791-6.
9. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2013;23(4):292-9.

Flere kilder

10. Schulze MB, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Processed meat intake and incidence of Type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Diabetologia. 2003;46(11):1465-73.
11. Aune D, Ursin G, Veierød MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009;52(11):2277-87.
12. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Schulze MB, Manson JE, Willett WC, et al. Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(4):1088-96.
13. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in Red Meat Consumption and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes: Three Cohorts of US Men and Women. JAMA internal medicine. 2013;173(14):10.1001/jamainternmed.2013.6633.
14. Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary Protein Intake and Risk of Type 2 Diabetes in US Men and Women. American Journal of Epidemiology. 2016;183(8):715-28.
15. Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2013;98(1):146-59.
16. Drouin-Chartier J-P, Brassard D, Tessier-Grenier M, Côté JA, Labonté M-È, Desroches S, et al. Systematic Review of the Association between Dairy Product Consumption and Risk of Cardiovascular-Related Clinical Outcomes. Advances in Nutrition: An International Review Journal. 2016;7(6):1026-40.

Flere kilder

17. Li M, Fan Y, Zhang X, Hou W, Tang Z. Fruit and vegetable intake and risk of type 2 diabetes mellitus: meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ Open. 2014;4(11).
18. Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysis of cohort studies. European Journal of Epidemiology. 2013;28(11):845-58.
19. Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2014;4(5):373-82.
20. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2017. THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION,. 2017.
21. Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S, Mozaffarian D. Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2014;100(1):278-88.

22. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/levevaner-ved-diabetes-og-behandling-av-overvekt-og-fedme#kosthold-og-kostsammensetning-ved-alle-former-for-diabetes

23. https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf

Last ned vår nye oppsummering som pdf-fil her

«Vegetarian diets (vegan, lacto ovo, semi-) were associated with a substantial and independent reduction in diabetes incidence.»

Kilde: S. Tonstad, K. Stewart, K. Oda, M. Batech, R.P. Herring, G.E. Fraser: Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Volume 23, Issue 4 , Pages 292-299, April 2013.

Animalske matvarer og forebygging av diabetes

Vegetarisk kosthold og forebygging av diabetes

 • Deriemaeker P, Alewaeters K, Hebbelinck M, et al. Nutritional status of Flemish vegetarians: a matched samples study. Nutrients. 2010;7(2):770-80.
 • Craig WC. Nutrition concerns and health effects of vegetarian diets. Nutr Clin Pract. 2010;25:613.
 • Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL, et al. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. J Am Diet Assoc. 2011;111:819-27.
 • Kim MK, Cho SW, Park YK. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutr Res Pract. 2012;6(2):155-61.
 • Rizzo NS, Sabaté J, Jaceldo-Siegl K, et al. Vegetarian dietary patterns are associated with a lower risk of metabolic syndrome: the adventist health study 2. Diabetes Care. 2011;34(5):1225-7.
 • Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2011.
 • Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, Neskudla T, et al. Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011;28:549–59.
 • Trapp CB, Barnard ND. Usefulness of vegetarian and vegan diets for treating type 2 diabetes. Curr Diab Rep. 2010;10:152–8.
flere studier om  forebygging av diabetes
 • Fraser GE. Vegetarian diets: What do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1607S-12S.
 • Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, et al. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1588S–1596S.
 • Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, Ferdowsian H: A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1588S-1596S;
 • Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32:791–6.
 • Aune, D., Ursin, G., og Veierod, M. B. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009 Nov;52(11):2277-87. doi: 10.1007/s00125-009-1481-x. Epub 2009 Aug 7
 • Key TJ, Appleby PN, Rosell MS. Health effects of vegetarian and vegan diets. Proc Nutr Soc. 2006;65:35-41.
 • Szeto YT, Kwok TCY, Benzie IFF. Effects of a long-term vegetarian diet on biomarkers of antioxidant status and cardiovascular disease risk. Nutrition. 2004;20:863–6.
 • S. Tonstad, K. Stewart, K. Oda, M. Batech, R.P. Herring, G.E. Fraser: Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Volume 23, Issue 4 , Pages 292-299, April 2013

Last ned denne oppsummeringen om plantebasert kosthold og forebygging av diabetes type 2 som pdf-fil her

Nøkkelkilder om behandling av diabetes type 2 med kosthold og fysisk aktivitet

1. Helsedirektoratet. Diabetes type 2. https://helsenorge.no/sykdom/hormoner/diabetes/diabetes-type-2   2014.
2. Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O’Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
3. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.

Flere kilder finner du her

Last ned vår nye oppsummering som pdf-fil her