Sjekk kildene: Plantebasert kosthold kan forebygge kreft

I 2021 er det bred faglig enighet om at kreftrisikoen kan reduseres med et sunnere kosthold. Forskning viser at plantebasert kosthold, altså kosthold med en del mindre kjøtt go meieri og en del mindre plantekost enn det er i et vanlig vestlig kosthold, kan redusere risikoen for flere typer kreft. Mens det er godt dokumentert at rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt, både rødt og hvitt, øker risiko for kreft i tykktarm, endetarm og magesekken. Det er også sett sterk sammenheng mellom kjøtt og kreft i noen andre organer.

American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline

Kreftrisikoen kan reduseres med riktig livsstil inkludert kosthold. USAs kreftforening har nylig kommet med rapport om kosthold som er bra for å beskytte mot kreft, både primær og sekundær forebygging. 9 juni, ble den nyeste versjonen av den amerikanske kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline), publisert.  Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter blant annet innen kreftforskning, offentlig politikk og helseforebygging og hvor målet er kreftforebygging.

Veiledningen anbefaler å øke plantebaserte matvarer og utelukke eller begrense rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere kreftrisikoen.  I tillegg til å fremheve fysisk aktivitet og opprettholde en sunn vekt, fokuserer anbefalingene på å spise frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn og begrense eller ekskludere rødt og bearbeidet kjøtt for å redusere risikoen for kreft.

Det er en konsekvent sammenheng mellom spisemønstre som følger disse retningslinjene og redusert risiko for kreft, dødelighet og kronisk sykdom. Slike spisemønstre er dessuten bedre for miljøet.

Sitert fra retningslinjen:

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.
Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling. It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat.

Kilde: 
Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Les også:

Verdens ledende kreftforskere – WCRF – Worlds Cancer Research Fund

Verdens største organisasjon for kreftforskning fraråder å spise ferdigprodukter av kjøtt på daglig basis.

«Eat wholegrains, vegetables, fruit & beans
Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet»

«Eat little, if any processed meat»

Kilde: World Cancer Research Fund. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. The Third Expert Report. The Continuous Update Project (CUP) is the world’s largest, most authoritative and up-to-date source of scientific research on cancer prevention and survivorship through diet, nutrition, physical activity and cancer.

https://www.wcrf.org/dietandcancer og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/wholegrains-veg-fruit-beans

Les også: Usunt kosthold – hva er konsekvensene?

Mekanismene – hvorfor kjøtt øker risikoen for kreft

Selv om mekanismene ikke er endelig kartlagt per i dag, er det konkludert med en overbevisende årsakssammenheng mellom kjøtt og kreft. Denne sammenhengen er tydelig nok til at Nasjonalt råd for ernæring anbefaler å begrense inntaket av rødt kjøtt til under 500 gram per uke (1).

Verdens ledende organisasjon innen kreftforskning World Cancer Research Fund (WCRF) (2,3) har konkludert med overbevisende årsakssammenheng mellom ferdigprodukter av kjøtt og kreft i tykktarm, og fraråder derfor å spise bearbeidet kjøtt, både av rødt og hvitt kjøtt, til og med i små mengder. Det samme gjør Verdens helseorganisasjon, Det amerikanske instituttet for kreftforskning (AICR) og Harvard universitet.

Meieriprodukter øker risiko for kreft i prostata og mulig noen andre typer kreft

Les også:

Grønnsaker og frukt er rike på stoffer som beskytter mot kreft

Grønnsaker og frukt inneholder ulike stoffer som beskytter mot enkelte typer kreft, mens rødt kjøtt er en risikofaktor for blant annet tykktarmskreft, magesekk-kreft, lungekreft og livmorkreft, der det ser ut til å være en betydelig økning i risikoen hos dem som spiser mye rødt kjøtt sammenlignet med de som ikke gjør det. Tykktarms- og lungekreft er begge av de hyppigste kreftformene i Norge. Også for prostatakreft som er den hyppigste kreftformen hos menn, er det blitt sett en gunstig effekt av plantebasert kosthold. Mange studier tyder på at vegetarkost bidrar til økt livslengde og reduserer risikoen for død fra flere sykdommer.

Les også:

Plantebaserte kostholdsmønstre beskytter mot noen typer kreft

Utallige studier konkluderer med at kjøtt kan øker risiko for kreft i ulike organer, mens vegetariske og andre plantebaserte kostholdsmønstre kan beskytte mot utvikling av flere typer kreft (7). Det finnes solid bevismateriale for at rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for tykktarmskreft (4,5,6), den hyppigste kreftformen i Norge. Det er en bred faglig enighet, både blant norske og internasjonale faginstanser og forskere, om at et lavere inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt av både hvitt kjøtt og rødt kjøtt, og høyere inntak av mat fra planter er gunstig med tanke på forebygging av kreft i tykktarm og endetarm (1,2). Det er mulig at rødt kjøtt også øker risiko for kreft i spiserør, lunge, bukspyttkjertel og livmorslimhinne, og at bearbeidet kjøtt øker risiko for kreft i spiserør, lunge, magesekk og prostata (1,2).

Les også:

Vegansk kosthold er blant kosthold som reduserer kreftrisikoen

Et helvegetarisk (vegansk) kosthold viste statistisk signifikant beskyttelse mot kreftforekomst generelt, samt mot de kvinnespesifikke kreftformer. Lakto-ovo-vegetariske kostmønstre synes å være assosiert med redusert risiko for kreft i mage-tarmsystemet (7).

“Results: A total of 2,939 incident cancer cases were identified. The multivariate HR of overall cancer risk among vegetarians compared with non-vegetarians was statistically significant [HR, 0.92; 95% confidence interval (CI), 0.85–0.99] for both genders combined. Also, a statistically significant association was found between vegetarian diet and cancers of the gastrointestinal tract (HR, 0.76; 95% CI, 0.63–0.90). When analyzing the association of specific vegetarian dietary patterns, vegan diets showed statistically significant protection for overall cancer incidence (HR, 0.84; 95% CI, 0.72–0.99) in both genders combined and for female-specific cancers (HR, 0.66; 95% CI, 0.47–0.92). Lacto-ovo-vegetarians appeared to be associated with decreased risk of cancers of the gastrointestinal system (HR, 0.75; 95% CI, 0.60–0.92).
Conclusion: Vegetarian diets seem to confer protection against cancer.
Impact: Vegan diet seems to confer lower risk for overall and female-specific cancer than other dietary patterns. The lacto-ovo-vegetarian diets seem to confer protection from cancers of the gastrointestinal tract.”

Kilde: — Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl,Jing Fan, and Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population 2013. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR (7).

EPIC-Oxford om kreft hos vegetarianere: lavere risiko for kreft i magesekk og noen andre typer kreft

“Results: After an average follow-up of 14.9 y, there were 4998 incident cancers: 3275 in meat eaters (10.1%), 520 in fish eaters (6.0%), and 1203 in vegetarians (5.9%). There was significant heterogeneity between dietary groups in risks of the following cancers: stomach cancer [RRs (95% CIs) compared with meat eaters: 0.62 (0.27, 1.43) in fish eaters and 0.37 (0.19, 0.69) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.006], colorectal cancer [RRs (95% CIs): 0.66 (0.48, 0.92) in fish eaters and 1.03 (0.84, 1.26) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.033], cancers of the lymphatic and hematopoietic tissue [RRs (95% CIs): 0.96 (0.70, 1.32) in fish eaters and 0.64 (0.49, 0.84) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.005], multiple myeloma [RRs (95% CIs): 0.77 (0.34, 1.76) in fish eaters and 0.23 (0.09, 0.59) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.010], and all sites combined [RRs (95% CIs): 0.88 (0.80, 0.97) in fish eaters and 0.88 (0.82, 0.95) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.0007].
Conclusion: In this British population, the risk of some cancers is lower in fish eaters and vegetarians than in meat eaters.

Kilde: — Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA, Travis RC. Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans. Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100 Suppl 1:378S-85S. doi: 10.3945/ajcn.113.071266. Epub 2014 Jun 4. (15).

Prostatakreft og melk

Er det viktig/sunt å drikke melk?

WHO, 2015: Kjøttprodukter er kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er sikkert kreftfremkallende, og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende (10):

«After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.»
«This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.»
«Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.»
«Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.»
«The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%»

Advarer mot kjøttprodukter grunnet kreftrisikoen

Flere anerkjente fagpaneler fraråder å spise ferdigprodukter av kjøtt, selv i små mengder (11-14):

Worlds Cancer Research Fund, WCRF:

«Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.»

International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft):

«Avoid processed meat; limit red meat…»

American Institute for Cancer Research:

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate:

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

Nøkkelkilder om kreftriiskoen og kosthold:
 1. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011
 2. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a Global Perspective. Second expert report (2007). World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. ISSN/ISBN: 978-0-9722522-2-5
 3. Continuous Update Project findings & reports. World Cancer Research Fund
 4. Michael J. Orlich, MD; Pramil N Singh, DrPH; Joan Sabaté, MD, DrPH; Karen Jaceldo-Siegl, DrPH; Jing Fan, MS1; Synnove Knutsen, MD, PhD; W. Lawrence Beeson, DrPH; Gary E. Fraser, MBchB, PhD: Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med. 2013;173(13):1230-1238. doi:10.1001/jamainternmed.2013.6473.
 5. Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T.: Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z. Epub 2013 Feb 5.
 6. Doris S. M. Chan, Rosa Lau, Dagfinn Aune, Rui Vieira, Darren C. Greenwood, Ellen Kampman, and Teresa Norat: Red and Processed Meat and Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of Prospective Studies 2013
 7. Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl,Jing Fan, and Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population 2013. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR.
 8. Craig, W. J. og Mangels, A. R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets   J.Am.Diet.Assoc. (109), 7, 1266-1282.
 9. Huang T., Yang B.a, Zheng J., Li G.a, Wahlqvist M.L., Li D.: Cardiovascular Disease Mortality and Cancer Incidence in Vegetarians: A Meta-Analysis and Systematic Review. Ann Nutr Metab 2012;60:233–240 (DOI:10.1159/000337301  og Diana Cullum-Dugan, RDN, LDN, Roman Pawlak, PhD, RD: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Volume 115, Issue 5, May 2015, Pages 801–810  (denne artikkelen er under revisjon, se følgende:  Craig, W. J. og Mangels, A. R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets (2009) J.Am.Diet.Assoc. (109), 7, 1266-1282.  og Craig WJ. Health effects of vegan dietsAm J Clin Nutr May 2009 vol. 89 no. 5 1627S1633S.  doi: 10.3945/ajcn.2009.26736N  
 10. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol 2015; 16: 1599 – 600.
  Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC), 2015.  (25.3.2016)
 11. Worlds Cancer Research Fund, WCRF. Cancer Prevention Recommendations. Animal Foods
 12. International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft). European Code Against Cancer. 12 Ways To Reduce Your Cancer Risk
 13. Harvard School of Public Health. Healthy Eating Plate
 14. Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA, Travis RC. Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans1,2,3,4.  Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100 Suppl 1:378S-85S.   doi: 10.3945/ajcn.113.071266. Epub 2014 Jun 4.

Flere studier om kosthold og kreft er her