Forebygge kreft med mat – forskning

Flere typer kreft kan forebygges, altså kreftrisikoen kan reduseres, med et sunt kosthold. Forskning viser at kosthold med en del mindre kjøtt og meieri og en del mer plantekost enn det er i et vanlig vestlig kosthold, er gunstig.

Det er samtidig godt dokumentert at kjøttprodukter øker risiko for kreft, spesielt i tykktarm, endetarm og magesekken. Det er også sammenheng mellom kjøttspising og kreft i noen andre organer.

Hva med kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges? Kreftregisteret har svaret!

Hvert år kan mer enn 13.000 krefttilfeller i Norge forebygges, skriver Kreftregisteret på sine nettsider. Det viser beregninger i rapporten «Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges?» . Dette er rapporten som Kreftregisteret har utarbeidet på oppdrag fra Kreftforeningen – lenken er her.

Kreftregisteret har beregnet hvor mange tilfeller av ulike kreftformer hvert år i Norge som kan tilskrives utvalgte risikofaktorer. Dette for å synliggjøre hvor stort potensiale finnes i livsstilsendringer og forebygging på befolkningsnivå.

Forebyggbare krefttilfeller fordeler seg særlig på de store kreftformene, som lungekreft, tarmkreft, hudkreft og brystkreft.

Røyking er fortsatt den risikofaktoren som forårsaker aller mest kreft, med mer enn 5000 nye tilfeller årlig. Andre store risikofaktorer er UV-eksponering, kosthold, overvekt/fedme og alkohol, skriver Kreftregisteret.

Fra Kreftregisteret - kreft som kan forebygges
Fra Kreftregisteret, rapporten Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges?

Mindre kreft med mer planter

Frukt og grønnsaker, samt fullkorn og belgvekster gir flere helsefordeler. De inneholder blant annet mange ulike stoffer som kan beskytte mot enkelte typer kreft. Plantekost er også så godt som fri for de skadelige stoffene som finnes i mat fra dyreriket. Mye kjøtt er på den andre siden, en veldokumentert risikofaktor for utvikling av ulike kreftvarianter.

Et plantebasert kosthold innebærer dermed at man får dobbel gevinst fordi man spiser mindre av matvarer som øker risikoen, og mer av de som reduserer den.

Kosthold uten mat fra dyreriket beskytter

Et helvegetarisk (vegansk) kosthold har i studier vist statistisk signifikant beskyttelse mot forekomst generelt (34), samt mot de kvinnespesikke formene (54). Vegetariske kostmønstre virker også å være assosiert med redusert risiko for mage-tarmkreft (55). Les også: Vegetarianer og helse: Hva viser forskning?

Hva sier verdens største kreftforskningorganisasjon WCRF (World Cancer Research Fund) om vegansk kosthold og forebygging? Hel plantekost beskytter gjennom sunne råvarer, forebygging av overvekt og fedme og fravær av kreftfremkallende/rødt og bearbeidet kjøtt:

«However, there are many characteristics of a healthy vegan diet that align with our Cancer Prevention Recommendations – such as eating lots of wholegrains, pulses, fruit and vegetables, and avoiding red and processed meat.1

This is not only because plant-based foods contain fibre, which protects against bowel cancer, but including more plant-based food in the diet can also help people to maintain a healthy weight – and being overweight or obese increases the risk of 12 types of cancer.2

We also know that eating red and processed meat increases the risk of bowel cancer.»

USAs kreftforening sin retningslinjer

9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen forskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er forebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kosthold i forbindelse med redusert risikoen, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:◦Red and processed meats;◦Sugar‐sweetened beverages; or◦Highly processed foods and refined grain products.»

Oppfordrer til kjøttkutt

Det er en konsekvent sammenheng mellom spisemønstre som følger disse retningslinjene og redusert risikoen, dødelighet og kronisk sykdom. Slike spisemønstre er dessuten bedre for miljøet. 

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.
Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling. It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Samfunnsinitiativer og politikken for å gjøre det lettere for å spise sunt

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat:

«Public, private, and community organizations should work collaboratively at national, state, and local levels to develop, advocate for, and implement policy and environmental changes that increase access to affordable, nutritious foods; provide safe, enjoyable, and accessible opportunities for physical activity; and limit alcohol for all individuals.»

Kilde: 

Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Staten og politikere har ansvar for å fremme sunnere kosthold – økt forbruk av plantekost

Regjeringen har bestilt rapport for å utrede tiltaket Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk, foreslått av Miljødirektoratet som en del av Klimakur2030 og allerede utredet av NIBIO. Dette er et tidsriktig tiltak fremmet av regjeringen. Det å kutte ned på kjøtt og øke inntak av plantekost, vil gi store samfunnsgevinster, målt, i tillegg til mange sparte liv, i mange milliarder kroner, noe også rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd viste allerede i 2016 (se side 27, tabell 3.1).

Også den norske kreftforeningen 

oppfordrer til å kutte ned på eller gjerne også kutte helt ut. Sitert:

«Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Her kan du lese mer om hvorfor rødt kjøtt øker kreftrisiko.
Disse rådene samsvarer med de helsemyndighetene anbefaler for å ha god helse, og tar utgangspunkt i kunnskap som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.»
https://kreftforeningen.no/forebygging/kosthold/

Forskere, helsemyndigheter, fagpaneler og andre seriøse aktører er enige: Kostholdet bør hovedsakelig være plantebasert, med mer grønnsaker, belgvekster, fullkorn og mindre kjøtt og fete meieriprodukter. Egg kan være skadelige hvis man er kolesterol-sensitiv, har hjerte- og karsykdom eller hvis man er i risikosonen for å få hjerte- og karsykdom. 

Også andre norske pasientforeninger fremmer et kosthold med mindre animalsk mat og mer plantekost, les mer her

Nok protein og jern i plantekost – mat fra dyr er unødvendig

Rødt kjøtt er samtidig totalt unødvendig i kosten nærings- eller helsemessig. Hele 50% i norsk kosthold kommer dessverre fra bearbeidet kjøtt som pølser, bacon, salami, skinke, karbonader og i praksis alle ferdigprodukter, både rødt og hvitt, vi får kjøpt på butikk.

Når det gjelder jern, er det brød og kornprodukter som er den største kilden til jern i norsk kosthold, både for voksne og barn. Også protein kan må få nok av med plantekost, uten å snakke om at det er like gode proteiner i fisk.

Feilslått politikk – staten jobber i dag for økt forbruk, via Matprat og landbrukssubsidiene

Kjøttproduksjon i Norge er dessverre styrt av staten, med hjemmel i omsetningsloven. 80 prosent av norske landbrukssubsidier, noe som utgjør over ti milliarder våre skattekroner årlig, overføres til/støtter norsk husdyr-industri. Dette er feilslåttpolitikk, noe vi har forklart i vårt innspill til Miljødepartementets Klimakur 2030

Helsepersonell for plantebasert kosthold er en organisasjon for leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse eller ernæring som ønsker å fremme helsefordeler ved plantebaserte kosthold. Verdens ledende kreftforskere – WCRF – Worlds Cancer Research Fund

Verdens største organisasjon for kreftforskning fraråder å spise ferdigprodukter på daglig basis.

«Eat wholegrains, vegetables, fruit & beans
Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet»

«Eat little, if any processed meat»

Kilde: WCRF Research Fund. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. The Third Expert Report. The Continuous Update Project (CUP) is the world’s largest, most authoritative and up-to-date source of scientific research on cancer prevention and survivorship through diet, nutrition, physical activity and cancer.

https://www.wcrf.org/dietandcancer og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/limit-red-processed-meat og https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/wholegrains-veg-fruit-beans

Les også: Usunt kosthold; hva er konsekvensene?

Mekanismene – hvorfor kjøtt øker risikoen for kreft

Selv om mekanismene ikke er endelig kartlagt per i dag, er det konkludert med en overbevisende årsakssammenheng. Denne sammenhengen er tydelig nok til at Nasjonalt råd for ernæring 2011 anbefaler å begrense inntaket av rødt kjøtt til under 500 gram per uke (1).

Verdens ledende organisasjon innen kreftforskning WCRF (2,3) har konkludert med overbevisende årsakssammenheng mellom ferdigprodukter og kreft i tykktarm, og fraråder derfor å spise bearbeidet kjøtt, både av rødt og hvitt kjøtt, til og med i små mengder. Det samme gjør Verdens helseorganisasjon, Det amerikanske instituttet for kreftforskning (AICR) og Harvard universitet.

Meieriprodukter øker risiko for kreft i prostata og mulig noen andre typer kreft.

Grønnsaker og frukt er rike på stoffer som beskytter mot kreft

Grønnsaker og frukt inneholder ulike stoffer som beskytter mot enkelte typer kreft, mens rødt kjøtt er en risikofaktor for blant annet tykktarmskreft, magesekk-kreft, lungekreft og livmorkreft, der det ser ut til å være en betydelig økning i risikoen hos dem som spiser mye rødt kjøtt sammenlignet med de som ikke gjør det. Tykktarms- og lungekreft er begge av de hyppigste kreftformene i Norge. Også for prostatakreft som er den hyppigste kreftformen hos menn, er det blitt sett en gunstig effekt av plantebasert kosthold. Mange studier tyder på at vegetarkost bidrar til økt livslengde og reduserer risikoen for død fra flere sykdommer.

Les også: Prostata og kosthold, Risikofaktorene for brystkreft, Tarmkreft – den hyppigste kreftformen i Norge, WHO, WCRF om kjøtt

Plantebaserte kostholdsmønstre kan forebygge noen typer kreft

Utallige studier konkluderer med at kjøtt kan øker risiko for kreft i ulike organer, mens vegetariske og andre plantebaserte kostholdsmønstre kan beskytte mot utvikling av flere typer kreft (7). Det finnes solid bevismateriale for at rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for tykktarmskreft (4,5,6), den hyppigste kreftformen i Norge. Det er en bred faglig enighet, både blant norske og internasjonale faginstanser og forskere, om at et lavere inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, både hvitt kjøtt og rødt, og høyere inntak av mat fra planter er gunstig med tanke på forebygging av kreft i tykktarm og endetarm (1,2). Det er mulig at rødt kjøtt også øker risiko for kreft i spiserør, lunge, bukspyttkjertel og livmorslimhinne. Og at bearbeidet – i spiserør, lunge, magesekk og prostata (1,2).

Vegansk kosthold er blant kosthold som reduserer kreftrisikoen

Et helvegetarisk (vegansk) kosthold viste statistisk signifikant beskyttelse mot kreftforekomst generelt, samt mot de kvinnespesifikke kreftformer. Lakto-ovo-vegetariske kostmønstre synes å være assosiert med redusert risiko for kreft i mage-tarmsystemet (7).

“Results: A total of 2,939 incident cancer cases were identified. The multivariate HR of overall cancer risk among vegetarians compared with non-vegetarians was statistically significant [HR, 0.92; 95% confidence interval (CI), 0.85–0.99] for both genders combined. Also, a statistically significant association was found between vegetarian diet and cancers of the gastrointestinal tract (HR, 0.76; 95% CI, 0.63–0.90). When analyzing the association of specific vegetarian dietary patterns, vegan diets showed statistically significant protection for overall cancer incidence (HR, 0.84; 95% CI, 0.72–0.99) in both genders combined and for female-specific cancers (HR, 0.66; 95% CI, 0.47–0.92).

Lacto-ovo-vegetarians appeared to be associated with decreased risk of cancers of the gastrointestinal system (HR, 0.75; 95% CI, 0.60–0.92).
Conclusion: Vegetarian diets seem to confer protection against cancer.
Impact: Vegan diet seems to confer lower risk for overall and female-specific cancer than other dietary patterns. The lacto-ovo-vegetarian diets seem to confer protection from cancers of the gastrointestinal tract.”

Kilde:

Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl,Jing Fan, and Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population 2013. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR (7).

EPIC-Oxford om kreft hos vegetarianere: lavere risiko for kreft i magesekk og noen andre typer kreft

“Results: After an average follow-up of 14.9 y, there were 4998 incident cancers: 3275 in meat eaters (10.1%), 520 in fish eaters (6.0%), and 1203 in vegetarians (5.9%). There was significant heterogeneity between dietary groups in risks of the following cancers:

stomach cancer [RRs (95% CIs) compared with meat eaters: 0.62 (0.27, 1.43) in fish eaters and 0.37 (0.19, 0.69) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.006],

colorectal cancer [RRs (95% CIs): 0.66 (0.48, 0.92) in fish eaters and 1.03 (0.84, 1.26) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.033],

cancers of the lymphatic and hematopoietic tissue [RRs (95% CIs): 0.96 (0.70, 1.32) in fish eaters and 0.64 (0.49, 0.84) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.005],

multiple myeloma [RRs (95% CIs): 0.77 (0.34, 1.76) in fish eaters and 0.23 (0.09, 0.59) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.010], and all sites combined [RRs (95% CIs): 0.88 (0.80, 0.97) in fish eaters and 0.88 (0.82, 0.95) in vegetarians; P-heterogeneity = 0.0007].
Conclusion: In this British population, the risk of some cancers is lower in fish eaters and vegetarians than in meat eaters.

Kilde:

Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA, Travis RC. Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans. Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100 Suppl 1:378S-85S. doi: 10.3945/ajcn.113.071266. Epub 2014 Jun 4. (15).

Verdens helseorganisasjon om kjøtt og kreftrisiko
Verdens helseorganisasjon om kjøtt og kreftrisiko: Det finnes ingen trygg mengde. Bearbeidet kjltt er ikke bare pølser og bacon, men også kyllingpålegg, leverpostei og de aller fleste ferdigprodukter av kjøtt, både hvitt og rødt, som finnes i butikker

WHO, 2015: kreftfremkallende

Verdens helseorganisasjon konkluderte i oktober 2015 at bearbeidet kjøtt er sikkert kreftfremkallende, og bevisstyrken her er like stor som for tobakk og asbest, mens rødt er sannsynlig kreftfremkallende (se kildene her):

“After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries convened by the IARC Monographs Programme classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans (Group 2A), based on limited evidence that the consumption of red meat causes cancer in humans and strong mechanistic evidence supporting a carcinogenic effect.”
“This association was observed mainly for colorectal cancer, but associations were also seen for pancreatic cancer and prostate cancer.”


“Processed meat was classified as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence in humans that the consumption of processed meat causes colorectal cancer.”
“Additionally, a positive association with the consumption of processed meat was found for stomach cancer.”
“The experts concluded that each 50 gram portion of processed meat eaten daily increases the risk of colorectal cancer by 18%”

Advarer mot kjøttprodukter grunnet kreftrisikoen

Flere anerkjente fagpaneler fraråder å spise ferdigprodukter, selv i små mengder, på grunn av økt kreftrisiko (se kildene her):

Worlds Cancer Research Fund, WCRF:

“Limit consumption of red meats (such as beef, pork and lamb) and avoid processed meats.”

International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft):

«Avoid processed meat; limit red meat…»

American Institute for Cancer Research:

“Research suggests that regularly eating even small amounts of cold cuts, bacon, sausage and hot dogs increase colorectal cancer risk, which is why AICR recommends avoiding these foods, except for special occasions.»

Harvard School of Public Health, Healthy Eating Plate:

«..avoid bacon, cold cuts, an other processed meats»

Melk, laktose og kalsium, og eggstokk-kreft – kreftrisiko

melk-laktose-eggstokk-kreft
Ulike stoffer i meieriprodukter kan ha sammenheng med økt risiko for eggstokkreft

Kvinner som spiser mer meieriprodukter kan ha økt risiko for eggstokkreft, ifølge en studie publisert i British Journal of Cancer. Risikoøkningen kan skyldes melkesukker. Resultater fra tidligere studier har vært motstridende.

Forskerne fulgte 1146 afroamerikanske kvinner med og uten kreft som deltok i studien African American Cancer Epidemiology Study, en populasjonsbasert kasus-kontroll studie (kasus-kontroll studie er en studie der man sammenligner en gruppe personer som har en tilstand/dagnose med en kontrollgruppe som ikke har denne) i 11 geografiske områder i USA, og registrerte inntak av meieriprodukter, kalsium og vitamin D og forekomst av eggstokk-kreft.

De som spiste mest melkeprodukter og laktose fordoblet sin risiko for eggstokkreft

sammenlignet med dem som spiste minst (se tabell 2 her). Høyt kalsiuminntak halverte risiko og det å regelmessig være i solen reduserte risiko.

Results:  An increased ovarian cancer risk was observed for whole milk consumption and lactose intake (highest quartile vs lowest: OR=1.97, 95% CI: 1.25–3.10;P-trend: 0.008). Calcium intake was associated with a decreased risk of ovarian cancer (OR=0.51, 95 CI%: 0.30–0.86; P-trend: 0.009), but vitamin D intake was not. Longer sun exposure in summer months was found to predict a lower risk (OR=0.71, 95% CI: 0.51–0.99; P-trend: 0.049).

Conclusions:  Our findings suggest that a high-calcium, low-lactose diet, and sun exposure in summer months may reduce the risk of ovarian cancer in African–American women.

Hvis man ønsker å redusere inntaket av meieriprodukter og samtidig ha et tilstrekkelig kalsiuminntak bør man ha et variert kosthold med mer belgfrukter, frø, nøtter, fullkorn, rotgrønnsaker, oransje, grønne bladgrønnsaker, brokkoli, grønnkål mm. Kalsiumberiket plantemelk og planteyoghurt er også gode kilder til kalsium, samt til vitamin D og vitamin B12.

Link til studiet er tilgjengelig her.

Sammenhengen  mellom melkeprodukter og kreft  er også vist i tidligere studier i en meta-analyse av svenske forskere i 2006 (se her).

En studie på danske kvinner fra 2012 fant også en positiv sammenheng mellom meieriprodukter og eggstokk-kreft, lenke er her

Kilder:

Qin B, Moorman PG, Alberg AJ, et al. Dairy, calcium, vitamin D and ovarian cancer risk in African–American women. Br J Cancer. Published online September 15, 2016.

Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Milk, milk products and lactose intake and ovarian cancer risk: a meta-analysis of epidemiological studies. Int J Cancer. 2006 Jan 15;118(2):431-41.

Faber MT, Jensen A, Søgaard M, Høgdall E, Høgdall C, Blaakaer J, Kjaer SK. Use of dairy products, lactose, and calcium and risk of ovarian cancer – results from a Danish case-control study. Acta Oncol. 2012 Apr;51(4):454-64. doi:10.3109/0284186X.2011.636754.

Eggstokkreft og kroppsvekt

Mengde fett i kroppen påvirker risikoen for eggstokkreft
Mengde fett i kroppen påvirker risikoen for eggstokkreft

I den nylig publiserte meta-analysen (studiesammenfatningen) Anthropometric factors and ovarian cancer risk: A systematic review and nonlinear dose-response meta-analysis of prospective studies fant forfatterne bevis for en positiv ikke-lineær sammenheng mellom risikoen for eggstokkreft og kroppsmasseindeks (KMI) og vekt, med en signifikant sammenheng for KMI på 28 eller høyere.

Mens tidligere undersøkelser av sammenheng mellom fedme og risikoen for eggstokkreft har ikke gitt konklusivt svar, gir de siste kohortstudiene ny innsikt, noe som berettighet revurdering av potensielle sammenhenger. I rapporten til World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research fra 2007 var bevisene for sammenheng mellom kroppens fettinnhold og risikoen for eggstokkreft ansett som mangelfulle. Flere andre kohortstudier har siden blitt publisert, og derfor har forfatterne gjennomført en oppdatert meta-analyse av bevisene som en del Continuous Update Project.

Risikoen økte også betydelig med økende høyde. Således er det samlet sterke bevis fra kohortstudiene for at større andel av kroppsfett øker risikoen for eggstokkreft. Dette har viktig betydning for folkehelsen, særlig i lys av økende forekomst av fedme.

Kilde:

Dagfinn Aune, Deborah A. Navarro Rosenblatt, Doris Sau Man Chan,Leila Abar, Snieguole Vingeliene,Ana Rita Vieira,Darren C. Greenwood,Teresa Norat: Anthropometric factors and ovarian cancer risk: A systematic review and nonlinear dose-response meta-analysis of prospective studies.
Article first published online: 24 SEP 2014 DOI: 10.1002/ijc.29207

Lenke til studien er her

Økt risiko for blærekreft

Rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt knyttet til blærekreft
Rødt og bearbeidet kjøtt er knyttet til blærekreft, viser en studiesammenfatning

Mennesker som spiser mer rødt og bearbeidet kjøtt har høyere risiko for blærekreft, i henhold til en metaanalyse av svenske forskere publisert i tidsskriftet European Journal of Nutrition.

Forskerne samlet data fra fem kohortstudier og åtte casus-kontroll studier med totalt over en million deltakere.

Sammenstilling av studiene viste at for hver 50 gram ferdigprodukter

(som i praksis er alle ferdigprodukter, både hvitt og rødt) Forbrukt daglig så økte risiko for blærekreft med 20%. For rødt ble sammenhengen sett bare i kasus-kontrollstudier, som viste en 51% økt risiko for blærekreft for hver 100 gram rødt kjøtt som var inntatt.

Five cohort studies with 3262 cases and 1,038,787 participants and 8 cases–control studies with 7009 cases and 27,240 participants met the inclusion criteria. Red meat was linearly associated with bladder cancer risk in case–control studies, with a pooled RR of 1.51 (95% confidence interval (CI) 1.13, 2.02) for every 100 g increase per day, while no association was observed among cohort studies (P heterogeneity across study design = 0.02). Based on both case–control and cohort studies, the pooled relative risk (RR) for every 50 g increase of processed meat per day was 1.20 (95% CI 1.06, 1.37) (P heterogeneity across study design = 0.22).
Conclusions. This meta-analysis suggests that processed meat may be positively associated with bladder cancer risk. A positive association between red meat and risk of bladder cancer was observed only in case–control studies, while no association was observe in prospective studies.»

Link til studien er tilgjengelig her.

Mer om blærekreft

Les om kreft i urinblæren her

Metabolske risikofaktorer og flere kreftformer

kolesterolnivå-høyt blodsukker-høyt blodtrykk-fedme-sammenheng med flere typer kreft
Det er en sterk sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og fedme, og flere typer kreft, ifølge en ny studie fra Sverige. Et mer plantebasert kosthold kan forbedre og normalisere disse faktorene.

Det er en sterk sammenheng mellom metabolske risikofaktorer og flere typer kreft, ifølge en ny studie fra Sverige. Eksempler på metabolske risikofaktorer er høyt kolesterolnivå, høyt blodsukker, høyt blodtrykk og fedme. Svenske forskere har analysert data om kroppsmasseindeks, blodtrykk, blodsukker, kolesterol og triglyserider fra sju europeiske kohorter (kull). I alt 564 596 menn og kvinner ble inkludert og fulgt i 12 år. Målte parametere ble omgjort til et standardisert metabolsk risikoscore (MDS).

Å velge et (mer) plantebasert kosthold kan forbedre og normalisere metabolske risikofaktorer. Forskerne har funnet en lineær sammenheng mellom økt MDS og økt risiko for kreft.

Hos menn ga hvert standardavvik i MDS følgende risikoøkning:
 • 43% økt risiko for nyrekreft,
 • 43% økt risiko for leverkreft,
 • 29% økt risiko for kreft i tykktarm og endetarm,
 • 19% økt risiko for leukemi (en type blodkreft),
 • 15% økt risiko for kreft i munnhulen og
 • 10% økt risiko for blærekreft.

Hos kvinner ga hvert standardavvik i MDS følgende risikoøkning:

 • 56% økt risiko for livmorkreft,
 • 53% økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen,
 • 40% økt risiko for nyrekreft,
 • 27% økt risiko for livmorhalskreft og
 • 17% økt risiko for kreft i endetarmen.

«Conclusion: This largest study to date on the joint influence of metabolic factors on risk of separate cancers showed increased risks for several cancers, in particular renal cell and liver cancer in men and endometrial and pancreatic cancer in women.»

Resultatene fra studien fremhever viktigheten av sunne livsstilsvalg i forebygging av kreft. 

Kilde: Tanja Stocks, Tone Bjørge, Hanno Ulmer, Jonas Manjer, Christel Häggström, Gabriele Nagel, Anders Engeland, Dorthe Johansen, Göran Hallmans, Randi Selmer, Hans Concin, Steinar Tretli, Håkan Jonsson and Pär Stattin. Metabolic risk score and cancer risk: pooled analysis of seven cohorts. International Journal of Epidemiology, 2015, 1–11 doi: 10.1093/ije/dyv001  Link til denne studien er tilgjengelig her

Ferdigprodukter av kjøtt øker risiko for kreft i magesekken – probable

WCRF - rapport om kosthold og kreft
Gjennomgangen av 89 studier med 17,5 millioner deltakere og 77000 tilfeller av kreft i magesekken konkluderte med sterke bevis for at ferdigprodukter av kjøtt øker risiko for kreft i magesekken. Kilde: WCRF-rapport om kosthold, fysisk aktivitet og kreft i magesekken. Se hele rapporten her

89 studier fra hele verden med totalt 17,5 millioner deltakere og 77.000 tilfeller av magekreft

Forrige uke publiserte verdens ledende organisasjon innen kreftforskning World Cancer Research Fund (WCRF) en oppdatering (rapport) av sin vitenskapelige gjennomgang av sammenhengen mellom kostholdsfaktorer og kreft i magesekken. Oppdateringen er en del av Continuous Update Project (CUP) – et pågående program som analyserer global forskning på hvordan kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og vekt påvirker kreftrisiko og overlevelse.

Forskerne undersøkte 89 studier fra hele verden med totalt 17,5 millioner deltakere og 77.000 tilfeller av magekreft.

Det er funnet sterke bevis for at alkohol, saltkonserverte matvarer, ferdigprodukter og fedme øker risikoen for magekreft. Når det gjelder ferdigprodukter, såkalt bearbeidet kjøtt, er det ikke angitt noen bestemt mengde. Tidligere anbefalinger fra WCRF og andre store fagpaneler fraråder å spise dette, også i mså mengder, på regelmessig basis. Når det gjelder alkohold er det angitt mengde – tre enheter per uke eller mer. Høyt inntak av sitrusfrukter reduserer risikoen.

«Strong evidence

 • There is strong evidence that consuming approximately three or more alcoholic drinks per day increases the risk of stomach cancer.
 • There is strong evidence that consuming foods preserved by salting increases the risk of stomach cancer. Research mainly relates to high-salt foods and salt-preserved foods, including pickled vegetables and salted or dried fish, as traditionally prepared in east Asia.
 • There is strong evidence that consuming processed meat increases the risk of stomach non-cardia cancer.
 • There is strong evidence that being overweight or obese increases the risk of stomach cardia cancer. Being overweight or obese was assessed by body mass index (BMI).»
 • «The finding on processed meat has been upgraded to strong evidence, and is now specific to stomach non-cardia cancer.»

Lenke til rapporten er tilgjengelig her.

World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Report: Diet, Nutrition, Physical Activity and Stomach Cancer. 2016. Available at: wcrf.org/stomach-cancer-2016.

Mindre lymfekreft og benmargskreft med mindre kjøtt i kosten

Kjøtt øker risiko for lymfektert non-Hodgkins lymfom
Kjøtt ser ut til å øke risiko for non-Hodgkins lymfom, en form for lymfekreft, viser en analyse av 33 studier. Bilde: Wikimedia

Mennesker som spiser mindre har en lavere risiko for non-Hodgkins lymfom, en kreftform i lymfesystemet, eller lymfekreft. Dette viser resultater til en metaanalyse (en studiesammenfatning) av 33 studier publisert i tidsskriftet Critical Reviews i Oncology and Hematology. Forskerne bak studien oppfordrer til å erstatte det med blant annet belgvekster.

(Ifølge en annen, stor studie på britiske vegetarianere er forekomsten av lymfekreft og blodkreft redusert med hele 36 % hos vegetarianere, og forekomsten av myelomatose, den vanlige formen for benmargskreft, redusert med hele 77 % hos vegetarianere. Se tabell nr.3 her )

Forskerne samlet data fra 33 studier som evaluerte inntak og risiko for non-Hodgkins lymfom og myelomatose.

Personer med høyere kjøttforbruk viste 22% høyere risiko for Non-Hodgkins lymfom enn personer som spiste mindre

For fisk og melkeprodukter var resultatene litt mer usikre. Høyere fiskeinntak viste en tendens til redusert risiko for multippel myelom og høyere melkeforbruk  viste en tendens til økt risiko for Non-Hodgkins lymfom.

Forskerne konkluderer med at næringsmidler av animalsk opprinnelse vil kunne spille en rolle i utviklingen av non-Hodgkins lymfom og myelomatose. Disse funnene styrker anbefalingen om å redusere inntaket.

«Conclusions

Foods of animal origin likely play a role in the aetiology of non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma, with red meat and dairy tending to increase the risk, and fish that tends to decrease it. Our findings reinforce the recommendations to reduce the consumption of red meat by replacing it with vegetables, legumes and fish.»

Kilde:

Saverio Caini, Giovanna Masala, Patrizia Gnagnarella, Ilaria Ermini, William Russell-Edu, Domenico Palli, Sara Gandini, Food of animal origin and risk of non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma: A review of the literature and meta-analysis. Critical Reviews in Oncology and Hematology 2016

Link til studien er her.

Hvitløk halverer risiko for kreft i magesekken

Hvitløk-reduserer-risiko-kreft-magesekken
De som spiser hvitløk, også i moderate mengder, halverer sin risiko for kreft i magesekken. Det viser en stor metaanalyse publisert i tidskriftet Nutrition and Cancer januar 2015.

De som spiser hvitløk, også i moderate mengder, halverer sin risiko for kreft i magesekken. Det viser en stor metaanalyse (studiesammenfatning) publisert i tidskriftet Nutrition and Cancer januar 2015.

Forskerne sammenlignet resultater fra 14 kasus-kontroll-studier, 2 randomiserte kontrollerte studier og en kohortstudie. Totalt 8.621 tilfeller av kreft i magesekken og 14.889 kontrollpersoner var inkludert i studien. Høyt inntak av hvitløk var assosiert med 51 prosent lavere risikoen.

Kilde: Kodali RT, Eslick GD. Meta-analysis: does garlic intake reduce risk of gastric cancer? Nutr Cancer. 2015 Jan;67(1):1-11. doi: 10.1080/01635581.2015.967873. Epub 2014 Nov 20. Lenke til studien er her

Veganere og vegetarianere har lavere forekomst av kreft og livsstilssykdommer

Les også: Vegetarianere har lavere forekomst

En oversiktsartikkel (gjennomgang av 76 studier) publisert i Nutrients mai 2014 konkluderer med følgende:

«Vegetarian diets confer protection against cardiovascular diseases, cardiometabolic risk factors, some cancers and total mortality. Compared to lacto-ovo-vegetarian diets, vegan diets seem to offer additional protection for obesity, hypertension, type-2 diabetes, and cardiovascular mortality. Males experience greater health benefits than females.»

Forskning om nyrekreft, EPIC-studien, Rohrmann 2014

Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for nyrekreft hos kvinner
Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for nyrekreft hos kvinner, viser en nylig publisert studie

Rødt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for flere sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer, diabetes type to og tykk- og endetarmskreft. Resultatene til en nylig publiserte studie «Meat and fish consumption and the risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)» viser tydelig sammenheng mellom inntaket og forekomst av nyrecellekreft (RCC – en form for nyrekreft) hos kvinner, men ikke hos menn. Biologisk forklaring for disse funnene er så langt uklart.

Nyrekreft øker i vestlige land

Fra 1953 til 2012 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blant menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd, ifølge oncolex.no

Forekomsten av nyrecellekreft varierer over hele verden, med høyere forekomst i industrialiserte land, og livsstil bidrar sannsynlig til utvikling av denne sykdommen. Studieforfatterne undersøkte om forbruk av kjøtt og fisk var knyttet til risikoen for RCC i the European Prospective Investigation til Cancer and Nutrition (EPIC). Analysen inkluderte 493 179 EPIC-deltakere, rekruttert mellom 1992 og 2000 til desember 2008. 691 tilfeller av RCC (nyrekreft) er blitt identifisert.

Kjøtt- og fiskeforbruket ble målt ved hjelp av landspesifikke verktøy for vurdering av kostholdet. Fiskespising ga ikke økt risiko for nyrekreft.

Kvinner med høyt forbruk av rødt og bearbeidet kjøtt hadde henholdsvis 36 og 78 % høyere risiko for RCC. Ingen sammenheng ble påvist hos menn. For bearbeidet var sammenhengen mellom forekomst av nyrekreft fremtredende hos premenopausale kvinner og manglet hos postmenopausale kvinner.

Kilde: 

Sabine Rohrmann et al.: Meat and fish consumption and the risk of renal cell carcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). DOI: 10.1002/ijc.29236  Lenke til studien er her

Nøkkelkilder om kreftriiskoen og kosthold:
 1. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011
 2. Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: a Global Perspective. Second expert report (2007). World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research. ISSN/ISBN: 978-0-9722522-2-5
 3. Continuous Update Project findings & reports. World Cancer Research Fund
 4. Michael J. Orlich, MD; Pramil N Singh, DrPH; Joan Sabaté, MD, DrPH; Karen Jaceldo-Siegl, DrPH; Jing Fan, MS1; Synnove Knutsen, MD, PhD; W. Lawrence Beeson, DrPH; Gary E. Fraser, MBchB, PhD: Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Intern Med. 2013;173(13):1230-1238. doi:10.1001/jamainternmed.2013.6473.
 5. Aune D, Chan DS, Vieira AR, Navarro Rosenblatt DA, Vieira R, Greenwood DC, Kampman E, Norat T.: Red and processed meat intake and risk of colorectal adenomas: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Cancer Causes Control. 2013 Apr;24(4):611-27. doi: 10.1007/s10552-012-0139-z. Epub 2013 Feb 5.
 6. Doris S. M. Chan, Rosa Lau, Dagfinn Aune, Rui Vieira, Darren C. Greenwood, Ellen Kampman, and Teresa Norat: Red and Processed Meat and Colorectal Cancer Incidence: Meta-Analysis of Prospective Studies 2013
 7. Yessenia Tantamango-Bartley, Karen Jaceldo-Siegl,Jing Fan, and Gary Fraser: Vegetarian Diets and the Incidence of Cancer in a Low-risk Population 2013. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(2); 286–94. ©2012 AACR.
 8. Craig, W. J. og Mangels, A. R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets   J.Am.Diet.Assoc. (109), 7, 1266-1282.
Flere kilder:
 1. Huang T., Yang B.a, Zheng J., Li G.a, Wahlqvist M.L., Li D.: Cardiovascular Disease Mortality and Cancer Incidence in Vegetarians: A Meta-Analysis and Systematic Review. Ann Nutr Metab 2012;60:233–240 (DOI:10.1159/000337301  og Diana Cullum-Dugan, RDN, LDN, Roman Pawlak, PhD, RD: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Volume 115, Issue 5, May 2015, Pages 801–810  (denne artikkelen er under revisjon, se følgende:  Craig, W. J. og Mangels, A. R. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets (2009) J.Am.Diet.Assoc. (109), 7, 1266-1282.  og Craig WJ. Health effects of vegan dietsAm J Clin Nutr May 2009 vol. 89 no. 5 1627S1633S.  doi: 10.3945/ajcn.2009.26736N  
 2. Bouvard V, Loomis D, Guyton KZ et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncol 2015; 16: 1599 – 600.
  Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC), 2015.  (25.3.2016)
 3. Worlds Cancer Research Fund, WCRF. Cancer Prevention Recommendations. Animal Foods
 4. International Agency for Research on Cancer, European Code Against cancer (IARC er WHOs og FNs samarbeidsorganisasjon mot kreft). European Code Against Cancer. 12 Ways To Reduce Your Cancer Risk
 5. American Institute for Cancer Research http://www.aicr.org/enews/2014/08-august/faq-processed-meat-and.html  og http://www.aicr.org/reduce-your-cancer-risk/recommendations-for-cancer-prevention/recommendations_05_red_meat.html?_ga=1.197608879.160441840.1457782195
 6. Harvard School of Public Health. Healthy Eating Plate
 7. Key TJ, Appleby PN, Crowe FL, Bradbury KE, Schmidt JA, Travis RC. Cancer in British vegetarians: updated analyses of 4998 incident cancers in a cohort of 32,491 meat eaters, 8612 fish eaters, 18,298 vegetarians, and 2246 vegans1,2,3,4.  Am J Clin Nutr. 2014 Jul;100 Suppl 1:378S-85S.   doi: 10.3945/ajcn.113.071266. Epub 2014 Jun 4.