egg-kolesterol-helse

Egg, hjerte- og karsykdom og diabetes: hva viser ny forskning

Ny forskning om egg og hjerte- og karsykdom fra 2021- 2015, bekrefter det Nasjonalt råd for ernæring sa allerede i 2011. USAs kostråd 2021 sier at kolesterolmengden i kosten bør være så lav som mulig.

Egg kan øke risiko for hjerte- og karsykdom. Mange bør derfor være forsiktig med egg. Danmarks kostråd fra 2021 fraråder mer enn 2 egg per uke.

I 2019 ble denne oppfordringen gjentatt av Folkehelseinstituttet, basert på ny forskning. Et høyere inntak av egg gir i tillegg økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. Mer enn det, egg er forbundet med noen typer kreft og Alzheimers sykdom. Rundt 2015 begynte noen ekspertpaneler å uttrykke tvil om dette fordi bildet så mer blandet ut hvis man ikke tok med studier gjort før 1998. Hvorfor man valgte å gjøre dette er uklart. Både eggindustrien og debattanter har i sendere tid hevdet at forbruket av egg er ufarlig eller til og med sunt.

Egg er næringsrik mat. Samtidig er det noen negative helseaspekter ved egg, som er betinget av bl.a. kolesterol og TMAO, og det gjenstår mer forskning om eventuelle andre stoffer i egg. Egg gir økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. I tillegg er egg forbundet med kreft i tykktarm og Alzheimers sykdom.

Kostråd om egg i 2021: Mer er to egg per uke kan være helseskadelig

Et høyt inntak av egg øker risiko for hjerte- og karsykdom, spesielt hos dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som røyk, overvekt, alder, kjønn og arvelig belastning.  Mange etater oppfordrer, på bakgrunn av flere hundre relevante studier, til å begrense egg og kolesterolinntak med kosten (kolesterol finnes kun i mat fra dyr, og spesielt mye i egg, smør og ost). EAT-Lancet gir begrensning på 1,5 egg per uke.

USAs kostråd 2020 (side 44) oppfordrer til et så lavt inntak av kolesterol fra kosten som mulig. “The National Academies recommends that trans fat and dietary cholesterol consumption to be as low as possible without compromising the nutritional adequacy of the diet. The USDA Dietary Patterns arelimited in trans fats and low in dietary cholesterol.“) 

Danmarks kostråd 2021 sier dette: “2 æg om ugen er passende i en planterig og varieret kost.

Lege/spesialist i hjertesykdommer Wasim Zahid sier til nhi.no

“Å spise egg daglig er sannsynligvis for mye. Men har du ellers et variert kosthold og sunn livsstil, kan du antageligvis kose deg med litt egg til frokost i helgene med god samvittighet”.

Plantebasert lavkarbo er sunnere enn animalsk-basert lavkarbo

“Low carbohydrate dietary patterns favouring animal-derived protein and fat sources, from sources such as lamb, beef, pork, and chicken, were associated with higher mortality, whereas those that favoured plant-derived protein and fat intake, from sources such as vegetables, nuts, peanut butter, and whole-grain breads, were associated with lower mortality, suggesting that the source of food notably modifies the association between carbohydrate intake and mortality.”

Forskning på egg og hjerte- og karsykdom

Egg øker risiko for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Stoffer som finnes i egg som TMAO kan også bidra til dårligere helse. Her er utvalg av den nyeste forskning på egg, kolesterol og helse.

Egg og kolesterol i kosten gir økt risiko for å dø for tidlig, viser forskning på en halv million deltagere

I en studie fra 2021 (Zhuang et al) på 521120 deltakere i alderen 50–71 år, publisert i PLoS Med, var inntak av egg og kolesterol assosiert med høyere risiko for å dø for tidlig, spesielt av hjerte- og karsykdom og kreft. Den økte dødeligheten forbundet med eggforbruk ble i stor grad påvirket av kolesterolinntaket. Funnene tyder på at det å begrense kolesterolinntaket og erstatte hele egg med eggehviter, eggerstatninger eller andre alternative proteinkilder, var gunstig for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, kreft og for tidlig død.

De som brukte eggehvite/eggerstatninger hadde lavere dødelighet totalt og dødelighet av hjerneslag, kreft, luftveissykdom og Alzheimers sykdom. Hypotesen er at det å erstatte halvparten av et helt egg (med eggeplomme) med tilsvarende mengder eggehviter/ eggerstatninger, var relatert til lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft og luftveissykdom.

«Conclusions In this study, intakes of eggs and cholesterol were associated with higher all-cause, CVD, and cancer mortality. The increased mortality associated with egg consumption was largely influenced by cholesterol intake. Our findings suggest limiting cholesterol intake and replacing whole eggs with egg whites/substitutes or other alternative protein sources for facilitating cardiovascular health and long-term survival.»

Zhuang P, Wu F, Mao L, Zhu F, Zhang Y, Chen X, Jiao J, Zhang Y. Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021 Feb 9;18(2):e1003508. doi: 10.1371/journal.pmed.1003508. PMID: 33561122; PMCID: PMC7872242. Lenke er her

Forskning 2019: Kolesterol i kosten øker risiko for hjerteinfarkt og for tidlig død

Jo mer kolesterol man får i seg med kosten, dess større risiko for å få hjerte- og karsykdom og for å dø for tidlig, av både alle årsaker til sammen, hjerte- og karsykdom og kreft. Dette er konklusjon til en omfattende ny oppsummeringsstudie med data fra seks kohortstudier, med til sammen nesten 30 000 deltagere som gjennomsnittlig ble fulgt opp i rundt 17 år.

Forskerne har sett på sammenhengen mellom hjerte- og karsykdom og for tidlig død, og mengden egg og kolesterol i kosten. Inntak av hvert ytterligere 300 mg kolesterol fra mat per dag var assosiert med henholdsvis 19%, 16% og 24% høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft. Det anslås at kolesterolinntaket bidro til 63,2%, 62,3% og 49,6% høyere dødelighet av henholdsvis alle årsaker, HKS- og kreftdødelighet forbundet med eggforbruk. 

Findings  Among 29 615 adults pooled from 6 prospective cohort studies in the United States with a median follow-up of 17.5 years, each additional 300 mg of dietary cholesterol consumed per day was significantly associated with higher risk of incident CVD (adjusted hazard ratio [HR], 1.17; adjusted absolute risk difference [ARD], 3.24%) and all-cause mortality (adjusted HR, 1.18, adjusted ARD, 4.43%), and each additional half an egg consumed per day was significantly associated with higher risk of incident CVD (adjusted HR, 1.06, adjusted ARD, 1.11%) and all-cause mortality (adjusted HR, 1.08; adjusted ARD, 1.93%).

Meaning  Among US adults, higher consumption of dietary cholesterol or eggs was significantly associated with higher risk of incident CVD and all-cause mortality in a dose-response manner.

Kilde: Zhong VW, Van Horn L, Cornelis MC, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality. JAMA. 2019;321(11):1081–1095. doi:10.1001/jama.2019.1572 Lenke til studien er her

Folkehelseinstituttet kommenterte studien om egg fra 2019 på NRK

Norske helsemyndigheter sier at det ikke er ønskelig at forbruket av egg stiger i Norge, siden egg er usunt i store mengder.

“– Artikkelen virker svært solid. Stort datamateriale med konsistente og robuste funn”

sier direktør ved divisjon for folkehelse Knut-Inge Klepp, Ph.d., helse- og kostholdsforsker i Folkehelseinstittuttet, til NRK 18. mars 2019. 

Forskning fra 2017: egg kan gi hjerte- og karsykdom

En ny studie presentert på en kongress ved American Heart Association styrker sammenhengen mellom eggforbruk og hjerte- og karsykdommer. Forskere fulgte 571608 krigsveteraner i 2,7 år, registrerte deres egginntak og risiko for kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe, en såkalt ustabil angina). Dette er en metaanalyse fra 2017, av 28 randomiserte kliniske studier analyserte effekten av egg på blodfett og konkluderte med at egg øker totalkolesterol, samt LDL og HDL i blodet.

Det ble funnet ut at jo mer egg studiedeltakere spiste, jo mer økte risikoen for hjerte- og karsykdom. De som spiste mest egg (> 2 egg per dag) hadde en 27% økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst egg (<1 egg per måned). Dataene ble justert for alder, kjønn, etnisitet, røyking, alkoholforbruk, andre kostholdsfaktorer, fysisk aktivitet og utdanningsnivå.

Før årsskiftet ble en meta-analyse av studier som vurderer eggkonsum og dets effekter på blodlipider også publisert. Meta-analysen har inkludert 28 studier publisert etter år 2000. Forskerne fant ut at egginntak øker kolesterolverdier og triglyserider i blodet, men uten en signifikant effekt på forholdet mellom det gode og dårlige kolesterolet (LDL/HDL).

Conclusion: Consumption of egg increases total cholesterol, LDL-C and HDL-C, but not LDL-C:HDL-C, TC:HDL-C and TG compared with low egg control diets. 

Lenke til metaanalysen fra 2017 er her

Lisa M Abramovitz, Xuan-Mai T Nguyen, Yuk-Lam Ho, David R Gagnon, Jason Vassy, Kelly Cho, Christopher O’Donnell, Peter F Wilson, J. Michael Gaziano, Luc Djousse. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

Mohammad Hossein Rouhani, Nafiseh Rashidi-Pourfard, Amin Salehi-Abargouei, Majid Karimi & Fahimeh Haghighatdoost. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

Blodåreforkalkning i hjertearterier uten tidlige symptomer

Egg kan øke risiko for hjerte- og karsykdom
Egg kan øke risikoen for fedme, diabetes og høyt blodtrykk, samt åreforkalkning, ifølge en ny studie på koreansk befolkning 

Mer egg i kosten kan øke risiko for hjerte- og karsykdom ifølge en studie nylig publisert i Atherosclerosis. Studien hadde som formål å analysere om det var en sammenheng mellom egg og åreforkalkninger i hjerte som ikke ga symptomer (subklinisk aterosklerose i coronararterier). Forskerne undersøkte kostholdet til 23 417 sør-koreanske studiedeltagere gjennom Kangbuk Samsung helsestudien og fant ut at risikoen for hjertesykdommer øker gradvis med inntak av egg. 

De som spiste mest egg sammenlignet med dem som spiste minst, hadde 80 prosent høyere koronar kalsium score (CAC-nivåer, coronary artery calcium score), et mål på risiko for hjertesykdommer. Egg så også ut til å øke risikoen for fedme, diabetes og høyt blodtrykk.

«Egg consumption was associated with an increased prevalence of subclinical coronary atherosclerosis and with a greater degree of coronary calcification in asymptomatic Korean adults, which may be mediated by dietary cholesterol. The association was particularly pronounced among individuals with low vegetable intake and those with high BMI.»

Kilde: Choi Y, Chang , Lee JE, et al. Egg consumption and coronary artery calcification in asymptomatic men and women. Atherosclerosis. 2015;241:305-312. Lenken til studien er her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26062990

Forskning om egg og diabetes type 2

To sammenfatningsstudier (metaanalyser) fra 2013 viser at egg som matvare kan øke risiko for utvikling av diabetes type to i befolkning generelt og kan øke risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom hos dem som allerede lider av diabetes type 2.

“However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.”

Kilde: Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.

“In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Kilde: Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181

Harvard University: Mer enn 2 per uke er helseskadelig ved diabetes

Harvard University advarer dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fra å spise ubegrenset med egg:

“People who have difficulty controlling their total and LDL cholesterol may also want to be cautious about eating egg yolks and instead choose foods made with egg whites. The same is true for people with diabetes. In studies including the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study, heart disease risk was increased among men and women with diabetes who ate one or more eggs a day. [2,4] For people who have diabetes and heart disease, it may be best to limit egg consumption to no more than three yolks per week.”

Videre anbefaler Harvard plantebaserte proteinkilder:

“Consumption of whole grains and fruit predict lower risk of heart disease, and when it comes to protein, plant sources like nuts and seeds are related to lower cardiovascular and overall mortality, especially when compared to red meat or eggs. [6]”

Regjeringens diabetesplan anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold

Alle næringsstoffer som finnes i egg kan fås med andre matvarer og plantekost. Når man satser på lavkarbo-kostholdet ved diabetes, bør man begrense inntaket av egg. Også Nasjonal diabetesplan 2017-2021 fra regjeringen, lansert i desember, skriver følgende:

«Ved diabetes anbefales hovedsakelig et plantebasert kosthold med grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkornsprodukter og begrenset inntak av mettet fett, sukker, rødt kjøtt og salt.»

Forskning om egg og kreft i tykktarm

En stor kunnskapsoppsummering (metaanalyse) fra 2014, med 44 studier, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalenl, viser at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29%, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Forskning om egg og den dødelige formen for prostatakreft

En studie på 27607 menn viser at det å spise mer enn 2,5 eller mer egg per uke kan øke risiko for dødelig form for prostatakreft med 81%.

«In conclusion, consumption of eggs may increase risk of developing a lethal form of prostate cancer among healthy men.»

Kilde: Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354 Epub 2011 Sep19.

Egg og Alzheimers sykdom, 2017, Mendelian randomiserings-analyse

Kosthold kan være den viktigste risikofaktoren for å bli rammet av Alzheimers sykdom, ifølge en studie med data fra ti ulike land som sammenstilt kostholdsdata og data fra observasjonsstudier om Alzheimers og kosthold. Oppsummeringen viser at kjøttforbruket øker risikoen for Alzheimers sykdom mest, etterfulgt av egg og fete meieriprodukter. Mulige årsaker til at animalske produkter øker risikoen inkluderer høyt inntak av jern, kobber og mettet fett.

«The most important dietary link to AD appears to be meat consumption, with eggs and high-fat dairy also contributing.
Diets high in grains, fruits, vegetables, and fish are associated with reduced risk of AD, but these factors cannot counter the effects of meat, eggs, and high-fat dairy.»

Kilde: Grant WB. Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. Published online July 25, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2016.1161566