2016 er FNs belgvekstår

FNs år for belgfrukter – 2016

FN har erklært 2016 for internasjonalt år for belgfrukter, eller belgvekster, både av helse-, miljø- og bærekrafthensyn. Ifølge FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) er belgvekster en viktig kilde til plantebasert protein og aminosyrer for mennesker over hele kloden, og bør spises som en del av et sunt kosthold for å takle fedmeepidemien, samt forebygge og håndtere kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.

Oversikt – her kan du lese om:

  1. Belgvekster er næringsrike og kan erstatte kjøtt i kosten.
  2. Belgvekster er helsefremmende – og det er redusert kjøttinntak også
  3. Norge kan og bør øke produksjon av erter og bønner med mange ganger
  4. Tilberedning og oppskrifter – lenker

1. Belgvekster er næringsrike og kan erstatte kjøtt

Bønner og erter er et sunt og næringsrikt menneskeføde, og inneholder viktige aminosyrer (spesielt lysin), jern, sink, selen m.m. Bønner, erter og linser kan erstatte kjøtt i kosten. Se tabell 1 her

Messina, V. (2014). Nutritional and health benefits of dried beans. Am J Clin Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S. lenke

«Beans are rich in a number of important micronutrients, including potassium, magnesium, folate, iron, and zinc, and are important sources of protein in vegetarian diets. In particular, they are among the only plant foods that provide significant amounts of the indispensable amino acid lysine. Commonly consumed dried beans are also rich in total and soluble fiber as well as in resistant starch, all of which contribute to the low glycemic index of these foods. They also provide ample amounts of polyphenols, many of which are potent antioxidants.»

2. Belgvekster er helsefremmende

Messina, V. (2014). Nutritional and health benefits of dried beans. Am J Clin Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S. lenke

Intervention and prospective research suggests that diets that include beans reduce low-density lipoprotein cholesterol, favorably affect risk factors for metabolic syndrome, and reduce risk of ischemic heart disease and diabetes.

Messina, M.J. Legumes and soybeans: overview of their nutritional profiles and health effects.

«Thus, beans may be a particularly important food for individuals with diabetes and those with an elevated risk of developing diabetes.»

Les også hva  LHL skriver om belgvekster

3. Dyrkning av belgvekster i Norge kan økes med mange ganger

I Norge kan man dyrke 10 ganger mer erter og bønner enn det dyrkes i dag. Nyere rapporter kan du finne her Jordarealet som kan brukes til dyrkning av erter og åkerbønner tilsvarer 332 189 dekar.

«Arealfordelingen ved anvendelse av agronomisk optimale vekstskifter (jamfør Tabell 4-4) er vist i Tabell 5-4. En sammenligning med nåværende arealbruk (Tabell 5-3) viser at den største forskjellen ligger i økt dyrking av oljevekster og belgvekster (for eksempel åkerbønner og erter). Arealet med oljevekster blir mer enn femdoblet,og belgvekster øker fra 8 230 dekar til 301 676 dekar.»

«Denne endringen blir enda tydeligere dersom alt tilgjengelig jordbruksareal tas i bruk. I Tabell 5-5 vises arealfordeling ved optimale vekstskifter. Sammenlignes disse tallene med tallene for optimale vekstskifter på nåværende areal (jamfør Tabell 5-4), ser vi at areal til oljevekster er blitt 6 ganger større, og et areal til belgvekster som er 40 ganger større enn dagens (fra 8 230 dekar til 332 189 dekar).»

«Protein fra åkervekster er en viktig innsatsfaktor i kraftfôr og derigjennom en kritisk faktor for selvforsyningen i Norge.Tabell5-9 viser total produksjon av protein ved dagens arealbruk og nåværende vekstskifte.»

«Disse beregningene viser at det er potensial for en økning i produksjonen av mat på energibasis og særlig på proteinbasis ved en omlegging av dyrkingen på nåværende jordbruksareal i drift i Norge. Potensialet vil ytterligere øke hvis en tar i bruk hele dagens tilgjengelige jordbruksareal.»

(Kilde: Økt matproduksjon på norske arealer  http://agrianalyse.no/file=3347 )

Ifølge artikkelen fra Bioforsk kan man høstes 500 kilogram erter fra 1 dekar jord (Erter http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/53802/11_Erter.pdf )

Regner man på aminosyrenivå (ut fra aminosyren lysin – den mest «sjeldne» aminosyren i matvarer fra planteriket) kan norsk dyrkning av belgvekster alene forsyne Norge med ca. 50 % nødvendig protein, hvis man går ut fra at det kan høstes 500 kilo erter fra 1 dekar jord. Behovet for lysin og andre aminosyrer – les her

4. Belgvekster som menneskemat, ikke husdyrfôr

Belgvekster, både importert soya og norske erter og bønner, blir i dag brukt som husdyrfôr. Sammen med korn er belgvekster hovedingrediensen i kraftfôr, noe som gjør det mulig å produsere mye kjøtt og laks med lavere kostnader (billigere). Høner, kyllinger og griser spiser nesten utelukkende kraftfôr. Kraftfôret utgjør omtrent 50 % av matrasjonen til norske melkekuer. Sauer spiser en del kraftfôr om vinteren. Det kreves flere kilo kraftfôr for å produsere ett kilo kjøtt.

Nyere rapporter om dyrking av proteinvekster/erter og bønner kan du finne her

Mennesker kan spise både korn, erter og bønner direkte, med stor helsefordel. Bønner og erter er et sunt og næringsrikt menneskeføde, og inneholder viktige aminosyrer (spesielt lysin), jern, sink, selen m.m. Bønner, erter og linser kan i en stor grad erstatte kjøtt i kosten. Det bør satses både på dyrkning av belgvekster i Norge til menneskemat, samt opplæring av folk flest om belgvekstenes positive nærings- og helseegenskaper, og hvordan lage smakfulle retter av belgvekster. Fryseindustrien kan produsere ferdigretter av belgvekster som f. eks erteburgere, falaffel, pateer, gryter og lignende.

Agropub: Erter er rike på viktige aminosyrer

«Erter er rike på lysin, men mangler svovelholdige aminosyrer. Dette gjør erter uegnet som eneste proteinfôr til enmagede dyr. Sammen med korn, som inneholder lite lysin, kan erter gi en god proteinverdi.Proteininnholdet i åkerbønner er vanligvis i underkant av 30 %. Innholdet av svovelholdige aminosyrer og tryptofan er lavt, men åkerbønnene inneholder relativt mye lysin. Sammen med korn gir dette et positivt samspill med tanke på biologisk verdi av proteinet. Åkerbønner inneholder mer tanniner enn erter. De finnes i skallet og kan fjernes ved avskalling. Andre antinæringsstoffer er det lite av. Åkerbønner brukes først og fremst til kraftfôr.

Etterspørselen etter proteinrike vekster er stor. Det skulle derfor ikke være noe problem å få avsetning på avlinga gjennom lokale mottak. Noen mottak tar også imot erter og korn i blanding. Oppgjøret blir foretatt etter prosentinnhold av de ulike kornartene og ertene. En annen mulighet er å male eller krosse ertene og kornet selv til eget kraftfôr.» Kilde: Erter og åkerbønner, næringsinnhold og bruksområde. 

Samtidig er redusert kjøttforbruk bra for miljøet og med tanke på rasjonell bruk av matressurser, fordi husdyrene forbruker mye mer energi og næring (kraftfôr) enn de produserer. Flere hundre tonn soya brukes til å lage kraftfôr til norske husdyr, og kun en tredjedel av den soyaen som brukes kunne dekke behovet for protein for alle nordmenn. Soya til laksefôr kommer i tillegg. For å produsere kraftfôr importerer Norge store mengder soya. Også kornimport til Norge har økt. Viser til to rapporter fra Framtiden i våre hender, Godt brasiliansk  og På kornet

Noen erteprodusenter i Norge

Tilberedning av belgvekster og oppskrifter med belgvekster

Hva sier FAO om belgvekster?

Sitert  http://www.fao.org/pulses-2016/en/

«The 68th UN General Assembly declared 2016 the International Year of Pulses (IYP) (A/RES/68/231)
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been nominated to facilitate the implementation of the Year in collaboration with Governments, relevant organizations, non-governmental organizations and all other relevant stakeholders.
The IYP 2016 aims to heighten public awareness of the nutritional benefits of pulses as part of sustainable food production aimed towards food security and nutrition. The Year will create a unique opportunity to encourage connections throughout the food chain that would better utilize pulse-based proteins, further global production of pulses, better utilize crop rotations and address the challenges in the trade of pulses.

What are pulses and why are they important?

Pulses are annual leguminous crops yielding between one and 12 grains or seeds of variable size, shape and colour within a pod, used for both food and feed.  The term “pulses” is limited to crops harvested solely for dry grain, thereby excluding crops harvested green for food, which are classified as vegetable crops, as well as those crops used mainly for oil extraction and leguminous crops that are used exclusively for sowing purposes (based on the definition of “pulses and derived products” of the Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Pulse crops such as lentils, beans, peas and chickpeas are a critical part of the general food basket.  Pulses are a vital source of plant-based proteins and amino acids for people around the globe and should be eaten as part of a healthy diet to address obesity, as well as to prevent and help manage chronic diseases such as diabetes, coronary conditions and cancer; they are also an important source of plant-based protein for animals.

In addition, pulses are leguminous plants that have nitrogen-fixing properties which can contribute to increasing soil fertility and have a positive impact on the environment.
The IYP website will be the main platform to share information and relevant resources with different partners. The current version will be updated soon, please come back for more information.»

Vitenskapelige oversikt om belgvekster

Messina, V. (2014). «Nutritional and health benefits of dried beans.» Am J Clin Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S.

«Dried beans (often referred to as grain legumes) may contribute to some of the health benefits associated with plant-based diets. Beans are rich in a number of important micronutrients, including potassium, magnesium, folate, iron, and zinc, and are important sources of protein in vegetarian diets. In particular, they are among the only plant foods that provide significant amounts of the indispensable amino acid lysine. Commonly consumed dried beans are also rich in total and soluble fiber as well as in resistant starch, all of which contribute to the low glycemic index of these foods. They also provide ample amounts of polyphenols, many of which are potent antioxidants.

Intervention and prospective research suggests that diets that include beans reduce low-density lipoprotein cholesterol, favorably affect risk factors for metabolic syndrome, and reduce risk of ischemic heart disease and diabetes. The relatively low bean intakes of North Americans and northern Europeans can be attributed to a negative culinary image as well as to intestinal discomfort attributable to the oligosaccharide content of beans. Cooking practices such as sprouting beans, soaking and discarding soaking water before cooking, and cooking in water with a more alkaline pH can reduce oligosaccharide content. Promotional efforts are needed to increase bean intake.»

 

Mark Messina: Legumes and soybeans: overview of their nutritional profiles and health effects.

http://baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokument/legume-consumption-and-risk-of-coronary-heart-disease.pdf  

«In contrast in Western countries beans tend to play only a minor dietary role despite the fact that they are low in fat and are excellent sources of protein, dietary fiber, and a variety of micronutrients and phytochemicals.
Legumes have played an important role in the traditional diets of many regions throughout the world. It is difficult to think of the cuisines of Asia, India, South America, the Middle East, and Mexico without picturing soybeans, lentils, black beans, chickpeas, and pinto beans, respectively. (…) In fact, bean intake has actually declined during the past century in many European countries (1).»

«Appropriately, the vegetarian food guide pyramid recently developed by Loma Linda University places legumes in their own group at the bottom of the pyramid (8).»

Protein
«The macronutrient composition of selected beans is shown in Table 1. The protein content of beans is generally between 20% and 30% of energy. A serving of beans (<90 g or 1/2 cup cooked beans) provides <7–8 g protein or < 15% of the recommended dietary allowance (RDA) for protein for a 70-kg adult (15).»

Thus, bean protein may improve calcium retention relative to animal and grain proteins. In general, it has been estimated that every gram of protein consumed causes the loss of 1 mg Ca (23). Although this may appear to be a trivial amount, every additional milligram of calcium excreted may markedly increase dietary calcium requirements because net calcium absorption is substantially less than the average calcium absorption (<30%) from foods. Human studies showed that the consumption of soy protein is associated with a markedly lower urinary calcium excretion compared with the consumption of similar amounts of whey protein (24) or a mixture of animal proteins (25).

Micronutrients
«The folate, iron, zinc, and calcium contents of selected beans are listed in Table 1.»

«Beans are an excellent source of folate, which in addition to being an essential nutrient is thought to reduce the risk of neural tube defects (38). One serving of beans provides more than half of the current RDA for folate (15).»

«Beans are also high in iron; 1 serving provides ca 2 mg. This compares favorably with the iron RDAs of 10 and 15 mg for adult men and premenopausal women, respectively (15). However, iron bioavailability from legumes is poor and thus their value as a source of iron is diminished (39). In acute studies, the addition of vitamin C to foods markedly increased nonheme iron absorption (40), but in longer-term studies the effects of vitamin C intake on iron absorption and status were much less pronounced (41). In general, single-meal studies overestimate the effects of both inhibitors and enhancers of nonheme iron absorption (42).»

«In contrast to iron bioavailability, zinc bioavailability from legumes is relatively good at ca 25% (43).»

«Also, many beans are good sources of calcium, providing on average ca 50 mg Ca/serving, although there is quite a bit of variation among the legumes. Calcium bioavailability from beans in general is ca 20%, which is lower than that from milk and green leafy vegetables but is still reasonably good (44). Calcium bioavailability from soybeans and soyfoods is quite good—essentially equivalent to calcium bioavailability from milk—despite the fact that soybeans are high in phytate and oxalate (45).»

Helsefremmende:
«Thus, beans may be a particularly important food for individuals with diabetes and those with an elevated risk of developing diabetes

Fytinsyre – antioksidant
«Although the effect of phytate in reducing mineral bioavailability in plant foods is an important consideration, it has also been postulated that phytic acid may play a role in reducing cancer risk, possibly because of its antioxidant effects (62). Specifically, it has been suggested that phytic acid may lower the risk of colon cancer (63) and perhaps breast cancer (64).»

Hvordan redusere dannelsen av gass i magen
«Additionally, it is possible to remove substantial amounts of oligosaccharides and to markedly reduce flatulence by changing the water in which beans are boiled one or more times (69). However, there may be some beneficial effects associated with oligosaccharide consumption. The oligosaccharides, because of their growth-promoting effect on bifidobacteria, have been hypothesized to promote the health of the colon, increase longevity, and decrease colon cancer risk (70–72). In fact, for these reasons researchers in Japan have actually suggested that soybean oligosaccharides be used as a substitute for common table sugar (73). For a more detailed discussion of oligosaccharides, see Slavin et al in this supplement (74).»

V. Messina: «Cooking practices such as sprouting beans, soaking and discarding soaking water before cooking, and cooking in water with a more alkaline pH can reduce oligosaccharide content.»

«SUMMARY AND CONCLUSIONS
Legumes have traditionally been an important part of the diets of many cultures throughout the world. In contrast, in developed countries beans currently have only a minor dietary role. The nutritional profile of beans shows that they have much to offer; beans are high in protein, low in saturated fat, and high in complex carbohydrates and fiber. Beans are also a good source of several micronutrients and phytochemicals.

Soybeans are unique among the legumes because they are a concentrated source of isoflavones. It has been hypothesized that isoflavones reduce the risk of cancer, heart disease, and osteoporosis, and also help relieve menopausal symptoms. Although there is much to learn about the effects of isoflavones on chronic disease risk, this area of research holds considerable potential.

Given the nutrient profile and phytochemical contribution of legumes, nutritionists should make a concerted effort to encourage the public to consume more beans in general and more soyfoods in particular.»

Kilder: