God jul 2018!

God jul fra HePla
God jul fra HePla

Kjære fagmedlem i HePla!

Plantebasert kosthold øker videre i sin popularitet både internasjonalt og i Norge. Plantebasert kosthold har flere helsefordeler og kan forebygge og være en del i behandling av sykdommene som tar flest liv for tidlig i den vestlige verden. Ikke nok med det. Et grønnere kosthold er også bra for miljøet, bærekraftig fordeling av matressurser i verden og for dyrene i dagens intensive, industrialiserte landbruk.

Et mer plantebasert kosthold kan altså være med på å løse vår tids viktigste utfordringer! Vi er stolte over at HePla sitt arbeid bidrar til dette. Her kommer en kort oversikt over vårt bidrag i det siste halvåret.

Som vanlig, er vi i stadig kontakt med flere redaksjoner og journalister, og bidrar både til intervju og med informasjon om et plantebasert kosthold. Vi er i kontakt med organisasjoner og etater, og er aktive på sosiale medier. I høst har vi blant annet bidratt til Debatten på NRK, gitt intervjuer om bærekraftig kosthold i Bergens Tidende og VG, bidratt til intervju om plantebasert kosthold for idrettsutøvere i Dagens Næringsliv, og skrevet flere leserbrev, blant annet i Tidsskriftet for den norske legeforeningen og Norsk tidsskrift for ernæring. Vi har fremmet budskapet om at redusert kjøttproduksjon og kjøttforbruk i Norge bør være et eget politisk mål.
Her finner du flere av våre mediebidrag

Vi er også glad for at stadig flere fagpersoner, organisasjoner og etater fremmer et (mer) plantebasert kosthold.

Vi har holdt noen foredrag: Foredrag ved Universitetet Sør-Øst for Videreutdanningen i ernæring og helse og for linjeforening for samfunnsernæring ved Oslo Met, samt et foredrag i Spydeberg bibliotek

Vi har sendt flere innspill til de nye læreplanene ved Utdanningsdirektoratet, i tillegg til de innspillene vi leverte tidligere i år.

Vi har levert innspill til Folhelsemeldingen 2019 (som er lagt ut på regjeringens nettsider for innspill her), og var i kontakt med rådgiver til Norges første eldre- og folkehelseminister!

Til slutt vil vi takke deg for at du er medlem i HePla. Det er viktig å vise at stadig flere norske fagpersoner utdannet innen helse og ernæring er for bevegelsen i retning av et mer plantabasert kosthold. Vi ønsker deg en god jul og godt nytt år!

Hilsen fra Nina C. Johansen og Tanja Kalchenko, styret i HePla