Foreningens bidrag i medier

Se vårt (Lege- og ernæringsforeningen Mat for helsen) bidrag (intervjuer, debatter og leserbrev) til norske medier her:

2023

Kjøttadvokatene underkjenner fakta – innlegg Aftenposten

Dagsnytt 18 – debatt om plantekjøtt vs. tilsvarende kjøttprodukter

Nordmenn spiser for mye protein – Forskersonen.no https://forskersonen.no/debattinnlegg-ernaering-fedme/nordmenn-spiser-dobbelt-sa-mye-protein-som-de-trenger/2142046

2022

2020

Les også: Våre nyhetsbrev

2019

2018

2018

2017

2016

2015

Noen innlegg er kun på trykk.http://www.nationen.no/debatt/vi-kan-spise-mindre-kjott-og-meieriprodukter/