egg diabetes kreft i tykktarm.

Sjekk kildene: Egg, hjerte- og karsykdom, diabetes og kolesterol

Allerede i 2011 sa Nasjonalt råd for ernæring at det var ønskelig at forbruket av egg ikke skulle øke, og i 2019 ble denne oppfordringen gjentatt av Folkehelseinstituttet. Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og omtrent en tredjedel av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg. Det å spise mer enn to egg per uke kan øke risiko for sykdom. Egg finnes i mange ferdigprodukter som bakst, fiskegratenger og kaker.
Et høyere inntak av egg gir økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. I tillegg er egg forbundet med kreft i tykktarm og Alzheimers sykdom.
Samtidig går det fint an å lage mat og bake uten egg.

Harvard University oppsummerer den nyeste forskningen om egg her:

«Based on this study, limiting eggs to fewer than three per week would be a cautious approach, since no association was seen at this amount.»

«Overall this study does not change what we have been saying all along: eat more plants. Plant-based proteins such as beans, and unsaturated fats like those found in nuts, are associated with heart health. For people with an increased risk of CVD and a diet high in animal protein, it might be worth cutting back on eggs as well as meat.»

Det at egg i kostholdet øker kolesterolnivået i blodet, noe som øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, har vært kjent lenge. Rundt 2015 begynte noen ekspertpaneler å uttrykke tvil om dette fordi bildet så mer blandet ut hvis man ikke tok med studier gjort før 1998 (se her). Hvorfor man valgte å gjøre dette er uklart. Både eggindustrien og debattanter har i sendere tid hevdet at forbruket av egg er ufarlig eller til og med sunt.

Ny forskning: Det er sammenheng mellom egg og hjerte- og karsykdom

En ny studie presentert på en kongres ved American Heart Association styrker sammenhengen mellom eggforbruk og hjerte-og karsykdommer. Forskere fulgte 571608 krigsveteraner i 2,7 år, registrerte deres egginntak og risiko for kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe, en såkalt ustabil angina).

Det ble funnet ut at jo mer egg studiedeltakere spiste, jo mer økte risikoen for hjerte- og karsykdom. De som spiste mest egg (> 2 egg per dag) hadde en 27% økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst egg (<1 egg per måned). Dataene ble justert for alder, kjønn, etnisitet, røyking, alkoholforbruk, andre kostholdsfaktorer, fysisk aktivitet og utdanningsnivå.

Før årsskiftet ble en meta-analyse av studier som vurderer eggkonsum og dets effekter på blodlipider også publisert. Metaanalysen har inkludert 28 studier publisert etter år 2000. Forskerne fant ut at egginntak øker kolesterolverdier og triglyserider i blodet, men uten en signifikant effekt på forholdet mellom det gode og dårlige kolesterolet (LDL/HDL).

Lenke til presentationen er her
Lenke til metaanalysen er her

Lisa M Abramovitz, Xuan-Mai T Nguyen, Yuk-Lam Ho, David R Gagnon, Jason Vassy, Kelly Cho, Christopher O’Donnell, Peter F Wilson, J. Michael Gaziano, Luc Djousse. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

Mohammad Hossein Rouhani, Nafiseh Rashidi-Pourfard, Amin Salehi-Abargouei, Majid Karimi & Fahimeh Haghighatdoost. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

En studie fra 2019: Egg øker risiko for hjerte- og karsykdom

En stor studie fra 2019, publisert i JAMA, viser omtrent samme resultater: Et høyere inntak av egg øker risiko for hjerte- og karsykdom og for tidlig død. Lenke til studien er her https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2728487

Konklusjonen i studien lyder slik: «Among US adults, higher consumption of dietary cholesterol or eggs was significantly associated with higher risk of incident CVD and all-cause mortality in a dose-response manner.”

Norske helsemyndigheter sier at det ikke er ønskelig at forbruket av egg stiger i Norge, siden egg er usunt i store mengder.

«– Artikkelen virker svært solid. Stort datamateriale med konsistente og robuste funn», sier direktør ved divisjon for folkehelse Knut-Inge Klepp, Ph.d., helse- og kostholdsforsker i Folkehelseinstittuttet, til NRK 18. mars 2019.

Næringsstoffer i egg

Det stemmer at egg er rike på noen næringsstoffer. Det finnes dog ingenting i egg som man ikke kan få i seg fra andre kilder. Egg inneholder riktignok vitaminet B12 og jod – men egg er ikke spesielt viktige kilder til disse næringsstoffene heller, og finnes dessuten i egg fordi verpehøner får dette tilsatt i maten de spiser. Egg er faktisk så lite viktig i det norske kostholdet at de ikke engang inngår i kostrådene fra Helsedirektoratet.

Egg og helse

Egg er som kjent rike på noen næringsstoffer. Samtidig er det noen negative helseaspekter ved egg. Egg gir økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. I tillegg er egg forbundet med kreft i tykktarm og Alzheimers sykdom. Allerede i 2011 skrev Nasjonalt råd for ernæring av det var ønskelig at forbruket av egg ikke skulle øke. Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og omtrent en fjerdedel av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg.
Samtidig går det fint an å lage mat og bake uten egg. Det finnes mange gode oppskrifter på nettet.

Egg og kolesterol

Egg er spesielt rike på kolesterol. Kolesterol kan blant annet være helseskadelig for mennesker som er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Norske helsemyndigheter har uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker. Nasjonalt råd for ernæring uttalte følgende om egg og kolesterol

“Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.”

Kilde: Nasjonalt råd for ernæring, Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 2011. Kap. 10.

Egg og diabetes type 2

To sammenfatningsstudier (metaanalyser) fra 2013 viser at egg som matvare kan øke risiko for utvikling av diabetes type to i befolkning generelt og kan øke risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom hos dem som allerede lider av diabetes type 2.

“However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.”

Kilde: Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.

“In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Kilde: Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181

Harvard University råder forsiktighet med egg

Harvard University advarer dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fra å spise ubegrenset med egg:

«People who have difficulty controlling their total and LDL cholesterol may also want to be cautious about eating egg yolks and instead choose foods made with egg whites. The same is true for people with diabetes. In studies including the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study, heart disease risk was increased among men and women with diabetes who ate one or more eggs a day. [2,4] For people who have diabetes and heart disease, it may be best to limit egg consumption to no more than three yolks per week.»

Videre råder Harvard plantebaserte proteinkilder:

«Consumption of whole grains and fruit predict lower risk of heart disease, and when it comes to protein, plant sources like nuts and seeds are related to lower cardiovascular and overall mortality, especially when compared to red meat or eggs. [6]»

Regjeringens diabetesplan anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold

Også Nasjonal diabetesplan 2017-2021 fra regjeringen, lansert i desember, skriver følgende:

«Ved diabetes anbefales hovedsakelig et plantebasert kosthold med grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkornsprodukter og begrenset inntak av mettet fett, sukker, rødt kjøtt og salt.»

Egg og kreft i tykktarm

En stor kunnskapsoppsummering (metaanalyse) fra 2014, med 44 studier, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalenl, viser at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29%, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Egg og den dødelige formen for prostatakreft

En studie på 27607 menn viser at det å spise mer enn 2,5 eller mer egg per uke kan øke risiko for dødelig form for prostatakreft med 81%.

«In conclusion, consumption of eggs may increase risk of developing a lethal form of prostate cancer among healthy men.»

Kilde: Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354 Epub 2011 Sep19.

Egg og hjerte- og karsykdom

Egg har i flere år vært knyttet til åreforkalkning, noe som i sin grad er en risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag, samt åresykdom i flere av kroppsorganer. I de siste årene er det reist tvil om egg fører til hjerte- og karsykdommer direkte. Likevel er et høyt inntakk av kolesterol, noe egg er spesielt rike på, en risikofaktor for åreforkalkning.

En metaanalyse fra 2017 har sett på sammenheng mellom egginntak og hjertesvikt. Konklusjonen er at egginntak øker risiko for hjertesvikt:

«Conclusion: Our meta-analysis suggests an elevated risk of incident HF with frequent egg consumption.»

Kilde: Owais et al. Egg Consumption and Incidence of Heart Failure: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Frontiers in Nutrition. 4-2017. DOI=10.3389/fnut.2017.00010

En stor studie fra 2017 der forskere fulgte 571608 krigsveteraner i 2,7 år, registrerte deres egginntak og risiko for kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe, en såkalt ustabil angina) styrker sammenhengen mellom egg og hjerte-og karsykdommer. Det ble funnet ut at jo mer egg studiedeltakere spiste, jo mer økte risikoen for hjerte- og karsykdom. De som spiste mest egg (> 2 egg per dag) hadde en 27% økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst egg (<1 egg per måned). Dataene ble justert for alder, kjønn, etnisitet, røyking, alkoholforbruk, andre kostholdsfaktorer, fysisk aktivitet og utdanningsnivå.

Kilde: Abramovitz et al. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

En meta-analyse av 28 studier som vurderer eggkonsum og dets effekter på blodlipider ble publisert i desember 2017. Forskerne fant ut at egginntak øker kolesterolverdier og triglyserider i blodet, men uten en signifikant effekt på forholdet mellom det gode og dårlige kolesterolet (LDL/HDL).
Rouhani et al. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

Egg og Alzheimers sykdom

Kosthold kan være den viktigste risikofaktoren for å bli rammet av Alzheimers sykdom, ifølge en studie med data fra ti ulike land som sammenstilt kostholdsdata og data fra observasjonsstudier om Alzheimers og kosthold. Oppsummeringen viser at kjøttforbruket øker risikoen for Alzheimers sykdom mest, etterfulgt av egg og fete meieriprodukter. Mulige årsaker til at animalske produkter øker risikoen inkluderer høyt inntak av jern, kobber og mettet fett.

«The most important dietary link to AD appears to be meat consumption, with eggs and high-fat dairy also contributing.
Diets high in grains, fruits, vegetables, and fish are associated with reduced risk of AD, but these factors cannot counter the effects of meat, eggs, and high-fat dairy.»
Kilde: Grant WB. Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. Published online July 25, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2016.1161566