Sunt å spise mindre kjøtt: animalsk protein øker risiko diabetes

Forskning: Mat som øker risiko for diabetes type to

Det å spise mye kjøtt, egg og fete meieriprodukter gir økt risiko for diabetes type to, samt for komplikasjoner av sykdommen.

Kjøttinntak som i dag gir mer diabetes type 2 – hva viser forskning?

Rødt og bearbeidet kjøtt er sterkt assosiert med økt fastende glukose- og insulinkonsentrasjon samt risiko for utvikling av DM2 (7).
Sammenlignet med kjøttspisere, har lakto-ovo-vegetarianere og veganere betydelig lavere risiko for å utvikle DM2. Adventist Health Study 2 viste at DM2 var dobbelt så vanlig hos kjøttspisere sammenlignet med veganere og lakto-ovo-vegetarianere (justert for KMI) (8).  Blant den samme befolkningsgruppen fant man at vegetarianere og veganere hadde henholdsvis 54% og 77% lavere odds for å utvikle DM2, sammenlignet med de som spiser kjøtt (justert for alder) (9).

I Nurses’ Health Study 2 fulgte man 91 246 unge og middelaldrende kvinner i åtte år og fant at inntaket av bearbeidet kjøtt fem eller flere ganger per uke var assosiert med en økt risiko for DM2 (10). Bearbeidet kjøtt er i praksis alle ferdigprodukter av kjøtt, som kjøttpålegg, kjøttdeig, pølser, kjøttkaker, pateer o.l., både av rødt kjøtt og av kylling og kalkun, som er røkt eller konservert med salt, nitrat eller nitritt. Flere meta-analyser har også vist økt risiko for utvikling av DM2 ved et høyt inntak av kjøtt (11, 12).

I en kombinert analyse av Nurses’ Health Study 1 og 2 og Health Professionals Follow-up Study fant man dessuten at endringer i inntaket av rødt kjøtt var assosiert med risiko for DM2. De deltakerne som økte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen over tid hadde 48 % økt risiko for å utvikle diabetes i den påfølgende perioden, mens de som reduserte inntaket med mer enn en halv porsjon om dagen fra baseline til 4 år etter baseline hadde 14% reduksjon i risikoen for DM2 (13).

Hvorfor har kjøttspisere en høyere risiko for DM2?

Man har fundert på om det er noe i selve kjøttet, eller det faktum at kjøttspisere spiser mindre plantemat, som gir økt forekomst av DM2. Det kan være en kombinasjon av disse to faktorene. Man mistenker at det er egenskaper i selve kjøttet som medfører en økt risiko for DM2. De potensielle skadelige stoffene i kjøtt er foruten mettet fett; advanced glycation end products (AGE), nitrat/nitritt, heme-jern, trimethylamine N-oxide, branched amino acids, og hormonforstyrrende kjemikalier (7).

Kjøttreduksjon gir effekt på forebygging

Selv en beskjeden reduksjon av kjøttinntak har vist seg å gi redusert risiko for DM2. Når forskere erstattet 5% av energiinntaket fra animalske proteinkilder med plantebasert protein så man en 23% redusert risiko for DM2. Forfatterne av denne studien (14) konkluderte med at høyere inntak av animalske proteiner korrelerte med en høyere risiko for DM2, mens høyere inntak av vegetariske proteinkilder gav en moderat redusert risiko.

Egg og diabetes type 2

En metaanalyse publisert i American Journal og Clinical Nutrition i 2013, viste at egg kan øke risikoen for utvikling av DM2 i befolkningen generelt, samt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom hos de som allerede lider av DM2 (15).

Melkeprodukter og forebygging av diabetes type 2

En metaanalyse publisert i november 2016 undersøkte hvorvidt inntak av meieriprodukter kan ha en positiv effekt på DM2 og andre kardiovaskulære sykdommer. Man fant en sammenheng mellom inntak av meieriprodukter og en nedsatt risiko eller en nøytral effekt i forhold til utvikling av  DM2. Forfatterne av metaanalysen påpeker at flere studier er ønskelig fordi 18 av 21 av dagens tilgjengelige studier er av lav eller moderat kvalitet i henhold til MOOSE graderingsystem (16).

Last denne oppsummeringen som pdf-fil her (Utarbeidet av Nina Cathrine Johansen, master i samfunnsernæring. Takk til Dagfinn Aune, klinisk ernæringsfysiolog, PhD, og Lars T. Fadnes, lege, PhD, for gjennomlesning og innspill. Oppdatert April 2017)

Sjekk også: Behanfling av diabetes type to med kosthold, 2020

CARDIA-studien fra 2020: Kjøtt dobler risiko for diabetes 2 og overvekt, mens plantebasert kosthold beskytter

En fersk analyse av data fra CARDIA-studien (med 2500 deltakere), publisert i Diabetes Care, viste at dersom du spiser et mer plantebasert kosthold i mer enn 20 år, så kan du redusere risikoen for DM2 med hele 50 % de neste 9 årene av ditt liv! Et høyt og økende inntak av kjøtt derimot, var assosiert med 2.3 ganger høyere risiko for diabetes type to.

Deltakerne i CARDIA-studien ble fulgt fra 1985-86 til 2015-16, og sammenhengen mellom kostendringer og -kvalitet og et plantedominert kosthold og diabetes, BMI og kroppsvekt (i en tidsperiode på 20 år) ble undersøkt. Forskerne fant at de som hadde et kosthold som var mer plantebasert ved baseline (ved starten av studien) hadde 70% reduksjon i risiko for DM2.

Et høyere inntak av sunn plantemat (frukt, grønnsaker, belgvekster, fullkorn og nøtter, frø og planteoljer) ved baseline var assosiert med 55% lavere diabetesrisiko, mens et høyt inntak av kjøtt ved baseline og et økende inntak over tid var assosiert med 2.3 ganger økt risiko for å utvikle DM2. De som spiste mer plantemat hadde også lavere BMI og vekt.

Så nok engang: For å redusere risikoen for å få DM2, økt inntak av plantekost er veien å gå! Kjøtt og DM2 henger sammen.

CARDIA-studien viser at det å gå over til plantekost og kjøttkutt beskytter mot diabetes type 2

«RESULTS During a mean follow-up of 9.3 (± 1.7) years, 206 case subjects with incident diabetes were observed. In multivariable analysis, participants with the largest increase in APDQS over 20 years had a 48% (95% CI 0.31–0.85; P-trend < 0.001) lower risk of diabetes over the subsequent 10 years compared with participants whose score remained stable. Each 1-SD increment in APDQS over 20 years was associated with lower gains in BMI (−0.39 kg/m2; SE 0.14; P = 0.004), WC (−0.90 cm; SE 0.27; P < 0.001), and weight (−1.14 kg; SE 0.33; P < 0.001) during the same period, but not with subsequent changes.

CONCLUSIONS Young adults who increased plant-centered diet quality had a lower diabetes risk and gained less weight by middle adulthood.»

Kilde: Yuni Choi, Nicole Larson, Daniel D. Gallaher, Andrew O. Odegaard, Jamal S. Rana, James M. Shikany, Lyn M. Steffen, David R. Jacobs. A Shift Toward a Plant-Centered Diet From Young to Middle Adulthood and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes and Weight Gain: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. Diabetes Care 2020 Aug; dc201005. https://doi.org/10.2337/dc20-1005

Lenke til studien er her

Rødt kjøtt og behandlet kjøtt økte risiko

Ikke overraskende, økte inntak av rødt og bearbeidet kjøtt risiko for DM2, også etter justering for inntaket av mettet fett og kroppsmasseindeks. (les også: CARDIA-studien: Kjøtt dobler risiko for diabetes 2 og overvekt, mens plantebasert kosthold beskytter  ) Dette kan skyldes innholdet av nitrosamin og hem-jern, noe som øker oksidativt stress:

«Similarly, other meta-analyses indicated that the positive association between a diet high in red or processed meats and diabetes risk remained after adjusting for the intake of saturated and total fat as well as BMI [23,33,36,37]. It was assumed that nitrosamine and advanced glycation end-products in processed meats might further contribute to the development of diabetes [37,38]. Moreover, meat supplies substantial amounts of heme iron, which accelerates oxidative stress, consequently affecting insulin resistance and glucose metabolism [37].»

Fisk beskyttet ikke – noe som kan skyldes steking

De som ikke spiste kjøtt men spiste fisk, såkalte pescovegetarianere, hadde ikke lavere risiko for diabetes type to. Dette kan dog skyldes måten man tilbereder fisken på. Det ser ut til at det å steke fisk kan øke risiko for DM2.

Kilde: Lee Y, Park K. Adherence to a vegetarian diet and diabetes risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies.Nutrients. 2017;9:603-614. Lenke til studien er her

Alt-med-måte-kosthold er ikke så sunt og kan øke din risiko (Mozaffarian 2015)

Alt-med-måte-kostrådet er ikke sunt
Alt-med-måte-kostrådet og det generelle rådet om et variert kosthold er ikke forbundet med bedre helse, viser en ny studie

Det er noen som sier at å spise «alt med måte» er sunt. Nå viser forskning at det generelle rådet om et variert kosthold og «alt med måte»-kostrådet ikke er sunt likevel, er forbundet med dårligere kvalitet på kostholdet og kan bl.a. føre til økt risikoen. Et variert kosthold kan knyttes til lavere kostholdskvalitet og dårligere metabolsk helse, ifølge forskere ved The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth) and the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University. Studien ble publisert i PLoS ONE.

Forskerne konkluderer med:

«Our findings provide little evidence for benefits of diet diversity for either abdominal obesity or diabetes. Greater dissimilarity among foods was actually associated with gain in WC. These results do not support the notion that “eating everything in moderation” leads to greater diet quality or better metabolic health.»

Studien omtales i Science Daily:

«‘Eat everything in moderation’ has been a long-standing dietary recommendation, but without much empiric supporting evidence in populations. We wanted to characterize new metrics of diet diversity and evaluate their association with metabolic health,» said Marcia C. de Oliveira Otto, Ph.D., first author and assistant professor in the Department of Epidemiology, Human Genetics and Environmental Sciences at UTHealth School of Public Health.

At ten years, higher diet quality was associated with about a 25 percent lower risk of developing Type 2 diabetes.

«An unexpected finding was that participants with greater diversity in their diets, as measured by dissimilarity, actually had worse diet quality. They were eating less healthy foods, such as fruits and vegetables, and more unhealthy foods, such as processed meats, desserts and soda,» said Otto. «This may help explain the relationship between greater food dissimilarity and increased waist circumference.»

«Americans with the healthiest diets actually eat a relatively small range of healthy foods,» said Dariush Mozaffarian, M.D., Dr.P.H., senior author and dean of the Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts University in Boston. «These results suggest that in modern diets, eating ‘everything in moderation’ is actually worse than eating a smaller number of healthy foods.»

Omtale av studien er her http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151030161347.htm Kilde: Marcia C. de Oliveira Otto, Nikhil S. Padhye, Alain G. Bertoni, David R. Jacobs, Dariush Mozaffarian. Everything in Moderation – Dietary Diversity and Quality, Central Obesity and Risk of DiabetesPLOS ONE, 2015; 10 (10): e0141341 DOI: 10.1371/journal.pone.0141341

Forskning 2017, 63 257 deltagere: Rødt kjøtt og kylling kan øke risiko for DM 2

kylling rødt kjøtt diabetes
Ikke bare rødt kjøtt, men også kyllingkjøtt kan øke risiko for diabetes type to, viser en studie på 63257 mennesker

De som spiser mer rødt kjøtt og kylling, viser høyere risiko for type 2 diabetes. Dette ifølge en studie publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Forskerne fulgte 63 257 personer i 11 år og registrerte deres kosthold og forekomst av DM2.

Det ble funnet ut at de som spiste mest rødt kjøtt hadde 23% økt risiko for type 2 diabetes sammenlignet med de som spiste minst. De som spiste mest kylling viste en 15% økt risiko for type 2 diabetes sammenlignet med de som spiste minst kylling. Konklusjonen var at rødt kjøtt og fjærfeinntak var forbundet med en høyere risiko for T2D. Disse sammenhengene ble korrigert for hemjerninntak, som i seg selv øker risiko for diabetes type to. Det viser seg at risikoen for DM2 ikke var betinget av hem-jern ved kyllinginntak. Mens risikoen for diabetes type to hadde delvis sammenheng med hemjerninntak ved inntaket av rødt kjøtt.

«In conclusion, red meat and poultry intakes were associated with a higher risk of T2D. These associations were mediated completely for poultry and partially for red meat by heme iron intake.»

Lenke til studien er tilgjengelig her. Mohammad Talaei, Ye-Li Wang, Jian-Min Yuan, An Pan, Woon-Puay Koh. Meat, Dietary Heme Iron, and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus: The Singapore Chinese Health Study. American Journal of Epidemiology, Published: 22 August 2017

Animalsk protein gir økt risiko for DM2, NHS og HPFS, Malik 2016

animalsk protein øker risiko diabetes
Animalsk protein ser ut til å øke risiko for diabetes type to, viser ny forskning

De som spiser mer animalsk protein ser ut til å ha økt risiko for diabetes type to, ifølge en studie fra Harvard publisert online i American Journal of Epidemiology. Forskerne registrerte proteininntak fra animalske og vegetabilske kilder og forekomst av diabetes blant over 200.000 deltakere i Nurses’ Health Study, Nurses’ Health Study II og Health Professionals Follow-Up Study.

De som spiste mest animalsk protein hadde 13 prosent økt risiko for diabetes type to sammenlignet med dem som spiste minst. Deltakere som erstattet 5 prosent av energiinntaket fra animalsk protein med vegetabilsk protein reduserte risikoen for diabetes med 23 prosent.

«Substituting 5% of energy intake from vegetable protein for animal protein was associated with a 23% (95% CI: 16, 30) reduced risk of T2D. In conclusion, higher intake of animal protein was associated with an increased risk of T2D, while higher intake of vegetable protein was associated with a modestly reduced risk.»

Link til studiet er tilgjengelig her.

Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary protein intake and risk of type 2 diabetes in US men and women. Am J Epidemiol. Published online March 28, 2016.

Lavkarbokosthold med mye kjøtt, egg og ost kan øke risiko for diabetes, viser NHS/ Women’s Health Study (2015)

Lavkarbokosthold, og spesielt lavkarbokosthold med høyt inntak av matvarer fra dyreriket, kan øke risiko for diabetes type to med 40 %
Lavkarbokosthold, og spesielt lavkarbokosthold med høyt inntak av matvarer fra dyreriket, kan øke risiko for diabetes type to med 40 % hos kvinner som hadde diabetes under graviditeten

Kosthold med lite karbohydrater og mye fett og protein, og spesielt lavkarbokosthold med høyt inntak av matvarer fra dyreriket, kan øke risiko for diabetes type to med 40 % hos kvinner som hadde diabetes under graviditeten (gestational diabetes mellitus, GDM). Dette er resultater til en studie publisert i tidsskriftet Diabetes Care. Lavkarbokosthold basert på matvarer fra planteriket var ikke signifikant assosiert med diabetesrisikoen.

Lavkarbokosthold kan forbedre blodsukkerkontroll hos gravide med diabetes mellitus. Men hvordan et slikt kosthold påvirker risiko for diabetes på lengre sikt har vært usikkert. Forskerne ønsket å undersøke den langsiktige risikoen for diabetes mellitus type 2 i forbindelse med lavkarbokosthold blant kvinner med en historie av svangerskapsdiabetes. Totalt 4502 kvinner med en historie av svangerskapsdiabetes fra Nurses’ Health Study II kohort, som en del av the Diabetes & Women’s Health Study, ble fulgt fra 1991 til 2011. Deres kosthold var vurdert med tanke på inntak animalske og plantebaserte matvarer, og mengden var beregnet ved hjelp av et poengsystem.

Det er konkludert med en signifikant statistisk sammenheng:
 • Lavkarbo-kosthold generelt økte risiko for diabetes type to med 36 %.
 • Lavkarbo med høyt inntak av matvarer fra dyreriket – med 40 %.
Lavkarbo-kosthold basert på plantekost ga en 19 % risikoøkning, men sammenhengen var ikke statistisk signifikant for plantekost.

«CONCLUSIONS Among women with a history of GDM, a low-carbohydrate dietary pattern, particularly with high protein and fat intake mainly from animal-source foods, is associated with higher T2DM risk, whereas a low-carbohydrate dietary pattern with high protein and fat intake from plant-source foods is not significantly associated with risk of T2DM.»

Kilde: Wei Bao, Shanshan Li, Jorge E. Chavarro, Deirdre K. Tobias, Yeyi Zhu, Frank B. Hu, Cuilin Zhang: Low-Carbohydrate-Diet Scores and Long-term Risk of Type 2 Diabetes Among Women With a History of Gestational Diabetes: A Prospective Cohort Study. Diabetes Care Published ahead of print November 17, 2015 doi:10.2337/dc15-1642

Hele studien kan leses her http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/11/04/dc15-1642.full.pdf+html

TMAO i kjøtt koblet til økt risiko for diabetes type to (Kim 2015):

Det er flere stoffer i rødt kjøtt og bearbeidet kjøt som kan øke risiko for diabetes type to
Det er flere ulike stoffer i rødt kjøtt og bearbeidet kjøt som kan øke risiko for diabetes type to

Både flere ulike stoffer i rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, samt samspill mellom disse, øker risikoen for å utvikle type 2-diabetes, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet Metabolism: Clinical and Experimental. Tidligere har flere studier foreslått at både rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt er assosiert med økt risiko for diabetes type to. Det er ikke helt avklart hvilke stoffer i rødt kjøtt og i bearbeidet kjøtt som påvirker denne risikoen. Nå ser det ut at det er interaksjon mellom de ulike stoffene som påvirker risiko for utvikling av diabetes. Den aktuelle studien har sett på sykdomsfremkallende mekanismer ved disse stoffene.

Stoffer i kjøtt som økte risikoen

Mettet fett, salt, nitrater, hem-jern og andre stoffer i rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt bidrar til å redusere insulinfølsomhet og andre risikofaktorer for diabetes type to. Ytterligere forskning er viktig for sikkert å avklare hvordan disse komponentene kan øke risikoen for sykdom. Samt hvilke mekanismer som spiller inn. Forebyggende tiltak er foreslått som for eksempel økt mosjon og et mer plantebasert kosthold.

«This review examines potential mechanisms addressing the role of saturated fatty acid, sodium, advanced glycation end products (AGEs), nitrates/nitrites, heme iron, trimethylamine N-oxide (TMAO), branched amino acids (BCAAs) and endocrine disruptor chemicals (EDCs) in the development of type 2 diabetes based on data from published clinical trials and animal models.»

«The increased risk associated with processed meat compared with red meat suggests that there are interactions between the saturated fat, salt, and nitrates in processed meat and iron, AGEs and TMAO.»

Noen stoffer og virkningsmekanismer:

«However when NO and superoxide are both present, a strong oxidant, peroxynitrite (ONOO) is formed, which is cytotoxic in many experimental systems and thus can potentially influence cardiovascular disease, neurodegenerative disease, diabetes and its complications [71]

«Iron may potentially play a role in glucose metabolism because of its action as a pro-oxidant.

Iron causes cellular oxidative stress which can inhibit insulin binding [81]. Insulin increases ferritin synthesis and iron uptake by the cell through the translocation of transferrin receptors from the intracellular compartment to the cell surface.»

Kilde: Kim Y, Keogh J, Clifton P. A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism. 2015;64:768-779. Lenke til studien er her.

Mindre kjøtt (23% lavere risiko) og mer plantekost beskytter mot diabetes type 2, metaanalyse 2019, Qian

Ny og omfattende metastudie viser at jo mer plantebasert og jo mindre kjøtt man spiser, jo mindre er sjansen for å få diabetes type 2. Analysen viser at personer med det høyeste kontra laveste inntaket av plantebasert mat hadde 23% lavere risiko for å utvikle type 2-diabetes, uavhengig av kroppsmasseindeks (BMI).

De med det høyeste kontra laveste inntaket av sunne plantebaserte matvarer – det vil si frukt, grønnsaker, fullkorn, belgfrukter og nøtter – hadde 30% lavere risiko for å utvikle diabetes type 2. En av forfatterne av studien, som inkluderte 307099 deltagere,  sier at denne studien kan være den mest omfattende dokumentasjonen av sammenhengen mellom plantebasert kosthold og forekomst av diabetes så langt.

Konklusjonen i studien som er publisert i JAMA – Tidsskriftet for den amerikanske legeforeningen, lyder slik:

«Plant-based dietary patterns, especially when they are enriched with healthful plant-based foods, may be beneficial for the primary prevention of type 2 diabetes.»

Kilde: Qian F, Liu G, Hu FB, Bhupathiraju SN, Sun Q. Association Between Plant-Based Dietary Patterns and Risk of Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. Published online July 22, 2019. doi:10.1001/jamainternmed.2019.2195

Lenke til studien er her Metaanalysen er også omtalt her på Medscape

Anbefalinger fra retningslinjene 2017 publisert i Diabetesjournals.org (American Diabetes Association. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES—2017)

(A, B betyr evidensgrad) Eating patterns and macronutrient distribution

 • «As there is no single ideal dietary distribution of calories among carbohydrates, fats, and proteins for people with diabetes, macronutrient distribution should be individualized while keeping total calorie and metabolic goals in mind. (E)
 • A variety of eating patterns are acceptable for the management of type 2 diabetes and prediabetes including Mediterranean, DASH, and plant-based diets. (B)
 • Carbohydrate intake from whole grains, vegetables, fruits, legumes, and dairy products, with an emphasis on foods higher in fiber and lower in glycemic load, should be advised over other sources, especially those containing sugars. (B)
 • People with diabetes and those at risk should avoid sugar-sweetened beverages in order to control weight and reduce their risk for CVD and fatty liver (B) and should minimize the consumption of foods with added sugar that have the capacity to displace healthier, more nutrient-dense food choices (A)»
Dietary fat
 • «Whereas data on the ideal total dietary fat content for people with diabetes are inconclusive, an eating plan emphasizing elements of a Mediterranean-style diet rich in monounsaturated fats may improve glucose metabolism and lower CVD risk and can be an effective alternative to a diet low in total fat but relatively high in carbohydrates. (B)
 • Eating foods rich in long-chain v-3 fatty acids, such as fatty fish (EPA and DHA) and nuts and seeds (ALA) is recommended to prevent or treat CVD (B); however, evidence does not support a beneficial role for v-3 dietary supplements. (A)
Referanser 

1. Helsedirektoratet. Diabetes type 2https://helsenorge.no/sykdom/hormoner/diabetes/diabetes-trening-og-kosthold#Kosthold-ved-diabetes
2. Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O’Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
3. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.
4. Collaboration TERF. Diabetes Mellitus, Fasting Glucose, and Risk of Cause-Specific Death. New England Journal of Medicine. 2011;364(9):829-41.
5. Tabish SA. Is Diabetes Becoming the Biggest Epidemic of the Twenty-first Century? International Journal of Health Sciences. 2007;1(2):V-VIII.
6. Midthjell k. Diabetes in adults in Nord-Trøndelag. Epidemiological and public health aspects of diabetes mellitus in a large, non-selected Norwegian population. 2001.
7. Kim Y, Keogh J, Clifton P. A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism – Clinical and Experimental. 2015;64(7):768-79.
8. Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of Vegetarian Diet, Body Weight, and Prevalence of Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2009;32(5):791-6.
9. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2013;23(4):292-9.

Flere kilder

10. Schulze MB, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Processed meat intake and incidence of Type 2 diabetes in younger and middle-aged women. Diabetologia. 2003;46(11):1465-73.
11. Aune D, Ursin G, Veierød MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009;52(11):2277-87.
12. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Schulze MB, Manson JE, Willett WC, et al. Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US adults and an updated meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2011;94(4):1088-96.
13. Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in Red Meat Consumption and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes: Three Cohorts of US Men and Women. JAMA internal medicine. 2013;173(14):10.1001/jamainternmed.2013.6633.
14. Malik VS, Li Y, Tobias DK, Pan A, Hu FB. Dietary Protein Intake and Risk of Type 2 Diabetes in US Men and Women. American Journal of Epidemiology. 2016;183(8):715-28.
15. Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K. Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2013;98(1):146-59.
16. Drouin-Chartier J-P, Brassard D, Tessier-Grenier M, Côté JA, Labonté M-È, Desroches S, et al. Systematic Review of the Association between Dairy Product Consumption and Risk of Cardiovascular-Related Clinical Outcomes. Advances in Nutrition: An International Review Journal. 2016;7(6):1026-40.

Flere kilder

17. Li M, Fan Y, Zhang X, Hou W, Tang Z. Fruit and vegetable intake and risk of type 2 diabetes mellitus: meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ Open. 2014;4(11).
18. Aune D, Norat T, Romundstad P, Vatten LJ. Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysis of cohort studies. European Journal of Epidemiology. 2013;28(11):845-58.
19. Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM, Watanabe M. Vegetarian diets and glycemic control in diabetes: a systematic review and meta-analysis. Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 2014;4(5):373-82.
20. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2017. THE JOURNAL OF CLINICAL AND APPLIED RESEARCH AND EDUCATION,. 2017.
21. Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S, Mozaffarian D. Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a systematic review and meta-analysis. The American journal of clinical nutrition. 2014;100(1):278-88.

22. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/levevaner-ved-diabetes-og-behandling-av-overvekt-og-fedme#kosthold-og-kostsammensetning-ved-alle-former-for-diabetes

23. https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf

Last ned vår nye oppsummering som pdf-fil her

«Vegetarian diets (vegan, lacto ovo, semi-) were associated with a substantial and independent reduction in diabetes incidence.»

Kilde: S. Tonstad, K. Stewart, K. Oda, M. Batech, R.P. Herring, G.E. Fraser: Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Volume 23, Issue 4 , Pages 292-299, April 2013.

Animalske matvarer og forebygging av diabetes

 • Pan A, Sun Q, Bernstein AM, Manson JE, Willett WC, Hu FB. Changes in red meat consumption and subsequent risk of type 2 diabetes mellitus: three cohorts of US men and women. JAMA Intern Med. 2013 Jul 22;173(14):1328-35. doi: 10.1001/jamainternmed.2013.6633.
 • Feskens EJ, Sluik D, van Woudenbergh GJ: Meat consumption, diabetes, and its complications. Curr Diab Rep. 2013 Apr;13(2):298-306. doi: 10.1007/s11892-013-0365-0.
 • Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.
 • Bradbury KE, Crowe FL, Appleby PN, Schmidt J a, Travis RC, Key TJ. Serum concentrations of cholesterol, apolipoprotein A-I and apolipoprotein B in a total of 1694 meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. Eur J Clin Nutr. Nature Publishing Group; 2013;(April):1–6.
 • Micha R, Michas G, Mozaffarian D. Unprocessed red and processed meats and risk of coronary artery disease and type 2 diabetes–an updated review of the evidence.  Curr Atheroscler Rep. 2012 Dec;14(6):515-24. doi: 10.1007/s11883-012-0282-8.
 • Micha R, Wallace SK, Mozaffarian D.: Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Circulation. 2010 Jun 1;121(21):2271-83. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.924977. Epub 2010 May 17.
 • Aune D, Ursin G, Veierød MB. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009 Nov;52(11):2277–87.

Vegetarisk kosthold og forebygging av diabetes

 • Deriemaeker P, Alewaeters K, Hebbelinck M, et al. Nutritional status of Flemish vegetarians: a matched samples study. Nutrients. 2010;7(2):770-80.
 • Craig WC. Nutrition concerns and health effects of vegetarian diets. Nutr Clin Pract. 2010;25:613.
 • Farmer B, Larson BT, Fulgoni VL, et al. A vegetarian dietary pattern as a nutrient-dense approach to weight management: an analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004. J Am Diet Assoc. 2011;111:819-27.
 • Kim MK, Cho SW, Park YK. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutr Res Pract. 2012;6(2):155-61.
 • Rizzo NS, Sabaté J, Jaceldo-Siegl K, et al. Vegetarian dietary patterns are associated with a lower risk of metabolic syndrome: the adventist health study 2. Diabetes Care. 2011;34(5):1225-7.
 • Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2011.
 • Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, Neskudla T, et al. Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with Type 2 diabetes. Diabet Med. 2011;28:549–59.
 • Trapp CB, Barnard ND. Usefulness of vegetarian and vegan diets for treating type 2 diabetes. Curr Diab Rep. 2010;10:152–8.
flere studier om  forebygging av diabetes
 • Fraser GE. Vegetarian diets: What do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr. 2009;89(5):1607S-12S.
 • Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJA, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, et al. A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1588S–1596S.
 • Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G, Gloede L, Green A, Ferdowsian H: A low-fat vegan diet and a conventional diabetes diet in the treatment of type 2 diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am J Clin Nutr 2009, 89(5):1588S-1596S;
 • Tonstad S, Butler T, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight, and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32:791–6.
 • Aune, D., Ursin, G., og Veierod, M. B. Meat consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Diabetologia. 2009 Nov;52(11):2277-87. doi: 10.1007/s00125-009-1481-x. Epub 2009 Aug 7
 • Key TJ, Appleby PN, Rosell MS. Health effects of vegetarian and vegan diets. Proc Nutr Soc. 2006;65:35-41.
 • Szeto YT, Kwok TCY, Benzie IFF. Effects of a long-term vegetarian diet on biomarkers of antioxidant status and cardiovascular disease risk. Nutrition. 2004;20:863–6.
 • S. Tonstad, K. Stewart, K. Oda, M. Batech, R.P. Herring, G.E. Fraser: Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study-2. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. Volume 23, Issue 4 , Pages 292-299, April 2013

Last ned denne oppsummeringen om plantebasert kosthold og forebygging av diabetes type 2 som pdf-fil her

Nøkkelkilder om behandling av diabetes type 2 med kosthold og fysisk aktivitet

1. Helsedirektoratet. Diabetes type 2. https://helsenorge.no/sykdom/hormoner/diabetes/diabetes-type-2&nbsp;  2014.
2. Rinaldi S, Campbell EE, Fournier J, O’Connor C, Madill J. A Comprehensive Review of the Literature Supporting Recommendations From the Canadian Diabetes Association for the Use of a Plant-Based Diet for Management of Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes. 2016;40(5):471-7.
3. Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2016;116(12):1970-80.