plantebasert blodtrykk-kolesterol-hejrte- og karsykdom

Sjekk kildene: Plantebasert vs animalsk protein og dødelighet av hjerte- og karsykdom

Resultater av en stor studie viser at protein fra nøtter og frø reduserer risiko for å dø va hjerte- og karsykdom, mens protein fra kjøtt, derimot, øker denne risikoen.

Forskerne i den aktuelle studien hadde som mål å evaluere sammenhengen mellom bestemte mønstre av proteininntak og dødelighet av hjerte- og karsykdom. Forskerne valgte 81 337 menn og kvinner fra Adventist Health Study-2. Deltagernes kosthold i perioden mellom 2002 og 2007 ble analysert ved å bruke et kostholds-spørreskjema.

Risiko for å dø av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer var 60 % høyere hos dem som spiste mest protein fra kjøtt og 40 % lavere hos dem som spiste mest protein fra nøtter og frø.

Ingen signifikante sammenheng ble funnet for proteinfaktorene ‘korn’, ‘behandlet mat’ og ‘belgvekster, frukt og grønnsaker’. Ytterligere justeringer for deltakerens vegetariske kostholdsmønster og næringsstoffer relatert til kardiovaskulære sykdomsutfall endret ikke resultatene.

Sammenheng mellom proteininntak fra kjøtt og fra nøtter og frø, og kardiovaskulære utfall var sterke og kunne ikke tilskrives andre tilknyttede næringsstoffer som anses å være viktige for kardiovaskulær helse.  Forskerne konkluderer med at et sunt kosthold kan fremmes basert på proteinkilder, og at man bør foretrekke lavt inntak av protein fra kjøtt og høyere inntak av planteprotein fra nøtter og frø.

Oppsummert om animalsk vs. plantebasert protien fra studien:

  • Planteproteiner og animalske proteiner er heterogent forbundet med dødelighet av hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer.
  • Proteinbasert faktoranalyse viste at et høyt inntak av protein fra kjøtt økte risikoen for CVD-dødelighet, mens et høyt inntak av protein fra nøtter og frø beskytter mot
    for tidlig død av hjerte- og karsykdom.
  • Disse sammenhengene ble ikke påvirket av andre egenskaper ved kostholdet, for eksempel vegetariske kostholdsmønstre eller næringsstoffer relatert til utfall ved hjerte- og karsykdommer

Results

There were 2276 cardiovascular deaths during a mean follow-up time of 9.4 years. The HRs for cardiovascular mortality were 1.61 [98.75% confidence interval (CI), 1.12 2.32; P-trend < 0.001] for the ‘Meat’ protein factor and 0.60 (98.75% CI, 0.42 0.86; P-trend < 0.001) for the ‘Nuts & Seeds’ protein factor (highest vs lowest quintile of factor scores). No significant associations were found for the ‘Grains’, ‘Processed Foods’ and ‘Legumes, Fruits & Vegetables’ protein factors. Additional adjustments for the participants’ vegetarian dietary pattern and nutrients related to cardiovascular disease outcomes did not change the results.

Conclusions

Associations between the ‘Meat’ and ‘Nuts & Seeds’ protein factors and cardiovascular outcomes were strong and could not be ascribed to other associated nutrients considered to be important for cardiovascular health. Healthy diets can be advocated based on protein sources, preferring low contributions of protein from meat and higher intakes of plant protein from nuts and seeds.

Nylig er det reist spørsmål ved hvor miljøvennlig og bærekraftig er kosthold med store mengder animalsk protein. Det antas at planteprotein som et alternativ til animalske proteiner vil føre til mer miljøvennlige resultater. Mange observasjons- og intervensjonsstudier har undersøkt hvordan planteprotein og animalsk protein på ulik måte påvirker risikofaktorer for og dødelighet av hjerte- og karsykdommer, siden hjerte- og karsykdommer er den ledende dødsårsaken på verdensbases.
Imidlertid er bevisene for gunstig effekt av planteproteiner blandet.

Begrensede og inkonsekvente resultater kan tyde på at det er flere faktorer ved ulike kostholdsmønstre som kan spille en rolle. Proteiner i kosten blir ikke konsumert isolert. En enkel analyse av kostholdsproteinntak fra plantekilder og animalske kilder kan derfor være nødvendig for å nøyaktig vurdere sammenheng mellom risikofaktorer og dødelighet av hjerte- og karsykdom.

Marion Tharrey, François Mariotti, Andrew Mashchak, Pierre Barbillon, Maud Delattre, Gary E Fraser; Patterns of plant and animal protein intake are strongly associated with cardiovascular mortality: the Adventist Health Study-2 cohort, International Journal of Epidemiology, , dyy030, https://doi.org/10.1093/ije/dyy030

%d bloggere liker dette: