egg diabetes kreft i tykktarm.

Ny forskning om egg, kolesterol, hjerte- og karsykdom og diabetes

Get related keyphrases(Opens in a new browser window)

Ny forskning om egg og kolesterol bekrefter det Nasjonalt råd for ernæring sa allerede i 2011: At det var ikke ønskelig at forbruket av egg skulle øke. I 2019 ble denne oppfordringen gjentatt av Folkehelseinstituttet, basert på ny forskning. Det å spise mer enn to egg per uke kan øke risiko for sykdom. 
Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og omtrent en tredjedel av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg.  Egg finnes i mange ferdigprodukter som bakst, fiskegratenger og kaker.
Et høyere inntak av egg gir i tillegg økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. Mer enn det, egg er forbundet med kreft i tykktarm og Alzheimers sykdom.

Harvard oppsummerer forskning om egg og kolesterol og fraråder mer enn to egg per uke

Harvard University oppsummerer den nyeste forskningen om egg her:

«Based on this study, limiting eggs to fewer than three per week would be a cautious approach, since no association was seen at this amount.»

«Overall this study does not change what we have been saying all along: eat more plants. Plant-based proteins such as beans, and unsaturated fats like those found in nuts, are associated with heart health. For people with an increased risk of CVD and a diet high in animal protein, it might be worth cutting back on eggs as well as meat.»

Det at egg i kostholdet øker kolesterolnivået i blodet, noe som øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, har vært kjent lenge. Rundt 2015 begynte noen ekspertpaneler å uttrykke tvil om dette fordi bildet så mer blandet ut hvis man ikke tok med studier gjort før 1998 (se her). Hvorfor man valgte å gjøre dette er uklart. Både eggindustrien og debattanter har i sendere tid hevdet at forbruket av egg er ufarlig eller til og med sunt.

Ny forskning om sammenheng mellom egg og hjerte- og karsykdom

En ny studie presentert på en kongres ved American Heart Association styrker sammenhengen mellom eggforbruk og hjerte-og karsykdommer. Forskere fulgte 571608 krigsveteraner i 2,7 år, registrerte deres egginntak og risiko for kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe, en såkalt ustabil angina).

Det ble funnet ut at jo mer egg studiedeltakere spiste, jo mer økte risikoen for hjerte- og karsykdom. De som spiste mest egg (> 2 egg per dag) hadde en 27% økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst egg (<1 egg per måned). Dataene ble justert for alder, kjønn, etnisitet, røyking, alkoholforbruk, andre kostholdsfaktorer, fysisk aktivitet og utdanningsnivå.

Før årsskiftet ble en meta-analyse av studier som vurderer eggkonsum og dets effekter på blodlipider også publisert. Meta-analysen har inkludert 28 studier publisert etter år 2000. Forskerne fant ut at egginntak øker kolesterolverdier og triglyserider i blodet, men uten en signifikant effekt på forholdet mellom det gode og dårlige kolesterolet (LDL/HDL).

Lenke til metaanalysen er her

Lisa M Abramovitz, Xuan-Mai T Nguyen, Yuk-Lam Ho, David R Gagnon, Jason Vassy, Kelly Cho, Christopher O’Donnell, Peter F Wilson, J. Michael Gaziano, Luc Djousse. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

Mohammad Hossein Rouhani, Nafiseh Rashidi-Pourfard, Amin Salehi-Abargouei, Majid Karimi & Fahimeh Haghighatdoost. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

En forskningsstudie fra 2019: Egg øker risiko for hjerte- og karsykdom

I en studie fra 2021 på 521120 deltakere i alderen 50–71 år, publisert i PLoS Med, var inntak av egg og kolesterol assosiert med høyere risiko for å dø for tidlig, spesielt av hjerte- og karsykdom og kreft. Den økte dødeligheten forbundet med eggforbruk ble i stor grad påvirket av kolesterolinntaket. Funnene tyder på at det å begrense kolesterolinntaket og erstatte hele egg med eggehviter, eggerstatninger eller andre alternative proteinkilder, var gunstig for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom, kreft og for tidlig død.

Inntak av hvert ytterligere 300 mg kost-kolesterol per dag var assosiert med henholdsvis 19%, 16% og 24% høyere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreft. Det anslås at kolesterolinntaket bidro til 63,2%, 62,3% og 49,6% høyere dødelighet av henholdsvis alle årsaker, HKS- og kreftdødelighet forbundet med eggforbruk.

De som brukte eggehvite/eggerstatninger hadde lavere dødelighet totalt og dødelighet av hjerneslag, kreft, luftveissykdom og Alzheimers sykdom. Hypotesen er at det å erstatte halvparten av et helt egg (med eggeplomme) med tilsvarende mengder eggehviter/ eggerstatninger, var relatert til lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom, kreft og luftveissykdom.

«Conclusions In this study, intakes of eggs and cholesterol were associated with higher all-cause, CVD, and cancer mortality. The increased mortality associated with egg consumption was largely influenced by cholesterol intake. Our findings suggest limiting cholesterol intake and replacing whole eggs with egg whites/substitutes or other alternative protein sources for facilitating cardiovascular health and long-term survival.»

(Zhuang P, Wu F, Mao L, et al. Egg and cholesterol consumption and mortality from cardiovascular and different causes in the United States: A population-based cohort study. PLoS Med. 2021;18:e1003508-e1003531. doi: 10.1371/journal.pmed.1003508. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003508 )

En oppsummeringsstudie, Zhong 2019, publisert i JAMA, viser omtrent samme resultater: Et høyere inntak av egg øker risiko for hjerte- og karsykdom og for tidlig død. Studien inkluderer nesten 30 000 voksne fra seks ulike kohortstudier hvor deltakerne ble fulgt i opptil 31 år, viser at 300 mg kolesterol per dag i kostholdet medførte en økning i risikoen for hjerte-og karsykdommer med 17 % og at risikoen for tidlig død, uansett årsak, økte med 18 %.

I tillegg viste studien at et så beskjedent antall som tre til re egg per uke økte risikoen for hjertesykdom og tidlig død med henholdsvis 6 og 8 %. Men dette er ikke den eneste studien som viser at egg kan øke kolesterolinnholdet i blodet. 

 

Konklusjonen i studien lyder slik:

«Among US adults, higher consumption of dietary cholesterol or eggs was significantly associated with higher risk of incident CVD and all-cause mortality in a dose-response manner.”

Norske helsemyndigheter sier at det ikke er ønskelig at forbruket av egg stiger i Norge, siden egg er usunt i store mengder.

«– Artikkelen virker svært solid. Stort datamateriale med konsistente og robuste funn», sier direktør ved divisjon for folkehelse Knut-Inge Klepp, Ph.d., helse- og kostholdsforsker i Folkehelseinstittuttet, til NRK 18. mars 2019.

Forsknings-oppsummering av 28 studier 

En metaanalyse fra 2017, Rouhani, av 28 randomiserte kliniske studier analyserte effekten av egg på blodfett og konkluderte med at egg øker totalkolesterol, samt LDL og HDL i blodet.

Kilde: Rouhani MH, Rashidi-Pourfard N, Salehi-Abargouei A, Karimi M, Haghighatdoost F. E“ects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition. 2018.) 

Slik baker du og lager mat uten egg! Oversikt over eggerstatninger

Egg, næringsstoffer og helse 

Det stemmer at egg er rike på flere næringsstoffer. Det finnes dog ingenting i egg som man ikke kan få i seg fra andre kilder. Egg inneholder vitaminet B12 og jod – men egg er ikke spesielt viktige kilder til disse næringsstoffene heller, og finnes dessuten i egg fordi verpehøner får dette tilsatt i maten de spiser. Egg er faktisk så lite viktig i det norske kostholdet at de ikke engang inngår i kostrådene fra Helsedirektoratet.

Samtidig er det noen negative helseaspekter ved egg. Egg gir økt risiko for senskader hos dem som har diabetes. I tillegg er egg forbundet med kreft i tykktarm og Alzheimers sykdom. Allerede i 2011 skrev Nasjonalt råd for ernæring av det var ønskelig at forbruket av egg ikke skulle øke. Egg er hovedkilden til kolesterol i kosten, og omtrent en fjerdedel av befolkningen får økt kolesterolverdier i blodet når de spiser mye egg.

Samtidig kan man lage mat og bake uten egg – les mer her

Forskning om egg og kolesterol

Egg er spesielt rike på kolesterol. Kolesterol kan blant annet være helseskadelig for mennesker som er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Norske helsemyndigheter har uttalt at det ikke er ønskelig at forbruket av egg øker. Nasjonalt råd for ernæring uttalte følgende om egg og kolesterol

“Det er store individuelle forskjeller på hvor effektivt kolesterolet fra kosten blir tatt opp fra tarmen, og hvordan kolesterolet i kosten påvirker kolesterolnivået i blodet. Hos noen øker kolesterolnivået i blodet kraftig ved økt mengde kolesterol i kosten.”

Kilde: Nasjonalt råd for ernæring, Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. 2011. Kap. 10.

Forskning om egg og diabetes type 2

To sammenfatningsstudier (metaanalyser) fra 2013 viser at egg som matvare kan øke risiko for utvikling av diabetes type to i befolkning generelt og kan øke risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom hos dem som allerede lider av diabetes type 2.

“However, egg consumption may be associated with an increased incidence of type 2 diabetes among the general population and CVD comorbidity among diabetic patients.”

Kilde: Shin JY, Xun P, Nakamura Y, He K.: Egg consumption in relation to risk of cardiovascular disease and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2013 Jul;98(1):146-59. doi: 10.3945/ajcn.112.051318. Epub 2013 May 15.

“In a subgroup analysis of diabetic populations, the relative risk of coronary heart disease comparing the highest with the lowest egg consumption was 1.54 (1.14 to 2.09; P=0.01)».

Kilde: Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L.: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort. BMJ. 2013 Jan 7;346:e8539. doi: 10.1136/bmj.e8539. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295181

Harvard University råder forsiktighet med egg ved diabetes

Harvard University advarer dem som har diabetes og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fra å spise ubegrenset med egg:

«People who have difficulty controlling their total and LDL cholesterol may also want to be cautious about eating egg yolks and instead choose foods made with egg whites. The same is true for people with diabetes. In studies including the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study, heart disease risk was increased among men and women with diabetes who ate one or more eggs a day. [2,4] For people who have diabetes and heart disease, it may be best to limit egg consumption to no more than three yolks per week.»

Videre råder Harvard plantebaserte proteinkilder:

«Consumption of whole grains and fruit predict lower risk of heart disease, and when it comes to protein, plant sources like nuts and seeds are related to lower cardiovascular and overall mortality, especially when compared to red meat or eggs. [6]»

Regjeringens diabetesplan anbefaler et hovedsakelig plantebasert kosthold

Alle næringsstoffer som finnes i egg kan fås med andre matvarer og plantekost. Når man satser på lavkarbo-kostholdet ved diabetes, bør man begrense inntaket av egg. Også Nasjonal diabetesplan 2017-2021 fra regjeringen, lansert i desember, skriver følgende:

«Ved diabetes anbefales hovedsakelig et plantebasert kosthold med grønnsaker, frukt, belgvekster, fullkornsprodukter og begrenset inntak av mettet fett, sukker, rødt kjøtt og salt.»

Forskning om egg og kreft i tykktarm

En stor kunnskapsoppsummering (metaanalyse) fra 2014, med 44 studier, med totalt 424 867 deltakere og 18 852 tilfeller av svulster i magetarmkanalenl, viser at de som spiste mest egg hadde 29 % høyere risiko for kreft i tykktarm og endetarm i forhold til dem som spiste minst egg. Risokoøkningen var sterkere for tykktarmskreft – med hele 29%, når man sammenligner dem som spiste minst egg per uke med dem som spiste mest.

«CONCLUSION: This study provides evidence that egg consumption is associated with a positive dose-response association with the development of GI neoplasms.»

Kilde: Tse G, Eslick GD. Egg consumption and risk of GI neoplasms: dose-response meta-analysis and systematic review. Eur J Nutr. 2014 Feb 6.

Forskning om egg og den dødelige formen for prostatakreft

En studie på 27607 menn viser at det å spise mer enn 2,5 eller mer egg per uke kan øke risiko for dødelig form for prostatakreft med 81%.

«In conclusion, consumption of eggs may increase risk of developing a lethal form of prostate cancer among healthy men.»

Kilde: Egg, red meat, and poultry intake and risk of lethal prostate cancer in the prostate-specific antigen-era: incidence and survival. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Dec;4(12):2110-21. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-11-0354 Epub 2011 Sep19.

Egg og hjerte- og karsykdom

Egg har i flere år vært knyttet til åreforkalkning, noe som i sin grad er en risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag, samt åresykdom i flere av kroppsorganer. I de siste årene er det reist tvil om egg fører til hjerte- og karsykdommer direkte. Likevel er et høyt inntakk av kolesterol, noe egg er spesielt rike på, en risikofaktor for åreforkalkning.

En metaanalyse fra 2017 har sett på sammenheng mellom egginntak og hjertesvikt. Konklusjonen er at egginntak øker risiko for hjertesvikt:

«Conclusion: Our meta-analysis suggests an elevated risk of incident HF with frequent egg consumption.»

Kilde: Owais et al. Egg Consumption and Incidence of Heart Failure: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Frontiers in Nutrition. 4-2017. DOI=10.3389/fnut.2017.00010

En stor studie fra 2017 der forskere fulgte 571608 krigsveteraner i 2,7 år, registrerte deres egginntak og risiko for kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt og hjertekrampe, en såkalt ustabil angina) styrker sammenhengen mellom egg og hjerte-og karsykdommer. Det ble funnet ut at jo mer egg studiedeltakere spiste, jo mer økte risikoen for hjerte- og karsykdom. De som spiste mest egg (> 2 egg per dag) hadde en 27% økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med dem som spiste minst egg (<1 egg per måned). Dataene ble justert for alder, kjønn, etnisitet, røyking, alkoholforbruk, andre kostholdsfaktorer, fysisk aktivitet og utdanningsnivå.

Kilde: Abramovitz et al. Abstract 15869: Egg Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in the Million Veteran Program. Circulation. 2017;136:A15869

En meta-analyse av 28 studier som vurderer eggkonsum og dets effekter på blodlipider ble publisert i desember 2017. Forskerne fant ut at egginntak øker kolesterolverdier og triglyserider i blodet, men uten en signifikant effekt på forholdet mellom det gode og dårlige kolesterolet (LDL/HDL).
Rouhani et al. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Journal of the American College of Nutrition Vol. 37, Iss. 2, 2018

Egg og Alzheimers sykdom

Kosthold kan være den viktigste risikofaktoren for å bli rammet av Alzheimers sykdom, ifølge en studie med data fra ti ulike land som sammenstilt kostholdsdata og data fra observasjonsstudier om Alzheimers og kosthold. Oppsummeringen viser at kjøttforbruket øker risikoen for Alzheimers sykdom mest, etterfulgt av egg og fete meieriprodukter. Mulige årsaker til at animalske produkter øker risikoen inkluderer høyt inntak av jern, kobber og mettet fett.

«The most important dietary link to AD appears to be meat consumption, with eggs and high-fat dairy also contributing.
Diets high in grains, fruits, vegetables, and fish are associated with reduced risk of AD, but these factors cannot counter the effects of meat, eggs, and high-fat dairy.»
Kilde: Grant WB. Using multicountry ecological and observational studies to determine dietary risk factors for Alzheimer’s disease. J Am Coll Nutr. Published online July 25, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/07315724.2016.1161566

%d bloggere liker dette: