vegansk kosthold ulemper næringsmangler

Veganere, mangelsykdommer og kunnskap

Har veganere mangelsykdommer, og hvor høy er risiko? Både Helsedirektoratet, Nordisk ministerråd med flere har anerkjent at et vegansk kosthold passer i alle livsfaser inkludert barn, gravide og ammende. Problemet er ikke mangel på næring men på kunnskap.

Er det nulemper med å være veganer?

Mangelsykdommer kan oppstå hos alle, og er ikke vanligere enn i befolkningen ellers. Helsepersonell – leger, sykepleiere og jordmødre – bør vite hva veganere bør spise for å unngå mangelsykdommer. Konkrete råd om kosthold og kosttilskudd er å finne blant andre på Helsedirektoratets nettsider for publikum på helsenorge.no. Også brosjyren Mat og måltider for spedbarn, se side 14, og relevante nasjonale faglige retningslinjer gir god info. Det er samme risiko for næringsmangler ved vegansk som ved animalskbasert kosthold.

Les også: Kan barn ha vegansk kosthold?

Les også: Norsk studie 2021: Norske veganere har godt/adekvat/tilstrekkelig inntak av jern med kosten

Og hvis noen gravide veganere ikke klarer å på egen hånd finne myndighetenes råd, så er det nettopp leger og eventuelt ernæringsfysiologer som har ansvar for å veilede pasienten.

Dessverre finnes det to barneleger og fem ernæringsfysiologer i Norge som ikke har forstått at deres rolle som helsepersonell medfører ansvar å både selv inneha den relevante kunnskapen og veilede pasienten om kosthold og kosttilskudd. To barneleger og fem ernæringsfysiologer har til og med skrevet en lang kronikk om hvor vanskelig vegansk kosthold kan være. Les også: Småbarnskost og Spedkost 3

Mangelsykdommer er ikke vanlig, og helsepersonell tilegner seg kunnskap

Hva er ulemper med å være veganer – hvor stor er risiko for mangelsykdommer? Det er ikke verre at de relevante kosttilskuddene, som er vitaminene B12 og D, samt jod og omega-3 fra algeolje. Disse produseres av norske Nycoplus og selges på alle norske apoteker. Anbefalt daglig inntak, eller dosering, finnes mange steder. Både i statens retningslinjer, ernæringsanbefalinger fra Nordisk ministerråd og noen andre steder som burde være kjent for helsepersonell.

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring gir konkrete råd og har eksterne lenker. Les også: Plantebasert ernæring for leger og medisinstudenter (fordypning)

I artikkelen fra 2019, som forfatterne viser til, står det følgende, sitert:

«Vegetarian and vegan diets have increased worldwide in the last decades, according to the knowledge that they might prevent coronary heart disease, cancer, and type 2 diabetes.

Althought plant-based diets are at risk of nutritional deficiencies such as proteins, iron, vitamin D, calcium, iodine, omega-3, and vitamin B12, the available evidence shows that well planned vegetarian and vegan diets may be considered safe during pregnancy and lactation, but they require a strong awareness for a balanced intake of key nutrients.»

Det finnes konkrete råd for både kosttilskudd og kosthold for gravide, ammende og spedbarn som har et vegansk kosthold. Sjekk gjerne Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn, side 14

Det er nettopp barnelegenes og eventuelt ernæringsfysiologenes oppgave å utvise «awareness for a balanced intake of key nutrients» – derfor må man ha kunnskap. Barnelegene og ernæringsfysiologen ser ikke ut til å være sitt ansvar bevisst, dessverre, når de, istedenfor å tilegne seg kunnskap for å kunne veilede pasientene, fraråder vegansk kosthold. Det enkleste, altså å bare si at vegansk kosthold bør unngås (fordi legene mangler kunnskap) er ikke det beste i dette tilfelle.

Les også: bok om Barneernæring

Hva sier forskning 2021: Kan barn ha vegansk kosthold? Fordeler og ulemper – forskning 2021

Kunnskapsløst og arrogant om ulemper og mangelsykdommer hos veganere

Disse 2 leger og 5 ernæringsfysiologer mangler kunnskap og har heller ikke forstått sine plikter. De har plikt til å ha kunnskap som er nødvendig for å hjelpe sine pasienter. Disse 7 har underskrevet på ovennevnte kronikken i Aftenposten:

  • Camilla Bæck Hennig og Marthe Smiseth Harket – begge kliniske ernæringsfysiologer, og Henriette Astrup, barnelege, – alle tre fra Sørlandet sykehus HF
  • Janne Anita Kvammen, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, Oslo universitetssykehus HF/Universitetet i Oslo
  • Hanne Lund Løkling og Johanne Kjellevik Ledang – begge kliniske ernæringsfysiologer, Alna Helsestasjon, Oslo kommune
  • Anne Lise Bjørke Monsen, barnelege, spesialist i medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Helsedirekotratet ved divisjonsdirektør Linda Grandlund har et tydelig svar i Aftenposten til helsepersonell og vegansk kosthold:

«Følger man offisielle råd, kan man spise trygt og riktig også uten animalske innslag. Det er godt dokumentert at et riktig sammensatt plantebasert kosthold, med enkelte tilskudd, kan dekke behovet for næringsstoffer i alle livsfaser, inkludert for gravide, ammende, spedbarn og småbarn.»

«Gravide, ammende, sped- og småbarnsforeldre som velger et rent plantebasert kosthold, bør møtes med åpenhet og respekt for sine livsvalg og få veiledning om hvordan de skal sikre inntaket av næringsstoffer for seg selv og barna sine. Her har helsepersonell et viktig ansvar.»

«Likestillings- og diskrimineringsombudet anerkjente veganisme som livssyn i 2015. Livssyn og kosthold er personlige valg. Det er valg man har rett til å ta for seg selv, også for sine barn, så sant det er helsemessig forsvarlig.»

Det er ingen tvil om at et ensidig og mangelfullt kosthold kan ha alvorlige konsekvenser, ikke minst for gravide og små barn. Dette er helt grunnleggende, uansett om man velger bort kjøtt eller ikke.»

Lett å unngå mangelsykdommer – tilgjengelig informasjon for leger og publikum fra norske myndigheter

Vegansk kosthold er ikke noe nytt. Anbefalinger for daglig inntak (mengde) av vitaminer og mineraler for barn i ulike aldre og gravide finnes i tillegg tilgjengelig flere andre steder, og burde være kjent for helsepersonell som jobber med gravide og små barn. Leger og ernæringsfysiologer skal ha nok kunnskap til å raskt kunne slå opp i relevante veiledere.

Konkrete råd til måltider og til kosttilskudd fra Helsedirektoratet har eksistert i snart 5 år – disse er å finne her https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn «Sist oppdatert: 12.02.2015» .

Det er utarbeidet/oppdatert alle relevante retningslinjer som omhandler vegansk kosthold (gravide, ammende og spedbarn) og linker til eksterne sider når det gjelder kosttilskudd.

Helsedirektoratets brosjyre har info om vegansk kosthold

F.eks Brosjyren Mat og måltider for spedbarn https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/mat-og-maltider-for-spedbarn sitert

«Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold (vegankost) og ammer, trenger både du og barnet tilskudd av vitamin B12, D-vitamin og jod. Algeolje inneholder omega-3-fettsyrer og kan brukes i stedet for tran.»

Kan man hpåe at mesteparten norske ernæringsfysiologer og leger (unntatt disse 5 og 2) blir kjent med og forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer.

Bred faglig forankring om vegansk kosthold: Helsedirektoratet, Livsmedelsverket, Nordisk ministerråd, Academy of Nutrition and Dietetics.

Helsedirektoratets skriv for publikum, sitert

«Vegankost til barn krever gode kunnskaper om mat og næringsstoffer og grundig planlegging. Maten må gi tilstrekkelig energi og den må inkludere enkelte matvarer tilsatt næringsstoffer. Tilskudd av vitamin B12, jod og D-vitamin er nødvendig til barn som får vegankost. Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantemelk tilsatt kalsium. Soyamelk eller havremelk, men ikke rismelk som kan ha et høyt innhold av tungmetallet arsen.»

Dette er sammenfallende med de rådene som svenske Livsmelsverket gir. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/barn-och-ungdomar/vegansk-mat-till-barn Ulemper med vegansk kosthold oppstår ved mangel på kunnskap. Risiko for mangelsykdommer ved vegansk kosthold er forsvinnende liten.

Nordisk ministerråd hjelper til å unngå næringsmangler ved vegansk kosthold

I utarbeidelsen av ernæringsanbefalinger og kostråd, legger Helsedirektoratet vekt på Nordiske ernæringsanbefalinger, Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) – Nordisk ministerrådhttps://www.norden.org/en/theme/former-themes/themes-2016/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012 . På side 129 i NNR 2012 står følgende:

«Thus, vegan, lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian diets should be able to satisfy the nutrient needs of infants, children, and adolescents and promote normal growth if they are appropriately planned (89), but vegan diets always need to be supplemented with vitamin B12 and vitamin D.»

Referanse 89 i NNR 2012 er følgende publikasjon: Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266–82. Dette (Position Statement) er oppdatert i 2016; https://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/position%20and%20practice%20papers/position%20papers/vegetarian-diet.ashx

«It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention and treatment of certain diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes.»

Forening for ernæringsfysiologer i Storbritannia uttalte følgende i 2017:

«British Dietetic Association confirms well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages»

WHOs retningslinjer for spedbarn og små barn for Europa http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98302/WS_115_2000FE.pdf. Michaelsen KF, Weaver L, Branca F, Robertson A. Feeding and nutrition of infants and young children. Guidelines for the WHO European Region with emphasis on the former Soviet countries. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional office for Europe, Copenhagen2003 Report No.: 87. S. 90

Makrobiotisk diett er ikke det samme som vegansk kosthold – men de 2 legene og 5 ernæringsfysiologene ikke vet forskjellen!

Argumenterer i denne kronikken går imot seg selv:

«Det er funnet at veganske barn scorer lavere på kognitive tester enn andre barn. Forekomsten av vitamin B12-mangel hos nyfødte i Europa er i dag så høy at det er foreslått å inkludere dette i nyfødtscreeningen.»

Her viser kronikkforfatterne til en artikkel som handler om en diett som heter «makrobiotisk», noe som er noe ganske annet enn vegansk kosthold, for å argumentere for at veganere ikke får nok b12, og dermed scorer lavere på kognitive tester. Så henviser de til at mange nyfødte har b12-mangel i Europa, uansett kosthold. Det interessante er at også Norsk barnelegeforening har delt kronikken på sine Facebooksider!