Kan barn ha vegansk kosthold, spise som veganere og vegetarianere? Hva er fordeler og ulemper med vegansk kosthold for barn? Det er bredt anerkjent at barn i alle aldre kan spise vegansk, av både forskning og helsemyndigheter i mange land. Likevel er det fortsatt mange som lurer på om et vegansk kosthold kan være optimalt for barns utvikling. Juni 2021 er det publisert en stor litteraturoversikt i tidsskriftet Nutrition Research. Forskerne gjennomgikk tilgjengelig vitenskapelig litteratur om vekst og generell helse til barn som har et vegansk kosthold og estimerte inntaket av flere viktige næringsstoffer, blant annet vitaminer og mineraler. Barna som hadde et vegansk kosthold viste normal vekst og tilstrekkelig eller høyere inntak av protein, fiber og jern sammenlignet med barn som spiste et blandet kosthold, er konklusjonen. Les våre kostråd for barn som har vegansk og plantebasert kosthold her Linda Granlund, som er divisjonsdirektør ved Helsedirektoratet, uttalte i 2019 at helsepersonell bør gi god veiledning om kosthold og kosttilskudd. Helsepersonell bør i tillegg møte foreldre som gir vegansk kost til sine barn, med respekt. Dette både fordi det finnes god kunnskap om vegansk kosthold og fordi veganisme er anerkjent som et livssyn. Hvilke vitaminer behøver veganere ta tilskudd av? Veganske barn i hele verden behøver tilskudd av vitamin B12. Veganske barn som bor i Norge behøver kosttilskudd av vitamin B12, vitamin D og jod. Les om jod-krisen i Norge her Barn under to år som har vegansk kosthold behøver også tilskudd av marine omega-3 fettsyrer, fra algeolje-kosttilskudd. Alle norske barn bør ta tilskudd av vitamin D, enten i form av tran eller vitamin D dråper, fra de er 4 uker gamle. Vitamin D3 finnes i vegansk form. Kalsiuminntaket bør sikres med havremelk eller soyamelk. Det er like mye kalsium i de aller fleste (unntatt økologiske) variantene va plantemelk som det er i ku-melk. Ku-melk er god kilde til kalsium og jod fordi maten til kyrne kunstig er beriket Kosttilskudd og ernæringsproblemer for barn som har en vanlig/blandet kosthold: Alle spedbarn får sprøyte med vitamin K på fødeavdelingen Mange norske barn får for lite jern (derfor er brunosttypen Prim beriket med jern) Alle norske barn bør ta tilskudd av vitamin D fra de er 4 uker gamle Norske spedbarn og småbarn er i risiko for å få for mye protein og vitamin A, ihht norske undersøkelser Spedkost og Småbarnkost 80 % norske gravide får i seg for lite jod Alle norske gravide anbefales tilskudd av jern og folat Kosttilskudd – en «ulempe» som kun gjelder vegansk kosthold? En liten ulempe med vegansk kosthold er at man bør ta kosttilskudd og/eller bruke matvarer som er beriket med noen mikronæringsstoffer. Men kosttilskudd gjelder alle barn og mange voksne, og flere meieriprodukter i Norge er kunstig beriket med noen vitaminer. I tillegg blir kraftfôret til norske husdyr kunstig beriket med mange tonn vitaminer, mineraler og mikroelementer. Er det risiko for næringsmangler med vegansk kosthold? Godt planlagt vegansk kosthold med noen kosttilskudd gir nok næringsstoffer for å sikre normal vekst hos barn, og kan gi noen helsefordeler. For definitiv sikkerhet mener forskerne at mer forskning og data om omega-3 fettsyrer, sink, jod og selen hos veganske barn er av verdi. Dette har forskerne konkludert med i sin oppsummering. «In summary, the current literature suggests that a well-planned vegan diet using supplementation is likely to provide the recommended amounts of critical nutrients to provide for normal progression of height and weight in children, and can be beneficial in some aspects. However, data on 5 critical nutrients are still missing, hampering a more definitive conclusion.» Bare et dårlig planlagt kosthold anses å medføre en risiko for mangler. Dette gjelder også andre typer kosthold. Fordeler med vegansk kosthold for barn Vegansk kosthold gir helsefordeler for barn, som forebygging av hjerte- og karsykdommer, vitamin C-mangel og fedme, både i barndommen og senere i livet. Dette er konklusjonen i oppsummeringen fra juni 2021. Ulempen med kosttilskudd veies opp av de viktige helsefordelene et vegansk kosthold gir, på kort og lang sikt. Spesielt gjelder dette redusert risiko for overvekt og fedme. Overvekt rammer 60 – 70 % av den norske befolkningen. Fedme er en viktig risikofaktor for diabetes type to, hjerte- og karsykdommer og flere typer kreft. Link til studien finner du her https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531721000191 Hva sier verdens største fagorganisasjon av ernæringsfysiologer, Academy of Nutrition and Dietetics? De mener at et vegansk kosthold passer i alle livsfaser, inkludert graviditet, amming, spedbarn og barndom. Se deres oppsummeringen om vegetar og vegansk kosthold som pdf her Man unngår en del miljøgifter med vegansk kosthold Les også: Kosthold for gravide: kosttilskudd eller miljøgifter? Fet fisk som kilde til miljøgifter og supermat Kostråd for barn som har plantebasert, vegansk og vegetarisk kosthold Ulemper vegansk kosthold: næringsmangler eller kunnskapsmangel? Forskning om plantebasert kosthold og barn For eksempel, er leverpostei et vanlig pålegg for de minste barna. Leverpostei er ikke så sunt som mange tror, og barn som har vegansk kosthold, slipper ulempene man kan risikere med leverpostei. Helsedirektoratet om vegansk kosthold for barn Norske Helsedirektoratet gir gode, praktiske råd for foreldre som gir vekansk kost til sine barn, på nettsider for publikum helsenorge.no . Helsedirektoratet mener at barn kan spise et vegansk kosthold uten ernæringsmessig risiko, les mer her «Variert og riktig sammensatt vegetarkost og vegankost kan fint dekke behovet for energi og de fleste næringsstoffer for barn, men det er nødvendig med god planlegging og enkelte kosttilskudd.» Også Sveriges myndigheter har konkludert med omtrent det samme. Veganisme er anerkjent som et livssyn av norske LDO – les mer her Les også: Overgang til vegankost hos tenåringer – er det trygt å kutte ut kjøtt, melk, egg og fisk i ung alder? Hvordan unngår barn mangler med vegansk kosthold? Helsedirektoratet skriver følgende om sammensetning av kostholdet for barn: For at barnet skal få dekket behovet for alle næringsstoffene det trenger, bør kosten inneholde: Bønner, linser, erter, korn og fullkornsprodukter, nøtter, frø og planteoljer. Frukt, bær og grønnsaker bør inngå i de fleste måltidene, men bør ikke ta så stor plass i måltidet. Det må bli tilstrekkelig plass til andre matvarer med et høyere innhold av energi og næringsstoffer. Barn, spesielt de minste, har relativt liten magesekk. Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantedrikker tilsatt kalsium (laget av soya eller havre). Kosttilskudd av vitaminene B12 og D, samt jodtilskudd (og for barn under 2 år – marine omega-3 som algeolje) er nødvendige. Les mer her https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/vegetarkost-for-barn/

Kan barn ha vegansk kosthold? Fordeler og ulemper – forskning 2022

Kan barn ha vegansk kosthold? Hva er fordeler og ulemper? Det er bredt anerkjent at barn i alle aldre kan spise vegansk, av både forskning og helsemyndigheter i mange land.

Juni 2021 er det publisert en stor litteraturoversikt i tidsskriftet Nutrition Research. Forskerne gjennomgikk tilgjengelig vitenskapelig litteratur om vekst og generell helse til barn som har et vegansk kosthold og estimerte inntaket av flere viktige næringsstoffer, blant annet vitaminer og mineraler. Link til studien finner du her 

Barna som hadde et vegansk kosthold viste normal vekst og tilstrekkelig eller høyere inntak av protein, fiber og jern sammenlignet med barn som spiste et blandet kosthold, er konklusjonen. Les våre kostråd for barn som har vegansk og plantebasert kosthold her

Linda Granlund, som er divisjonsdirektør ved Helsedirektoratet, uttalte i 2019 at helsepersonell bør gi god veiledning om kosthold og kosttilskudd. Helsepersonell bør i tillegg møte foreldre som gir vegansk kost til sine barn, med respekt. Dette både fordi det finnes god kunnskap om vegansk kosthold og fordi veganisme er anerkjent som et livssyn. Ja, barn kan ha vegansk kosthold. Likevel er det fortsatt mange som lurer på om et dette kan være optimalt for barns utvikling.

Er det risiko for mangler med vegansk kosthold?

Godt planlagt vegansk kosthold med noen kosttilskudd gir nok næringsstoffer for å sikre normal vekst hos barn, og kan gi noen helsefordeler. For definitiv sikkerhet mener forskerne at mer forskning og data om omega-3 fettsyrer, sink, jod og selen hos veganske barn er av verdi. Dette har forskerne konkludert med i sin oppsummering.

«In summary, the current literature suggests that a well-planned vegan diet using supplementation is likely to provide the recommended amounts of critical nutrients to provide for normal progression of height and weight in children, and can be beneficial in some aspects.
However, data on 5 critical nutrients are still missing, hampering a more definitive conclusion.»

Link til studien finner du her https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271531721000191

Bare et dårlig planlagt kosthold anses å medføre en risiko for mangler. Dette gjelder også andre typer kosthold.

Kosttilskudd – en «ulempe» som kun gjelder vegansk kosthold?

En liten ulempe med vegansk kosthold er at man bør ta kosttilskudd og/eller bruke matvarer som er beriket med noen mikronæringsstoffer. Men kosttilskudd gjelder alle barn og mange voksne, og flere meieriprodukter i Norge er kunstig beriket med noen vitaminer. I tillegg blir kraftfôret til norske husdyr kunstig beriket med mange tonn vitaminer, mineraler og mikroelementer.

Fordeler

Vegansk kosthold gir helsefordeler for barn, som forebygging av hjerte- og karsykdommer, og fedme, og lavere risioko for nærings-mangler, både i barndommen og senere i livet. Dette er konklusjonen i oppsummeringen fra juni 2021. Ulempen med kosttilskudd veies opp av de viktige helsefordelene et vegansk kosthold gir, på kort og lang sikt. Spesielt gjelder dette redusert risiko for overvekt og fedme. Overvekt rammer 60 – 70 % av den norske befolkningen. Fedme er en viktig risikofaktor for diabetes type to, hjerte- og karsykdommer og flere typer kreft.

Helsedirektoratet har god info om vegansk kosthold på 15 språk

F.eks Brosjyren Mat og måltider for spedbarn på helsedirektoratet.no sitert

«Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold (vegankost) og ammer, trenger både du og barnet tilskudd av vitamin B12, D-vitamin og jod. Algeolje inneholder omega-3-fettsyrer og kan brukes i stedet for tran.»

Norske Helsedirektoratet gir gode, praktiske råd for foreldre som gir vegansk kost til sine barn, på nettsider for publikum helsenorge.no . Helsedirektoratet mener at barn kan spise et vegansk kosthold uten ernæringsmessig risiko, les mer her «Variert og riktig sammensatt vegetarkost og vegankost kan fint dekke behovet for energi og de fleste næringsstoffer for barn, men det er nødvendig med god planlegging og enkelte kosttilskudd.» Også Sveriges myndigheter har konkludert med omtrent det samme. Veganisme er anerkjent som et livssyn av norske LDO – les mer her Les også: Overgang til vegankost hos tenåringer

I utarbeidelsen av ernæringsanbefalinger og kostråd, legger Helsedirektoratet vekt på Nordiske ernæringsanbefalinger, Nordic Nutrition Recommendations 2012 (NNR 2012) – Nordisk ministerråd. https://www.norden.org/en/theme/former-themes/themes-2016/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012 . På side 129 i NNR 2012 står følgende:

«Thus, vegan, lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian diets should be able to satisfy the nutrient needs of infants, children, and adolescents and promote normal growth if they are appropriately planned (89), but vegan diets always need to be supplemented with vitamin B12 and vitamin D.»

Referanse 89 i NNR 2012 er følgende publikasjon: Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266–82. Dette (Position Statement) er oppdatert i 2016; 

«It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention and treatment of certain diseases. These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes.»

Forening for ernæringsfysiologer i Storbritannia uttalte følgende i 2017:

«British Dietetic Association confirms well-planned vegan diets can support healthy living in people of all ages»

WHOs retningslinjer for spedbarn og små barn for Europa 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/98302/WS_115_2000FE.pdf. Michaelsen KF, Weaver L, Branca F, Robertson A. Feeding and nutrition of infants and young children. Guidelines for the WHO European Region with emphasis on the former Soviet countries. Copenhagen, Denmark: World Health Organization, Regional office for Europe, Copenhagen2003 Report No.: 87. S. 90

Tilskudd for barn – med vegansk og blandet kosthold

 • Veganske barn i hele verden behøver tilskudd av vitamin B12.
 • Veganske barn som bor i Norge behøver kosttilskudd av vitamin B12, vitamin D og jod. Les om jod-krisen i Norge her
 • Barn under to år som har vegansk kosthold behøver også tilskudd av marine omega-3 fettsyrer, fra algeolje-kosttilskudd.
 • Alle norske barn bør ta tilskudd av vitamin D, enten i form av tran eller vitamin D dråper, fra de er 4 uker gamle. Vitamin D3 finnes i vegansk form.
 • Kalsiuminntaket bør sikres med havremelk eller soyamelk. Det er like mye kalsium i de aller fleste (unntatt økologiske) variantene va plantemelk som det er i ku-melk. Ku-melk er god kilde til kalsium og jod fordi maten til kyrne kunstig er beriket

For barn som har en vanlig norsk/blandet kosthold:

 • Alle spedbarn får sprøyte med vitamin K på fødeavdelingen
 • Mange norske barn får for lite jern (derfor er brunosttypen Prim beriket med jern)
 • Alle norske barn bør ta tilskudd av vitamin D fra de er 4 uker gamle
 • Norske spedbarn og småbarn er i risiko for å få for mye protein og vitamin A, ihht norske undersøkelser Spedkost og Småbarnkost
 • 80 % norske gravide får i seg for lite jod
 • Alle norske gravide anbefales tilskudd av jern og folat.

Kunnskapsløst og arrogant fra Bæck Hennig, Smiseth Harket, Henriette Astrup, Janne Anita Kvammen, Lund Løkling, Kjellevik Ledang, Bjørke Monsen

Noen få norske ernæringsfysiologer og barneleger har dessverre ikke fått med seg en del. De har skrevet en kronikk i Aftenposten. Her viser de til en artikkel som handler om en diett som heter «makrobiotisk», noe som er noe ganske annet enn vegansk kosthold. Samtidig bruker de denne artikkelen, fra 1990-tallet, for å argumentere for at “veganere” ikke får nok b12, og dermed scorer lavere på kognitive tester.

«Det er funnet at veganske barn scorer lavere på kognitive tester enn andre barn.” og videre “Forekomsten av vitamin B12-mangel hos nyfødte i Europa er i dag så høy at det er foreslått å inkludere dette i nyfødtscreeningen.»

Så henviser de til at mange nyfødte har b12-mangel i Europa, uansett kosthold. Det interessante (og pinlige!) var at også Norsk barnelegeforening har delt kronikken på sine Facebooksider!

Makrobiotisk diett er ikke det samme som vegansk kosthold – men Kjellevik Ledang og Bjørke Monsen ser ikke forskjellen!

Argumenterer i denne kronikken går imot seg selv. Det er disse 2 leger og 5 ernæringsfysiologer mangler kunnskap og har heller ikke forstått sine plikter. De har plikt til å ha kunnskap som er nødvendig for å hjelpe sine pasienter. Disse 7 har underskrevet på ovennevnte kronikken i Aftenposten:

 • Camilla Bæck Hennig og Marthe Smiseth Harket – begge kliniske ernæringsfysiologer, og Henriette Astrup, barnelege, – alle tre fra Sørlandet sykehus HF
 • Janne Anita Kvammen, klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat, Oslo universitetssykehus HF/Universitetet i Oslo
 • Hanne Lund Løkling og Johanne Kjellevik Ledang – begge kliniske ernæringsfysiologer, Alna Helsestasjon, Oslo kommune
 • Anne Lise Bjørke Monsen, barnelege, spesialist i medisinsk biokjemi, Universitetet i Bergen/Haukeland Universitetssykehus

Helsedirekotratet ved divisjonsdirektør Linda Grandlund har et tydelig svar i Aftenposten til helsepersonell og vegansk kosthold:

«Følger man offisielle råd, kan man spise trygt og riktig også uten animalske innslag. Det er godt dokumentert at et riktig sammensatt plantebasert kosthold, med enkelte tilskudd, kan dekke behovet for næringsstoffer i alle livsfaser, inkludert for gravide, ammende, spedbarn og småbarn.»

«Gravide, ammende, sped- og småbarnsforeldre som velger et rent plantebasert kosthold, bør møtes med åpenhet og respekt for sine livsvalg og få veiledning om hvordan de skal sikre inntaket av næringsstoffer for seg selv og barna sine. Her har helsepersonell et viktig ansvar.»

«Likestillings- og diskrimineringsombudet anerkjente veganisme som livssyn i 2015. Livssyn og kosthold er personlige valg. Det er valg man har rett til å ta for seg selv, også for sine barn, så sant det er helsemessig forsvarlig.»

Det er ingen tvil om at et ensidig og mangelfullt kosthold kan ha alvorlige konsekvenser, ikke minst for gravide og små barn. Dette er helt grunnleggende, uansett om man velger bort kjøtt eller ikke.»

Man unngår en del miljøgifter og tilsettinger med vegansk kosthold. For eksempel, er leverpostei et vanlig pålegg for de minste barna. Leverpostei er ikke så sunt som mange tror, og barn som har vegansk kosthold, slipper ulempene man kan risikere med leverpostei. Les også: Kosthold for gravide: kosttilskudd eller miljøgifter? og Kostråd for barn Vegansk kosthold er ikke noe nytt. Anbefalinger for daglig inntak (mengde) av vitaminer og mineraler for barn i ulike aldre og gravide finnes i tillegg tilgjengelig flere andre steder, og burde være kjent for helsepersonell som jobber med gravide og små barn. Leger og ernæringsfysiologer skal ha nok kunnskap til å raskt kunne slå opp i relevante veiledere.

Konkrete råd til måltider og til kosttilskudd fra Helsedirektoratet har eksistert i snart 5 år – disse er å finne her https://helsenorge.no/

Det er utarbeidet/oppdatert alle relevante retningslinjer som omhandler vegansk kosthold (gravide, ammende og spedbarn) og linker til eksterne sider når det gjelder kosttilskudd.

Hvordan unngår barn mangler med vegansk kosthold?

Helsedirektoratet skriver følgende om sammensetning av kostholdet for barn:

 • For at barnet skal få dekket behovet for alle næringsstoffene det trenger, bør kosten inneholde: Bønner, linser, erter, korn og fullkornsprodukter, nøtter, frø og planteoljer.
 • Frukt, bær og grønnsaker bør inngå i de fleste måltidene, men bør ikke ta så stor plass i måltidet. Det må bli tilstrekkelig plass til andre matvarer med et høyere innhold av energi og næringsstoffer. Barn, spesielt de minste, har relativt liten magesekk.
 • Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantedrikker tilsatt kalsium (laget av soya eller havre).
 • Kosttilskudd av vitaminene B12 og D, samt jodtilskudd (og for barn under 2 år – marine omega-3 som algeolje) er nødvendige.
 • Les mer her på helsenorge.no

Les også: Vegetarianer og helse: Hva viser forskning?