Jodtilskudd – spesielt for gravide og ammende

Jodtilskudd er en trygg og sunn måte å sikre behovet. Per i dag, inntil staten har tilsatt nok jod i matsalt, anbefaler vi kosttilskudd med minst 125 mikrogram jod. Slik WHO anbefaler i land der mangel har oppstått – som Norge. Nycoplus sin og kosttilskudd VEG1 og OVEG kan inntil videre enkelt og trygt dekke behovet. Også flere multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder jod.

Jodtilskudd – tabletter

  • Tilskuddet Jod 225 mikorgram fra Nycoplus er nylig kommet på norske apoteker
  • VEG1 er et jodtilskudd som både inneholder jod, vitamin D, vitamin B12 og selen, og som spesielt er utviklet for veganere
  • OVEG er en annen kosttilskudd som spesielt er utviklet for veganere
  • Mange multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder jod, sjekk innholdsfortegnelse 
  • Mengden i tangmel er vanskelig å dosere, og jodinnholdet varierer betydelig.

Les også: Jod i mat og matvarer i Norge og Jodmangel – symptomer og hvordan unngå det

Gravide og ammende i Norge utsatt for mangel

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at norske myndigheter øker jodmengden matsalt. Samt å tilsette jod i alt matsalt – først og fremst i salt som brukes av matindustrien, for eksempel brødbakerindustrien. Mesteparten av saltinntaket i  norsk kosthold kommer nemlig med ferdigprodukter som bakevarer, pålegg, kjøttprodukter o.a. Dette vil være i tråd med WHOs anbefaling, slik at alle som bor i Norge får i seg nok. Internasjonalt er det nettopp jodberiket salt som er hovedkilden til jod.

Rapport fra Ernæringsrådet om jodmangel i Norge og jodberiking, mars 2021, sitert:

«Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt ). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet. I tillegg beskrives det hvordan man kan man at sårbare grupper ikke får i seg for mye jod, samt hvordan jodstatus i befolkningen bør overvåkes.»

Les også: Anbefaler beriking av mat og salt med jod

WHO anbefaler tabletter med 250 mikrogram jod per dag inntil videre

«Gravide og ammende bør ifølge WHOs ekspertpanel anbefales et daglig kosttilskudd for å sikre et totalt inntak på minst 250 µg/dag i land der jodinntaket ikke er adekvat i denne gruppen.»

«Mens de fleste land i verden har valgt berikning av salt for dekke befolkningens jodbehov, er Norge i en særstilling: hos oss er det kun melkeprodukter, fisk og eventuelt kosttilskudd som bidrar vesentlig til jodinntaket, og inntaket av disse matvarene varierer mye fra person til person og mellom ulike kjønn og aldersgrupper. Studier viser at nivået av jod i melk også har variert mye fordi det kan påvirkes av fôrsammensetningen.»

«Store grupper utelater meieriprodukter og/eller sjømat, jfr Norkost-3-undersøkelsen, og det er lite trolig at informasjon om betydningen av å innta disse produktene for å dekke jodbehovet, vil endre på dette».

Les mer om jodmangel, innholdet i mat og tilskudd i kronikker på forskning.no skrevet av oss i PAN Norge

Les mer på andre nettsteder

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen: Jodtilskudd og folat ved graviditetsstart, 2018

Jodtilskudd for gravide nevnes av Helsedirektoratet som lanserte 6. juni 2018 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Ellers bør gravide oppfordres til et variert kosthold med grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær, magre meieriprodukter, fisk, bønner, linser, erter og nøtter. Mengden av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt og matvarer med mye mettet fett, sukker og salt bør begrenses, skriver Helsedirektoratet.

Jodtilskudd bør tas så tidlig som mulig i svangerskapet

Og gjerne også før, mens man planlegger graviditeten. Helsedirektoratet skriver i nyhetsmeldingen:

«På samme måte som for folat, bør mange gravide ta tilskudd av jod fra de planlegger å bli gravide eller slutter med prevensjon. Råd om jodtilskudd er inkludert i ny Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen som Helsedirektoratet lanserte 6. juni i år. Jod bør tas gjennom hele svangerskapet og i ammeperioden.

Mange kvinner i Norge får for lite jod fra kosten»

Videre skriver Helsedirektoratet følgende:

«Det pågår en nytte-risikovurdering i Vitenskapskomiteen for mat og miljø om økt tilsetning av jod til salt. Inntil en effektiv saltberikingsstrategi er implementert i Norge, bør utsatte grupper ta tilskudd.»

Les hele nyhetsmeldingen fra Helsedirektoratet her   og link til retningslinjen, delen Levevaner hos gravide. Tidlig samtale og rådgiving er her

Gravide bør få informasjon og samtale om et sunt og variert kosthold, folattilskudd og ved behov enkelte andre kosttilskudd – dette er en sterk anbefaling fra myndighetene til helsepersonell. Retningslinjen har følgende tekst:

«Gravide bør oppfordres til et variert kosthold med grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær, magre meieriprodukter, fisk, bønner, linser, erter og nøtter. Mengden av bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt og matvarer med mye mettet fett, sukker og salt bør begrenses. Tilskudd av folat anbefales alle i første trimester. Det kan være behov for andre tilskudd, avhengig av kosthold, se praktisk informasjon.»

Jodtilskudd for gravide omtales særskilt i retningslinjen:

«Gravide bør anbefales et daglig kosttilskudd med 150 μg jod/dag dersom de:

–har et lavere daglig inntak enn 6 dl melk/yoghurt, eller

–spiser lite/ingen hvit saltvannsfisk og samtidig får i seg mindre enn 8 dl melk/yoghurt per dag

(jf. rapport om jod fra Nasjonalt råd for ernæring).

Tilskuddet bør anbefales så tidlig som mulig i svangerskapet, og aller helst før kvinnen blir gravid.»

Dette problemet er noe vi har belyst problemet i flere medier i to år, helt siden rapporten om jodmangel i Norge var lansert i 2016. 

Kumelk er ingen pålitelig kilde til jod, blant annet fordi mengde jod i norsk kumelk har variert betydelig. Heller ikke kostråd om å spise en del fisk og drikke en god del melk er noen god strategi. Les også: Er melk sunt og viktig i kosten? Helse og næringsinnhold

Se flere sider på helsenorge.no som nevner jodtilskudd  (Helsedirektoratets sider for publikum)