Jodmangel – symptomer og hvordan unngå det

Jodmangel oppstår når man får betydelig mindre jod enn anbefalt, over lengre tid. Alvorlig mangel er sjelden i våre dager, mens moderat jodmangel, på grunn av redusert inntak, er trolig vanlig. Moderat mangel gir ikke uttalte symptomer, og er derfor vanskelig å oppdage.

Hva fører mangel til? Hva skjer i kroppen

Når skjoldbruskkjertelen ikke får nok, jobber den på høygir for å produsere nok hormoner. Kjertelen kan da bli forstørret og knutete. I tillegg produserer kjertelen enten mer eller mindre hormoner, noe som fører til lavere eller høyere stoffskifte enn normalt. Med tiden kan det oppstå ganske lavt stoffskifte som gir symptomer.

Jodmangel – symptomer

Jodmangel gir ikke alltid eller nødvendigvis noen spesifikke symptomer som kun er typiske for jodmangel, Struma, som er en (synlig) forstørret og eventuelt også knutete skjoldbrusk-kjertel, oppstår ved alvorlig jodmangel. Uttalt struma er ikke så vanlig i våre dager i den vestlige verden. Etter at WHO innførte sin universelle berikingsstrategi, forsvant de to alvorlige tilstander ved mangel:

 • Struma, eller synlig og betydelig forstørret skjoldbrusk-kjertel.
 • Ekstremt lavt stoffskifte, eller kretinisme, hos nyfødte.

Jodmangel som er moderat og lett gir ikke nødvendigvis noen spesifikke symptomer. Men dette kan føre til lavt eller høyt stoffskifte med tilsvarende symptomer, samt forsinket utvikling av nervesystemet hos foster og spedbarn. I Norge har hele 80 % norske gravide lavt jodinntak med kosten. Om du mistenker at du ikke får i deg nok, kan du regne på det med kostholdsplanleggeren.no. Kosttilskudd er uansett en trygg og lettvint løsning. Les også: Mindre kjøtt kan beskytte mot stoffskifte-sykdommer

Symptomer på lavt stoffskifte (ikke nødvendigvis forårsaket av jodmangel) hos voksne

Symptomer på lavt stoffskifte (som kan være betinget av mangel, men også av mange andre årsaker enn jodmangel) hos voksne:

 • Saktere puls,
 • tretthet og økt søvnbehov
 • tørr hud og negler
 • hes stemme
 • hevelser pga (økt) vannoppsamling i kroppen.

Tegn på jodmangel/lavt stoffskifte hos foster og de minste barna

Alvorlig jodmangel er ikke vanlig i våre dager i den vestlige verden. Etter at WHO innførte sin universelle jod-berikingsstrategi, forsvant disse to alvorlige tilstander ved jodmangel. Symptomer på moderat/mild jodmangel er lett forsinket psykomotorisk utvilking.

Symptomene på alvorlig mangel er feil i utvikling av hjernen og forsinket psykomotorisk utvikling. De verste tilfellene av jodmangel hos foster er dramatiske og ikke forenlig med liv, og dette skjer ganske sjelden i dag i den vestlige verden.

Slik unngår du jodmangel – tilskudd er den tryggeste måten

Jodtilskudd er trygt. Per i dag, inntil staten har tilsatt nok jod i matsalt, anbefaler vi jodtilskudd, altså kosttilskudd med minst 125 mikrogram jod, slik WHO anbefaler i land der jodmangel har oppstått. Tilskuddet Jod 225 mkg fra Nycoplus og kosttilskudd VEG1 og OVEG kan inntil videre enkelt og trygt dekke jodbehovet. Også flere multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder jod.

Jodtilskudd – tabletter

 • Du kan kjøpe tilskuddet Jod 225 mikorgram fra Nycoplus på norske apoteker
 • VEG1 er et jodtilskudd som både inneholder jod, vitamin D, vitamin B12 og selen, og som spesielt er utviklet for veganere
 • OVEG er en annen kosttilskudd som spesielt er utviklet for veganere
 • Mange multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder jod, sjekk innholdsfortegnelse 
 • Mengden i tangmel er vanskelig å dosere, og jodinnholdet varierer betydelig
 • Mer om kosttilskudd for veganere er her

Finnes det test for å sjekke om man har jodmangel? Er det lurt å måle nivået i urin? Kan man ta blodprøve?

Nei dessverre. Ingen av disse viser hvor mye jod som er i kroppen. Akkurat som mange andre mikronæringsstoffer, er jod lagret i kroppens lagre som ikke kan målsettes.

Master i samfunnsernæring Nina C. Johansen har skrevet masteroppgave om og forsket på jod hos vegetarianere. Hun sier: «Det er vanskelig å få skjekket sitt jodnivå fordi 90 % av det jod du spiser vil skilles ut via urinen innen 24 timer. Vi har et lite lager i skjoldbruskkjertelen men det er uklart hvor godt kroppen klarer å utnytte dette lageret. Derfor anbefales daglig jodinntak. Om man måler konsentrasjonen i urinen vil man kun få et «øyeblikksbilde» av jodstatus, det vil si det kan kun si noe om du mangler eller har nok jod den dagen du tar urinprøven. Det finnes pr i dag ingen gode tester på å måle jodlageret. Derfor er det viktig å ta tilskudd »

Man kan samle urin i to eller helst ti dager for å måle joddinnholdet, noe som er et mål på om inntaket i de aktuelle dagene har vært tilstrekkelig. Man kan ikke måle selve lageret – som hovedsakelig finnes i skjoldbrusk-kjertelen. Det er ingen stor helsefare ved det å ikke innta noe jod i et par dager på rad, grunnet nettopp lageret. Jodtilskudd er derfor den tryggeste kilden.