fisk-gravide-miljøgifter

Fet fisk som kilde til miljøgifter og supermat

Stadig flere får med seg at kjøtt, spesielt rødt og bearbeidet kjøtt er skadelig for helsa og velger derfor et sunnere alternativ. Mange går i god tro over mot mer fisk i kostholdet. Fisk blir presentert som utelukkende sunt og en god kilde til proteiner og omega 3.

Miljøgifter er spesielt lite gunstig for kvinner som vil føde barn

Ammehjelpen, som har et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA), forklarer følgende om miljøgifter og amming:

«Fordi tilførselen (eksponeringen) er større enn nedbrytingen og utskillelsen, skjer det en livslang opphoping av enkelte miljøgifter i kroppen vår. Slike miljøgifter kalles persistente miljøgifter.

Mange miljøgifter er fettløselige, og vil derfor hope seg opp spesielt i fettvev. De miljøgiftene vi har i kroppen vår er et resultat av den eksponeringen vi har vært utsatt for gjennom mange år. 

Barn blir utsatt for små mengder miljøgifter allerede før fødselen, fordi miljøgifter overføres fra mor til fosteret. Og i likhet med andre fremmedstoffer som mor har i blodet, som for eksempel legemidler, nikotin, alkohol, tilsetningsstoffer i mat, kosmetikk med mer, blir også mange miljøgifter overført til morsmelk (2).»

Samtidig er kosthold uten fisk og andre matvarer fra dyreriket er anerkjent som fullverdig i alle livets faser inkludert for gravide og ammende. De viktige omega-3 fettsyrene kan fås med algeoljer Les også: Kosthold for gravide: kosttilskudd eller miljøgifter?

Risikovurdering ved VKM

I 2016 var det gjort risikovurdering ved fiskespising, les om dette her. 2013 gjorde norske VKM sin egen risiko ved amming med tanke på helserisiko ved miljøgifter i morsmelk. Den norske VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har foretatt en risikovurdering, av risikoen ved miljøgifter i morsmelk opp mot de helsemessige fordelene med morsmelk. VKM skriver følgende:

«Mennesker får i seg miljøgifter gjennom mat, luft, vann og hudkontakt. Miljøgifter lagres i fettvevet til moren og finnes derfor også i morsmelk

Mange miljøgifter brytes svært langsomt ned. Nivåene av de mest kjente miljøgiftene er historisk lave i alle land der tiltak hva vært iverksatt, inkludert Norge.»

Det er dessverre noen mangler i historien som faktisk blir poengtert av både miljødirektoratet og EFSA (EUs mat-trygghets organ) som Helsedirektoratet ikke nevner i sine anbefalinger. Les også: Gravide bør ikke spise mye fisk

Les også:

Høyt inntak av miljøgifter i Norge

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening, august 2021, skriver to norske leger og professorer følgende om miljøgifter i norsk mat:

«Myndighetene tillater mye høyere nivåer av slike miljøgifter i sjømat enn i annen mat (1). Fisk og annen sjømat står for over 40 % av eksponeringen i Norge, mens om lag 25 % kommer fra meieriprodukter (2).»
«Medianinntaket i Norge er nesten dobbelt så høyt som den nye grenseverdien»

Helseeffektene av fisk og sjømat: En ufullstendig historie

Av Isabel Lu, Center for Nutrition Studies ved Cornell University – oiginalartikkelen er her

(Oversettelse og anmerkninger for norske lesere av Stein Ibanez)

De fleste har opplevd at en venn eller et familiemedlem sier: «Jeg sluttet å spise kjøtt av helsemessige årsaker, så nå spiser jeg bare sjømat». Du har kanskje også hatt liknende tanker. De helseskadelige effektene av bearbeidet og rødt kjøtt er tilnærmet udiskutable mellom helseorganisasjoner og helsearbeidere nå. (1-3) I tillegg er det vanskelig å argumentere for at den globale befolkningen skal kunne bruke land-dyr som næringskilde på grunn av antibiotika-resistens, drivhusgass utslipp og dyrevernsmessige forhold under produksjon og slakting. (4-6) På et vis har fisk blitt yndlingen for mange som vil fremme helse og miljøvern på grunn av den antatte helsegevinsten og «bærekraftig» fiskeproduksjon. Mye tyder derimot på at det vi får høre om fordelene med fisk er like grumsete som det sjøen og elvene våre holder på å bli.

Historien om fisk vi blir fortalt

Det er flere offentlige og private helseorganisasjoner som fremstiller fisk som en nøkkelkomponent til et balansert kosthold. The American Heart Association, the Academy of Nutrition and Dieteticts, The Dietary Guidelines for Americans, og the Harvard Healthy Eating Plate anbefaler fisk som en sunn kilde til protein som reduserer sannsynligheten for hjerte-karsykdom.(7-10) (Anm: Dette gjelder også det Norske Helsedirektoratet. (38)) Rasjonale bak disse anbefalingene stammer dessverre fra et snevert kunnskapsgrunnlag.

For det første er fisk og sjømat fremtredende i Middelhavs-kostholdet, som også består av store deler av frukt, grønnsaker, grove kornsorter, nøtter, frø, olivenolje og moderate mengder alkohol. (8) Middelhavs-kostholdet har blitt berømmet for effekten det har på hjerte og karsykdommer og forebygging av diabetes type 2. (11,12) For det andre er fisk priset for den høye andelen av flerumettet fett, spesielt lang-kjedet omega 3 fettsyrer. Omega 3 fett som vi finner i planter kommer derimot i form av alfa linolsyre (ALA). ALA må bli omdannet til lang-kjedet eikosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) i dyr for å kunne utnytte de anti-inflammatoriske effektene; rasjonalet bak anbefalingene om å anbefale fisk fremfor plante-kilder til omega 3 er bygget på bekymring for at omdanningsraten kan være lav hos mennesker. (15)

Hullene i historien om fisk

Historiene vi har blitt fortalt om fisk er basert på et reduksjonistisk og Eurosentrisk syn på helse og ernæringsforskning. Hvis du tar en nærmere kikk vil du begynne å se hullene.

Omdanningen av ALA til EPA og DHA blir påvirket positivt av mengden ALA så vel som forholdet i inntak av ALA til Omega 6 fettsyrer som er pro-inflammatoriske. (16-18) I likhet til EPA og DHA har ALA i seg selv en positiv effekt på serum triglyserid nivået. (19) Etter hvert som amerikanere begynte å gå over til det vi nå kaller en Standard Amerikansk Diett (SAD), som inneholder mye bearbeidet plantenæring som er tilsatt vegetabilsk olje, økte forholdet mellom Omega 6 og Omega 3, mens EPA og DHA i cellemembranene minket. (20) I motsetning er hel plantekost som nøtter, frø, og grønne blad-grønnsaker rik på ALA. Derfor kan et hel plantebasert kosthold som er rik på disse virke gunstig på hjertet på grunn av ALA og andre anti-inflammatoriske molekyl. (20)

En annen faktor er at kolin-innholdet i fisk og den skadelige kardiovaskulære effekten ofte er underrapportert. Kolin er et viktig og essensielt næringsstoff for signalene i cellemembranen, fettforbrenning og utvikling av hjernen, men et overflødig inntak kan være skadelig. (21) Det er rikelig med kolin i rødt kjøtt, egg og fisk. (22) Bakterier i fordøyelsen omdanner kolin til trimetylamin (TMA), som blir tatt opp i blodomløpet og oksiderer til trimetylamin N-oksid (TMAO). (24) TMAO er et lite molekyl som er forbundet med økt risiko for hjerte-kar sykdom. (23-25) Så hvis fisk inneholder næringsstoffer som er både gunstige og skadelige for helsen kan man spørre seg om fisk virkelig er yndlingen av et sunt kosthold som middelhavs-dietten. En nærmere kikk på vannet der fiskene lever kan svare på dette spørsmålet.

Global sjø-forurensning

Etter hvert som sjø-forurensing blir mer utbredt globalt, øker også bekymringen for akkumulering av tungmetaller i fisk og forgiftningen hos mennesker. Tungmetaller som kvikksølv, kan ha skadelig effekt på alle deler av kroppen, inkludert fordøyelse, immun og nervesystemet. (26) Personer som har et høyt inntak av fisk har også høyere konsentrasjon av kvikksølv i blodet. (27, 28) De amerikanske kostholdsrådene anbefaler at gravide får i seg høyst 340 g sjømat hver uke på grunn av risikoen for kognitiv svekkelse som følge av tungmetall forgiftning. (29) Anbefalingene spesifiserer enkelte typer fisk som har et lavere kvikksølv-innhold, (29) men hvorfor risikere egen og barnets helse? (Anm: Det norske Miljødirektoratet advarer mot høyt inntak av fisk og skalldyr på grunn av helsefaren forbundet med miljøgifter og det samme gjør EFSA, EUs organ for mat-trygghet. Det norske Helsedirektoratet nevner ikke denne problemstillingen i sine kostholdsråd. (38-40))

Sunt kosthold – man må se på helheten

Det blir feilaktig å gi en komponent av et kosthold egenskapen av å være sunn istedenfor å se på kostholdet som helhet. Fisk er utbredt i middelhavs-kostholdet, men det er også andre type mat som frukt, grønnsaker, belgfrukter, nøtter og frø; og disse har også vist seg å være gunstige med tanke på hjerte-kar, diabetes og dødelighet. (30-32) I tillegg er det verdt å merke seg at disse komponentene ikke bare finnes i middelhavs-kostholdet: Kosthold som har hele planter som en sentral del eksisterer i nesten alle tradisjonelle kosthold rundt om i verden.

Det tradisjonelle kostholdet i Okinawa i det sydlige Japan deler mange likheter med middelhavs-kostholdet, inkludert fisk, men inneholder mye mindre fett. (33) Befolkningen i Okinawa var blant de lengst levende befolkningene før de begynte å få vestlige matvaner. (34-35) De fleste Amerikanske, Latinamerikanske og Afrikanske kjøkken fokuserer også på mye hele planter i kostholdet. Det viser seg at vestliggjøringen av ethvert kosthold er årsaken for kroniske helseplager i ulike befolkninger. (36)

Supermat-status på fisk

Fisk er bare ett eksempel på en enkel mat-type som får status som «supermat». Som Nelson Huber-Disla tidligere har rapportert, (37) kan dette fokuset på supermat være villedende og helseskadelig, men det er mye lettere å overbevise folk om å kjøpe og spise mer av en type mat enn å endre hele kostholdet. Så neste gang du vurderer å tilføre en mattype på grunn av et eller to typer næringsstoff, prøv å få et overblikk og se på hele bildet. Er det andre komponenter i denne mattypen som kan være helseskadelig? Eller burde du kanskje se på hvor sunt spisemønsteret ditt er i utgangspunktet?

Kilder:

 1. Micha R, Michas G, Mozaffarian D. Unprocessed red and processed meats and risk of coronary artery disease and type 2 diabetes–an updated review of the evidence. Curr Atheroscler Rep. 2012;14(6):515-524. doi:10.1007/s11883-012-0282-8
 2. Rodriguez C, McCullough ML, Mondul AM, et al. Meat consumption among Black and White men and risk of prostate cancer in the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(2):211-216. doi:10.1158/1055-9965.EPI-05-0614
 3. World Health Organization. Q&A on the carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-the-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat. Published October 26, 2015. Accessed October 3, 2020.
 4. Saenz RA, Hethcote HW, Gray GC. Confined animal feeding operations as amplifiers of influenza.Vector Borne Zoonotic Dis. 2006;6(4):338-346. doi:10.1089/vbz.2006.6.338
 5. Meng G, Human Rights Watch (Organization). Cultivating Fear: The Vulnerability of Immigrant Farmworkers in the US to Sexual Violence and Sexual Harassment. New York, N.Y: Human Rights Watch.
 6. Hribar C. Understanding Concentrated Animal Feeding Operations and Their Impact on Communities. National Association of Local Boards of Health; 2010. http://www.nalboh.org. Accessed September 26, 2020.
 7. American Heart Association. Fish and Omega-3 Fatty Acids. American Heart Association.https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/fish-and-omega-3-fatty-acids. Published March 23, 2017. Accessed March 20, 2021.
 8. Academy of Nutrition and Dietetics. 8 Defining Characteristics of the Mediterranean Diet. eat right PRO. https://www.eatrightpro.org/news-center/nutrition-trends/health-promotion/8-defining-characteristics-of-the-mediterranean-diet. Published February 10, 2016. Accessed March 20, 2021.
 9. Make it Mediterranean. https://www.eatright.org/food/planning-and-prep/cooking-tips-and-trends/make-it-mediterranean. Accessed March 20, 2021.
 10. Harvard T.H. Chan School of Public Health. Healthy Eating Plate . Harvard T.H. Chan School of Public Health. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/. Published 2011. Accessed March 20, 2021.
 11. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. N Engl J Med. 2018;378(25):e34. doi:10.1056/NEJMoa1800389
 12. Salas-Salvadó J, Bulló M, Babio N, et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with the Mediterranean diet: results of the PREDIMED-Reus nutrition intervention randomized trial. Diabetes Care. 2011;34(1):14-19. doi:10.2337/dc10-1288
 13. Hu FB, Bronner L, Willett WC, et al. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of coronary heart disease in women. JAMA. 2002;287(14):1815-1821. doi:10.1001/jama.287.14.1815
 14. Calder PC. n-3 Fatty acids and cardiovascular disease: evidence explained and mechanisms explored. Clin Sci. 2004;107(1):1-11. doi:10.1042/CS20040119
 15. Baker EJ, Miles EA, Burdge GC, Yaqoob P, Calder PC. Metabolism and functional effects of plant-derived omega-3 fatty acids in humans. Prog Lipid Res. 2016;64:30-56. doi:10.1016/j.plipres.2016.07.002
 16. Goyens PLL, Mensink RP. Effects of alpha-linolenic acid versus those of EPA/DHA on cardiovascular risk markers in healthy elderly subjects. Eur J Clin Nutr. 2006;60(8):978-984. doi:10.1038/sj.ejcn.1602408
 17. Goyens PLL, Spilker ME, Zock PL, Katan MB, Mensink RP. Conversion of alpha-linolenic acid in humans is influenced by the absolute amounts of alpha-linolenic acid and linoleic acid in the diet and not by their ratio. Am J Clin Nutr. 2006;84(1):44-53. doi:10.1093/ajcn/84.1.44
 18. Gibson RA, Muhlhausler B, Makrides M. Conversion of linoleic acid and alpha-linolenic acid to long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs), with a focus on pregnancy, lactation, and the first 2 years of life. Matern Child Nutr. 2011;7 Suppl 2:17-26. doi:10.1111/j.1740-8709.2011.00299.x
 19. Egert S, Kannenberg F, Somoza V, Erbersdobler HF, Wahrburg U. Dietary alpha-linolenic acid, EPA, and DHA have differential effects on LDL fatty acid composition but similar effects on serum lipid profiles in normolipidemic humans. J Nutr. 2009;139(5):861-868. doi:10.3945/jn.108.103861
 20. Blasbalg TL, Hibbeln JR, Ramsden CE, Majchrzak SF, Rawlings RR. Changes in consumption of omega-3 and omega-6 fatty acids in the United States during the 20th century. Am J Clin Nutr. 2011;93(5):950-962. doi:10.3945/ajcn.110.006643
 21. Cleveland Clinic. Plant Sources of Omega-3s. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/17651-plant-sources-of-omega-3s. Published May 24, 2019. Accessed March 21, 2021.
 22. Hollenbeck CB. An introduction to the nutrition and metabolism of choline. Nerv Syst Agents Med Chem. 2012;12(2):100-113. doi:10.2174/187152412800792689
 23. Ufnal M, Zadlo A, Ostaszewski R. TMAO: A small molecule of great expectations. Nutrition. 2015;31(11-12):1317-1323. doi:10.1016/j.nut.2015.05.006
 24. Tang WHW, Wang Z, Levison BS, et al. Intestinal microbial metabolism of phosphatidylcholine and cardiovascular risk. N Engl J Med. 2013;368(17):1575-1584. doi:10.1056/NEJMoa1109400
 25. Wang Z, Tang WHW, Buffa JA, et al. Prognostic value of choline and betaine depends on intestinal microbiota-generated metabolite trimethylamine-N-oxide. Eur Heart J. 2014;35(14):904-910. doi:10.1093/eurheartj/ehu002
 26. WHO. Mercury and health. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health Published March 31, 2017. Accessed March 21, 2021.
 27. Lim S, Ha M, Hwang S-S, Son M, Kwon H-J. Disparities in children’s blood lead and mercury levels according to community and individual socioeconomic positions. Int J Environ Res Public Health. . 2015;12(6):6232-6248. doi:10.3390/ijerph120606232
 28. Ferreira da Silva S, de Oliveira Lima M. Mercury in fish marketed in the Amazon Triple Frontier and Health Risk Assessment. Chemosphere. 2020;248:125989. doi:10.1016/j.chemosphere.2020.125989
 29. Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. 9th ed. U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Health and Human Services; 2020.
 30. Aune D, Giovannucci E, Boffetta P, et al. Fruit and vegetable intake and the risk of cardiovascular disease, total cancer, and all-cause mortality-a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. Int J Epidemiol. 2017;46(3):1029-1056. doi:10.1093/ije/dyw319
 31. Miller V, Mente A, Dehghan M, et al. Fruit, vegetable, and legume intake, and cardiovascular disease and deaths in 18 countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet. 2017;390(10107):2037-2049. doi:10.1016/S0140-6736(17)32253-5
 32. Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S, Mozaffarian D. Consumption of nuts and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2014;100(1):278-288. doi:10.3945/ajcn.113.076901
 33. Willcox DC, Scapagnini G, Willcox BJ. Healthy aging diets other than the Mediterranean: a focus on the Okinawan diet. Mech Ageing Dev. 2014;136-137:148-162. doi:10.1016/j.mad.2014.01.002
 34. Willcox DC, Willcox BJ, Todoriki H, Suzuki M. The Okinawan diet: health implications of a low-calorie, nutrient-dense, antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic load. J Am Coll Nutr. 2009;28 Suppl:500S-516S.
 35. Kagawa Y. Impact of westernization on the nutrition of Japanese: Changes in physique, cancer, longevity and centenarians. Prev Med. 1978;7(2):205-217. doi:10.1016/0091-7435(78)90246-3
 36. Kopp W. How western diet and lifestyle drive the pandemic of obesity and civilization diseases. Diabetes Metab Syndr Obes. 2019;12:2221-2236. doi:10.2147/DMSO.S216791
 37. 3 reasons why superfoods can be dangerous.  https://nutritionstudies.org/3-reasons-why-superfoods-can-be-dangerous/
 38. Helsedirektoratet. Kostholdsråd for befolkningen.  https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen#
 39. Miljødirektoratet. Advarsler mot fisk og sjømat. https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/advarsler-mot-fisk-og-sjomat/
 40. EFSA, EUs organ for mat-trygghet. Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food   https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5333