Forskning om frukt og grønnsaker og helse

Forskning viser at frukt, bær og grønnsaker kan beskytte mot flere sykdommer. Myter om at frukt ikke er gunstig på grunn av “sukker” og “karbohydrater” er basert på kunnskapsmangel. Her er et lite utvalg av forskning om helsefordelene ved grønnsaker og frukt.

Frukt mot erektil dysfunksjon

Å spise mer frukt kan reduserer risikoen for ereksjonsproblemer (impotens), ifølge en studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition. Forskerne analyserte kostholdet til 25096 menn som en del av Health Professionals Follow-Up Study og studerte forekomsten av erektil dysfunksjon. Deltakere som hadde høyest inntak av anthocyaniner, flavoner og flavonoider – sunne plantestoffer (fytokjemikalier) som finnes i frukt – hadde redusert sin risiko for erektil dysfunksjon sammenlignet med de som spiste minst.

Lenke til studien er her http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4733263/. Kilde: Cassidy A, Franz M, Rimm EB. Dietary flavonoid intake and incidence of erectile dysfunction. Am J Clin Nutr. Published online January 13, 2016.

Frukt, grønt og annen plantekost kan hjelpe mot sure oppstøt refluks-sykdom

Beskytte hjernen med grønt og frukt

Mennesker som spiser mer frukt og grønnsaker har en redusert risiko for kognitiv svikt og demens, i henhold til en metaanalyse publisert i tidsskriftet Frontiers in Aging Neuroscience. Forskerne samlet data fra ni studier som evaluerte inntaket av frukt og grønnsaker, kognitiv svikt og risiko for demens. Det var totalt 31104 deltakere og 4583 tilfeller av kognitiv svikt og demens.

Dette er ikke den første eller eneste studien som viser at kosthold kan påvirke risiko for å utvikle demens – les mer her: Forebygge demens, Alzheimers o.a. kognitiv svikt med kosthold og livsstil

Det ble funnet at mennesker over 65 år som spiste mer frukt og grønnsaker hadde 20% lavere risiko for kognitiv svikt og demens. For hver 100 gram frukt og grønnsaker som ble lagt til kosten ble risikoen reduserte risikoen med 13%. Forskerne konkluderte med at økt inntak av frukt og grønnsaker er forbundet med redusert risiko for kognitiv svikt og demens. Et mer plantebasert kosthold kan beskytte hjernen, og beskytte mot andre hjerte- og karsykdommer som hjerneslag, hjerteinfarkt og høyt blodtrykk.

Kilde: Jiang X, Huang J, Song D, Deng R, Wei J and Zhang Z (2017). Increased consumption of fruit and vegetables is related to a reduced risk of cognitive impairment and dementia: meta-analysis. Front. Aging Neurosci. 9:18. Lenke til til studien er tilgjengelig her.

To nye studier om polyfenoler, stoffer som kun finnes i plantekost, er her:

J. Liu, M. M. Poojary, L. Zhu, A. R. Williams, M. N. Lund: Phenolic Acid–Amino Acid Adducts Exert Distinct Immunomodulatory Effects in Macrophages Compared to Parent Phenolic Acids. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30. januar 2023. Lenke DOI: 10.1021/acs.jafc.2c06658

M. M. Poojary, M. Hellwig, T. Henle, M. N. Lund: Covalent bonding between polyphenols and proteins: Synthesis of caffeic acid-cysteine and chlorogenic acid-cysteine adducts and their quantification in dairy beverages. Food Chemistry, 24. september 2022. Lenke DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.134406

Fargerike grønnsaker og frukter beskytter mot aldersrelatert synssvekkelse pga. AMD, makuladegenerasjon

karotenoider beskytter synet-mot-makuladegenerasjon
Fargerike grøsaker som er rike på karotenoider beskytter synet ved å forebygge makuladegenerasjon

Fargerike frukter og grønnsaker som er rike på karotenoider, som gulrøtter og spinat, beskytter mot aldersrelatert synstap som følge av makuladegenerasjon, AMD. Dette ifølge en studie fra Harvard publisert online i JAMA Ophthalmology. Forskerne registrerte kosthold og forekomst av AMD hos 102046 deltakere fra to kohortestudier: Nurses’ Health Study og Health Professionals Follow-up Study.Makuladegenerasjon er aldersforandringer i den gule flekken, en tilstand som medfører varig skade i skarpsynområdet i øyet og som er den vanligste årsaken til blindhet i den vestlige verden, les mer på helsenorge.no. De som spiste flest gulrøtter, tomater, spinat, appelsiner og andre matvarer rike på karotenoider, spesielt lutein og zeaxanthin, hadde en 35% lavere risiko for AMD, sammenlignet med dem som spiste minst.Forskerne foreslår en folkehelsestrategi der man satser på økt inntak av frukt og grønnsaker.

Dette vil maksimere inntak av lutein og zeaxanthin og vil kunne redusere forekomst av alvorlige tilfeller av makuladegenerasjon. «Conclusions and Relevance: Higher intake of bioavailable lutein/zeaxanthin is associated with a long-term reduced risk of advanced AMD. Given that some other carotenoids are also associated with a lower risk, a public health strategy aimed at increasing dietary consumption of a wide variety of fruits and vegetables rich in carotenoids may reduce the incidence of advanced AMD.»Link til studiet er tilgjengelig her  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26447482
Kilde:
Wu J, Cho E, Willett WC, Sastry SM, Schaumberg DA. Intakes of lutein, zeaxanthin, and other carotenoids and age-related macular degeneration during 2 decades of prospective follow-up. JAMA Ophthalmol. Published online October 8, 2015.

Les mer om frukt og bær her. 

Frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

forskning om plantekost
En ny studie viser at frukt og grønnsaker reduserer risikoen for hoftebrudd

En ny studie av svenske kvinner og menn viser at frukt og grønt reduserer risikoen for hoftebrudd. Offentlige kostholdsråd anbefaler daglig inntak av fem porsjoner med frukt og grønnsaker. Om slike inntak er forbundet med en lavere risiko for hoftebrudd er per i dag uklart. Målet med studien var nettopp å undersøke en sammenheng mellom mengden av frukt og grønnsaker spist per dag og hoftebrudd. Dette ble gjort i en kohortstudie gjennomført på 40 644 menn fra the Cohort of Swedish Men (COSM) og 34 947 kvinner fra the Swedish Mammography Cohort (SMC) (totalt 75 591 deltagere) som ikke hadde hjerte-og karsykdommer og kreft og som svarte på livsstilsspørreskjema i 1997 (alder 45-83 år).

Inntak av frukt og grønt (porsjoner per dag) ble vurdert ved bruk av matvarefrekvensskjema og forekomst av hoftebrudd ble hentet fra det svenske pasientregisteret (1998-2010). Det gjennomsnittlige oppfølgingstiden var 14,2 år.

En tredjedel av deltakerne rapporterte et inntak av frukt og grønnsaker på over 5 porsjoner / dag. En tredjedel hadde inntak på mellom tre og fem porsjoner per dag,  28% av deltakere på mellom en og tre porsjoner per dag. 6% av deltakere rapporterte et inntak på en eller færre porsjoner per dag.

88% høyere forekomst av hoftebrudd uten frukt og grønt

I løpet av 1.037.645 person-år observerte man 3644 hoftebrudd (2266, tilsvarende 62%, hos kvinner). Menn og kvinner som ikke spiste frukt eller grønnsaker (null inntak) hadde 88% høyere forekomst av hoftebrudd sammenlignet med dem som spiste fem porsjoner per dag. Forekomsten av hoftebrudd var gradvis lavere med høyere inntak av frukt og grønnsaker. Men mer enn fem porsjoner per dag ga ikke noe tilleggsgevinst. Lignende resultater ble observert når menn og kvinner ble analysert separat.

Frukt og grønt gir mindre hoftebrudd

Forskerne konkluderer med at det er en sammenheng mellom mengden frukt og grønnsaker spist per dag og hoftebrudd (en såkalt dose-respons sammenheng). Et inntak på under de anbefalte fem porsjonene per dag ga høyere forekomst av hoftebrudd. Inntak av frukt og grønnsaker som er større enn denne anbefalingen synes ikke å ytterligere redusere risikoen.

Kilde: Liisa Byberg, Andrea Bellavia, Nicola Orsini, Alicja Wolk, Karl Michaëlsson: Fruit and vegetable intake and risk of hip fracture: A cohort study of Swedish men and women. Journal of Bone and Mineral Research. American Society for Bone and Mineral Research. DOI: 10.1002/jbmr.2384

Lenke til studien er her

Frukt og grønnsaker kan beskytte mot kreft i bukspyttkjertel

gunstig med plantekost i farger
Redusert risiko for kreft i bukspyttkjertel

Mennesker som spiser mer frukt og grønnsaker har en redusert risiko for kreft i bukspyttkjertel. Dette viser en ny meta-analyse publisert i tidsskriftet European Journal of Cancer.

Forskerne samlet data fra 15 case-kontrollstudier, 8 prospektive studier og en samlet analyse av flere studier. Forskerne konkluderte med at disse dataene antyder at høyt forbruk av frukt og grønnsaker reduserer risikoen for kreft i bukspyttkjertelen. Det ble funnet at de som spiste mest frukt og grønnsaker hadde 27 % lavere risiko for kreft i bukspyttkjertelen.

Studiedesign kunne påvirke resultatene, og forskerne poengterte at det trengs mer forskning for mer pålitelige tall.

«Findings from the present meta-analysis support that fruit and vegetable intake is associated inversely with the risk of pancreatic cancer. However, study design may play a key role in the observed magnitude of the aforementioned association. Future well-designed prospective studies are warranted to confirm these findings.»

Kilde: Wu, Qi-Jun; Wu, Lang; Zheng, Li-Qiang; Xu, Xin; Ji, Chao; Gong, Ting-Ting. Consumption of fruit and vegetables reduces risk of pancreatic cancer: evidence from epidemiological studies. European Journal of Cancer Prevention: Post Author Corrections: June 11, 2015 doi: 10.1097/CEJ.0000000000000171 Lenke til studien er her

Frukt og grønnsaker beskytter mot lungekreft

Frukt grønnsaker mot lungekreft
Frukt og grønnsaker kan redusere risikoen for lungekreft, viser oppsummert forskning. Bilde: Wikimedia

Grønnsaker og frukt har mange kjente helsefordeler. Kunnskapsoppsummering publisert i Annals of Oncology, Oxford Journals, viser at frukt og grønnsaker også kan redusere risikoen for lungekreft med 18 %.

Lungekreft er den vanligste årsaken til kreftdød. Frukt og grønnsaker som inneholder karotenoider og andre antioksidanter har blitt antatt å redusere risikoen for lungekreft. Som en del av World Cancer Research Fund International Continuous Update Project, oppsummerte forskerne den eksisterende litteraturen ved å gjennomføre en systematisk gjennomgang og metaanalyse (studiesammenfatning) av prospektive studier.

I denne kunnskapsoppsummeringen sammenlignet forskerne det høyeste og det laveste inntaket, samt så på hvordan risikoen for lungekreft ble endret avhengig av bestemt mengde frukt og grønnsaker deltagerne spiste.

De som spiste mest frukt og grønnsaker hadde lavere risiko for å bli rammet av lungekreft

Tallene er følgende:

  • 14 % risikoreduksjon for frukt og grønnsaker tilsammen
  • 8 % for grønnsaker
  • 18 % for frukt

Hvert 100 gram frukt man spiser per dag reduserte risikoen for å bli rammet av lungekreft med 8 %, mens hver 100 gram grønnsaker reduserte risikoen med 6 %.
Det var bevis for en ikke-lineær sammenheng mellom inntak av frukt og grønnsaker og risiko for lungekreft som viser at ingen ytterligere fordel oppnås ved å spise mer enn 400 g per dag.

Conclusions Eliminating tobacco smoking is the best strategy to prevent lung cancer. Although residual confounding by smoking cannot be ruled out, the current evidence from prospective studies is consistent with a protective role of fruit and vegetables in lung cancer aetiology.Lenke til studien er tilgjengelig her  
Kilde:  A. R. Vieira,L. Abar, S. Vingeliene,D. S. M. Chan,D. Aune,D. Navarro-Rosenblatt,C. Stevens,D. Greenwood and T. Norat: Fruits, vegetables and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis. Ann Oncol (2015) doi: 10.1093/annonc/mdv381First published online: September 14, 2015.

Frukt og grønnsaker kan beskytte mot astma og astmalignende pusteplager, og forbedre tilstanden ved KOLS

Frukt og grønnsaker-risiko-astma
De som spiser mye frukt og grønnsaker har betydelig lavere risiko for astma og astmalignende pusteplager

Bilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Bronchoconstriction

De som spiser mye frukt og grønnsaker har betydelig lavere risiko for astma og astmalignende pusteplager. Både voksne og barn som spiste mye frukt og grønnsaker hadde 46 prosent lavere risiko for astma, sammenlignet med dem som spiste lite. Dette viser en studiesammenfatning (metaanalyse) der forskerne analyserte resultatene fra totalt 42 studier, publisert i tidskriftet Nutrition Reviews.Høyt inntak av frukt og grønnsaker reduserte risiko for pusteproblemer hos barn med 24 prosent sammenlignet med barn som hadde lavt inntak av frukt og grønnsaker.

Lenke til studien er her

«Twelve cohorts, 4 population-based case-control studies, and 26 cross-sectional studies published between January 1990 and July 2013 were identified.For the meta-analysis of adults and children, the relative risk (RR) and confidence intervals (CI) when comparing the highest intake group with the lowest intake group were 0.78 (95%CI, 0.70-0.87) for fruit and 0.86 (95%CI, 0.75-0.98) for vegetables.High intake of fruit and vegetables (RR = 0.76 95%CI, 0.68-0.86 and RR = 0.83; 95%CI, 0.72-0.96) reduced the risk of childhood wheezing.Total intake of fruit and vegetables had a negative association with risk of asthma in adults and children (RR = 0.54; 95%CI, 0.41-0.69).Consuming fruit and vegetables during pregnancy had no association with the risk of asthma in offspring.High intake of fruit and vegetables may reduce the risk of asthma and wheezing in adults and children.»

En annen studie viser at «a dietary shift to higher-antioxidant food intake may be associated with improvement in lung function, and, in this respect, dietary interventions might be considered in COPD management.»Kilde: Seyedrezazadeh E, Moghaddam MP, Ansarin K, Vafa MR, Sharma S, Kolahdooz F.: Fruit and vegetable intake and risk of wheezing and asthma: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2014 Jul;72(7):411-28. doi: 10.1111/nure.12121. Epub 2014 Jun 19.