Forskningswebinar på lanseringsdagen av NNR 2023 20. juni 2023

Her kommer screen-shots

Rune Blomhoff
Legg merke: Nye målgrupper: De med diagnose av kronisk sykdom, og mennesker mer overvekt og fedme

Rekalkulerte alle næringsstoffer ihht den nye metodologien. Flere nye ting i metodologien. 8 nærignsstoffer fikk anbefalinger første gang i NNR.

NNR-kostrådene når målgruppe mye bedre enn UPF