vitamin D barn under 1 år ikke tran

Barn under ett år skal ikke ha tran – men dråper som tilskudd av vitamin D

Tran er et kjent tilskudd av vitamin D. Alle spedbarn som bor i Norge behøver tilskudd av vitamin D for å forebygge rakitt, men fra nå av anbefales ikke tran det første leveåret. Nå skal barna kun ta tilskudd av vitamin D i form av dråper og IKKE i form av tran!

 Helsedirektoratet skriver følgende:

«Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarnHelsedirektoratet endrer råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn (0-12 måneder), i samråd med Nasjonalt råd for ernæring. Ammede barn bør få D-vitamindråper. Barn som får morsmelkerstatning, trenger ikke tilskudd. Tran anbefales ikke det første leveåret.»

Bilde, illustrasjonsfoto: Vitamin D dråper fra Nycoplus, Takeda AS

Morsmelkerstatning gir nok vitaminer og omega-3-fettsyren DHA

Helsedirektoratet skriver videre: «– Barn som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd av vitaminer, mineraler eller fettsyrer, og bør ikke få noen form for tilskudd. Årsaken er at morsmelkerstatning nå inneholder mer av både D-vitamin og omega-3-fettsyren DHA enn tidligere, i tråd med nytt regelverk. Hvis barnet får 6-7,5 dl morsmelkerstatning, vil det få nok av både D-vitamin og DHA, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

– Barn som ammes behøver tilskudd av D-vitamin og bør få D-vitamindråper fra de er ca. 1 uke gamle. Barn som delammes bør også få tilskudd av D-vitamin i form av D-vitamindråper, men mengden kan reduseres avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får, sier Granlund.»

Spedbarna behøver 10 mikrogram vitamin D per dag

  • Målet er at spedbarn 0-12 måneder skal få totalt ca. 10 mikrogram (µg) D-vitamin per dag.
  • Spedbarn 0-6 måneder bør ikke få mer enn 25 mikrogram per dag over tid.
  • Spedbarn 6-12 måneder bør ikke få mer enn 35 mikrogram per dag over tid.
  • Om barnet har hatt høyere inntak i en kortere periode, så er det ingen grunn til å engste seg for det.  

Barn til mødre som har 100 prosent plantebasert kosthold (vegansk kosthold)

Tidligere anbefalte Helsedirektoratet at både barn og mor skulle få hhv tre og fire ulike kosttilskudd. Fra nå av (september 2020) blir det enklere. Hvis mor regelmessig tar tilskudd av disse fire stoffene: vitamin D, vitamin B12, jod og omega-3-fettsyren DHA (fra algeolge, det samme som fra fisk eller tran), og hvis mor har fine blodverdier av vitaminet B12 (og MMA – metylmalonsyre), så behøver babyen kun tilskudd av vitamin D i form av dråper mens mor fullammer.

Om mor ikke har målt sin B12 status bør barnet også få tilskudd av B12 som et føre var prinsipp. Når barnet etter hvert får mindre morsmelk, og fast føde introduseres, bør barnet få tilskudd av både vitamin B12, jod og DHA, i tillegg til D-vitamin.